ดัชนี คือตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลง ที่ถูกนำไปใช้ได้ในหลาย ๆ วงการ เช่น สถิติ สังคม เกี่ยวกับการลงทุน สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย เพื่อชี้วัดข้อมูลบางอย่าง ให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างง่าย ๆ

ดัชนี คืออะไร วิธีใช้ประโยชน์ในการเทรดทองคำ
วิธีใช้ประโยชน์ของดัชนีในการเทรดทองคำ

 

ดัชนี คืออะไร

คำนี้จะได้ยินบ่อย ๆ ในตลาดหุ้น เช่น ดัชนีหุ้น, ดัชนีสินทรัพย์, ดัชนีความผันผวนของตลาด หรือในเรื่องของสถิติ ดัชนีการส่งออก หรือในเรื่องของสังคม ดัชนีความสุข เป็นต้น

จะเห็นได้ว่าเป็นคำที่แสดงถึงข้อมูล ที่สามารถชี้วัดถึงการเปลี่ยนแปลงได้ เพื่อให้เห็นภาพรวม หรือแนวโน้มของสิ่งนั้น ๆ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวิเคราะห์ หรือใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ร่องรอยของเงินทุน ที่ไหลเวียนในตลาด

วิธีใช้ ดัชนี ประกอบการวิเคราะห์ในตลาด Forex คือ

สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex อาจจะใช้ ดัชนีสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อนำมาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น ดัชนีหุ้น แสดงถึงภาพรวมของตลาดหุ้น ว่ามีแนวโน้มหรือการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างไร

ตลาดหุ้นในภาพรวมดี หมายถึงเศรษฐกิจกำลังคึกคัก อาจจะส่งผลต่อเนื่องไปยังค่าเงิน ที่กำลังจะแข็งค่าขึ้น เมื่อค่าเงินแข็งค่า และจับคู่กับสกุลเงินที่อ่อนกว่า ก็จะส่งผลให้สกุลเงินแข็งที่ถูกจับคู่อยู่ด้านหน้าเป็นแนวโน้มขาขึ้น และถ้าอยู่ด้านหลังก็จะเป็นแนวโน้มขาลงนั่นเอง

เทรดเดอร์หลายคนอาจจะไม่ได้ใช้ข้อมูลดังกล่าว มาช่วยพิจารณา แต่สำหรับตลาดที่สามารถใช้ได้ และใช้ได้ดีนั่นก็คือ ทองคำ ตลาดหุ้น ค่าเงิน หรือปัจจัยใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์ จำเป็นที่จะต้องติดตาม เพราะส่งผลต่อการเคลื่อนที่อย่างมากสำหรับตลาดทองคำ

ทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

เทรดทอง ใช้ประโยชน์อย่างไรกับดัชนี

เทรดทอง ใช้ประโยชน์อย่างไรดัชนี
เทรดทอง ใช้ประโยชน์อย่างไรกับดัชนี

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ทองคำจะวิ่งสวนทางกับสกุลเงินดอลลาร์ เพราะถูกจัดคู่เปรียบเทียบกันในตลาดโลก เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า กราฟทองก็จะพุ่งสูงขึ้น และเมื่อดอลลาร์แข็งค่า กราฟทองก็จะดิ่งลง นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด

ปัจจัยที่อาจจะส่งผลต่อการอ่อนหรือแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ สภาวะเศรษฐกิจ อุปสงค์ อุปทาน นโยบายทางการเงินต่าง ๆ

ในความเป็นจริง เมื่อนักลงทุนทั่วโลกต้องการที่จะเข้ามาลงทุนในตลาดสหรัฐ หรือทำการซื้อขายทองคำในตลาดโลก ก็จะต้องแลกเปลี่ยนจากสกุลเงินประเทศต่าง ๆ มาเป็นดอลลาร์สหรัฐเสียก่อน นั่นหมายความว่าเมื่อความต้องการซื้อสูงขึ้น หรือมีจำนวนเงินที่แลกเปลี่ยนเข้ามาสูงขึ้น อาจส่งผลให้ดอลลาร์แข็งขึ้นได้เช่นกัน

ก่อนที่เงินในจำนวนนั้น ๆ จะถูกซื้อหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ก็ตามที่นักลงทุนสนใจ เช่นทองคำ เงินนั้นก็จะไปผลักดันให้สกุลเงินดอลลาร์แข็งตัวขึ้น เพราะมีความต้องการเข้ามาในตลาดมากขึ้น และเมื่อเงินก้อนน้ำถูกซื้อสินทรัพย์อื่น ๆ เช่น ทองคำ ทองคำก็จะสูงขึ้น ในระหว่างที่ดอลลาร์ก็จะอ่อนตัวลง จะพูดง่าย ๆ ก็คือ เงินก้อนเดียวกันนั้น ย้ายไปอยู่ในรูปแบบสินทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเสมอ ๆ

เงินทุนไหลไปที่ใด นั่นคือภาพสะท้อนมุมมอง ของนักลงทุนส่วนใหญ่

การเทรดทองคำ กับการใช้ดัชนี

การเทรดทองคำ กับการใช้ ดัชนี ตัวอย่างดัชนีที่ประกอบการวิเคราะห์ทองคำ
ตัวอย่างที่ประกอบการวิเคราะห์ทองคำ

 

1.     US Dollar Index (DXY)

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ จะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินดอลลาร์ แสดงถึงการอ่อนหรือแข็งค่าของสกุลเงิน สามารถใช้ดูการเปลี่ยนแปลงของกราฟ เปรียบเทียบกับทองคำได้ บ่อยครั้งที่ค่าเงินแข็งตัวขึ้น ราคาทองคำจะมีการเปลี่ยนแปลงและวิ่งสวนทางอย่างเห็นได้ชัด คล้ายกับเงินที่กำลังไหลเข้าหรือไหลออกจากสินทรัพย์ หรือมีนักลงทุนเทขายทองคำกลับมาถือดอลลาร์นั่นเอง

2.     ดัชนีดาวโจนส์ (DJI)

เป็นดัชนีตลาดหุ้นชั้นนำของสหรัฐอเมริกา ที่สะท้อนถึงภาพรวมของอุตสาหกรรม 30 บริษัท ชี้ให้เห็นแนวโน้มของหุ้นและเศรษฐกิจในประเทศ ที่จะส่งผลต่อเนื่องมายังสกุลเงิน หรือมุมมองของนักลงทุน บ่อยครั้งที่หุ้นต่าง ๆ โดยรวมมีการปรับขึ้น และทองคำมีการลดลง หรือวิ่งสวนทางกันได้เช่นเดียวกัน

3.     S&P 500

S&P 500 ย่อมาจาก Standard & Poor’s 500 เป็นดัชนีที่แสดงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มาจากบริษัทใหญ่ ๆ รวมกันถึง 500 บริษัท และมีขนาดโดยรวม 80% ของมูลค่าตลาดในสหรัฐ ใช้เพื่อคาดการณ์หรือดูภาพรวมคล้ายกับดาวโจนส์

4.     Nasdaq 100

เป็นอีกหนึ่งดัชนีที่ควรจับตามอง เสมือนการดูเพื่อวิเคราะห์ในภาพกว้าง ภาพกลาง และภาพแคบ หรือในทุก ๆ ระยะ Nasdaq 100 เป็นดัชนีที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรมประกอบด้วย 100 บริษัทที่ใหญ่ที่สุด จดทะเบียนในตลาดหุ้นแนสแด็ก

5.     พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ 10 ปี หรือ U.S. 10 Y

เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่มีโอกาสที่จะวิ่งสวนทางกับทองคำได้เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงมุมมองของนักลงทุน ว่าในขณะนั้น ๆ มีทิศทางในการลงทุนเป็นอย่างไร ความเชื่อมั่น ดอกเบี้ย ย่อมส่งผลถึงค่าเงิน และส่งผลต่อการอ่อนหรือแข็งค่าในที่สุด

แกะรอยทุน คาดการณ์เคลื่อนที่ของทองคำ

แกะรอยทุน คาดการณ์เคลื่อนที่ของทองคำ
แกะรอยทุน คาดการณ์เคลื่อนที่ของทองคำ

 

ดังตัวอย่างในข้างต้น ที่แสดงถึงสินทรัพย์ในประเภทต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้วิเคราะห์หรือเปรียบเทียบกับกราฟทองคำได้ บ่อยครั้งที่กราฟทองคำจะวิ่งส่วนทางกันอย่างชัดเจน เสมือนเงินทุนก้อนใหญ่ของเหล่านักเก็งกำไรในตลาด

ที่พร้อมจะเคลื่อนจากสินทรัพย์หนึ่ง ไปอีกสินทรัพย์หนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากนักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาด มุมมองต่าง ๆ เศรษฐกิจ การเมือง สงคราม ที่ส่งผลต่อค่าเงินและส่งผลต่อราคาทำคำในที่สุด การวิเคราะห์ทองคำด้วยดัชนี จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่จะต้องฝึกฝนและศึกษา เฝ้าสังเกตุ และหาวิธีทำกำไร

ลงทุนให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในตลาด

สรุป

ดัชนี คือ ภาพรวมที่มากจากข้อมูลหลาย ๆ อย่าง และนำมาคำนวนเพื่อหาค่ากลาง เพื่อใช้วัดความเปลี่ยนแปลง การนำข้อมูลดังกล่าวเพื่อมาต่อยอดและการประยุกต์ใช้ ให้เป็นประโยชน์อย่างเช่น ในการลงทุนในตลาดทองคำ ที่สามารถนำข้อมูลของตลาดหุ้น เพื่อมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ ดูมุมมองของนักลงทุน เพื่อหาจังหวะในการทำกำไร

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments