Category Archives: อื่นๆ

บทความเกี่ยวกับ Forex ที่ไม่มีกลุ่ม หรือหมวดหมู่ ชัดเจน

เอกสารคำเตือนความเสี่ยง

เพื่อให้ Trader รับรู้ถึงความเสี่ยงในการเทรด Forex ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการเทรด เนื่องจากการเทรดบนตลาดฟอเร็กซ์นั้นมีความเสี่ยง โดยความเสี่ยงอาจจะเกิดขึ้นกับนักเทรดได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม ความเสี่ยงต่างๆ ทีมงานจึงขอแจ้งดังต่อไปนี้