อินดิเคเตอร์ (Indicator) VROC หรือชื่อเต็ม ๆ Volume Rate of change คืออินดิเคเตอร์ชี้วัดอัตราการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณ ตามช่วงเวลาที่กำหนด เพื่อช่วยในการคาดการณ์แนวโน้ม แรงซื้อแรงขาย สะท้อนถึงความเปลี่ยนแปลงและคาดการณ์ราคาในปัจจุบัน

การใช้งาน Indicator VROC
ภาพแสดงหัวข้อ การใช้งาน Indicator VROC (Volume Rate of change) ใน MT5

Indicator VROC (Volume Rate of change) คืออะไร

Indicator VROC คืออะไร
ภาพแสดงถึงอินดิเคเตอร์ VROC พร้อมทั้งหัวข้อ Indicator VROC (Volume Rate of change) คืออะไร

VROC (Volume Rate of change) การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่วัดอัตราประมาณการซื้อขายและการเปลี่ยนแปลงของราคาในช่วงเวลาที่กำหนด (Volume) ช่วยให้เทรดเดอร์และนักลงทุนระบุปริมาณและพิจารณาได้ว่า ราคากำลังสร้างแนวโน้มหรือทิศทางด้วยปริมาณอย่างไร

นับว่าเป็นปัจจัยหลักของตลาด เพราะราคาและปริมาณจะต้องมีการเคลื่อนที่ที่สอดคล้องกัน แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาและปริมาณ เกิดสัญญาณบางอย่างที่แตกต่าง นั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลง

VROC จึงเป็นเครื่องมือที่สามารถบ่งชี้ได้ว่า ราคาจะไปต่อหรือกำลังจะเปลี่ยนทิศทาง แรงซื้อหรือแรงขายกดดันอย่างไรกับตลาด ส่งผลให้กราฟไหลไปต่อหรือกลับตัวในระยะเวลาอันใกล้นี้

ราคาจะไปต่อได้อย่างไร ถ้าไรปริมาณ…

สูตรคำนวณ VROC มีดังต่อไปนี้

VROC = [(Current Volume – Volume n periods ago) / Volume n periods ago] * 100

Current Volume : ปริมาณการซื้อขายในช่วงเวลาปัจจุบัน

Volume n periods ago : ปริมาณการซื้อขาย n ในช่วงที่ผ่านมา

ผลลัพธ์จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งระบุเปอร์เซ็นต์ ของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณในช่วงเวลาที่กำหนด

มีวิธีใช้ VROC อย่างไร

วิธีใช้ VROC
ภาพแสดงตัวอย่างกราฟอินดิเคเตอร์ VROC และหัวข้อวิธีใช้

วิธีใช้หรือการให้ความหมายของ VROC คือการแสดงผลของอินดิเคเตอร์ จะเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ ในเวลาที่กำหนด เช่น ค่าที่ให้มาใน MT5 คือ 25 periods คือใช้ 25 วันหรือ 25 แท่งก่อนหน้ามาคำนวณ ดังนั้นเส้นกราฟที่แสดงเท่ากับว่า มากกว่าหรือน้อยกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเฉลี่ย 25 วันก่อนหน้า

โดยกราฟที่แสดงผล จะมีค่ากลางที่เป็น 0 ปริมาณทั่วไปจะไม่ห่างค่านี้เท่าไรนัก แต่เมื่อไรก็ตามที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าในช่วงระยะเวลานั้น ปริมาณเพิ่มมากขึ้นเป็นมากกว่าปกติของค่าเฉลี่ยในระยะเวลาที่กำหนด เป็นเปอร์เซ็นเท่าใดสามารถดูได้จากในกราฟ

ดังนั้นในการวิเคราะห์เบื้องต้น จะดูปริมาณของ Volume ที่เป็นค่าเฉลี่ยหรือดูง่าย ๆ คือเส้น 0 ถ้าเส้นต่ำกว่า 0 แสดงว่าปริมาณหรือ Volume น้อยกว่าปกติในระยะเวลาที่กำหนด และเมื่ออยู่เหนือ 0 หรือมีการพุ่งขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าตลาดมี Volume เข้ามา อาจจะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งกับกราฟ เช่น การเปลี่ยนแนวโน้ม

ตลาดจะทิ้งร่องรอยเอาไว้เสมอ

ข้อดีของ VROC

 • เรียบง่าย ใช้ไม่ยาก แสดงกราฟอย่างเห็นได้ชัด
 • ในแนวโน้มขาขึ้น ในระหว่างที่ Volume นิ่ง ๆ เรียบ ๆ และจู่ ๆ มี Volume พุ่งเข้ามาในตลาด นั่นอาจจะแสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่มากกว่าปกติ มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้ม
 • ในแนวโน้มขาลง ในระหว่างที่ Volume นิ่ง ๆ เรียบ ๆ และจู่ ๆ มี Volume พุ่งเข้ามาในตลาด นั่นแสดงถึงแรงซื้อหรือแรงขายที่มากกว่าปกติ และมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มเช่นกัน
 • ในตลาดที่เป็นไซด์เวย์ มักจะมีแรงทั้ง 2 ฝั่งสู้กันอยู่ในตลาด และเมื่อมี Volume นั่นอาจจะเป็นสัญญาณในการเลือกข้าง หรือแสดงให้เห็นว่าแรงฝั่งใดในตลาดเป็นผู้ชนะ ก่อนที่จะมีการสร้างแนวโน้มขึ้นมา
 • ใช้ยืนยันแนวโน้ม หรือใช้ร่วมกับเทคนิคอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการเทรด
 • ใช้ดูสัญญาณก่อนเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม เนื่องจากความไม่ปกติ

ข้อควรระวัง

 • แม้จะส่งสัญญาณที่ชัดเจน แต่ไม่มีเครื่องมือใดที่จะให้สัญญาณเทรดที่ถูกต้อง 100%
 • นำไปใช้ประกอบกับเทคนิคหรือทฤษฎีอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยในการเทรด
 • นำไปฝึกฝนและทำการเทสจนเกิดความมั่นใจ

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างการใช้งานอินดิเคเตอร์ VROC
ภาพแสดงให้เห็นความแตกต่างของปริมาณการซื้อขาย (Volume) ในช่วงที่ปกติและช่วงที่มีประมาณมากจากอินดิเคเตอร์ VROC

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 1 จะเห็นได้ว่าในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น จู่ ๆ VROC ก็มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มมากขึ้นกว่าปกติ แสดงให้เห็นว่ามีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มมากขึ้น ต่อมาในเวลาไม่นาน กราฟก็ค่อย ๆ ลดตัวต่ำเป็นแนวโน้มขาลง ในช่วงที่ไม่ได้มีปริมาณที่โดดเด่นนัก กราฟก็จะค่อย ๆ ไหลไปตามแนวโน้มเดิม

ตัวอย่างที่ 2

ปริมาณซื้อขายก่อนเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม
ภาพแสดงตัวอย่างปริมาณซื้อขายก่อนเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 2 จากเดิมในตอนแรกเป็นแนวโน้มขาลง ก่อนที่จะมีปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นจากปกติ และทันใดนั้นเอง กราฟกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มขาขึ้น แสดงให้เห็นว่าทุกครั้งก่อนมีการเปลี่ยนแนวโน้ม จะเกิดแรงซื้อหรือแรงขายที่ต่อสู้กัน เกิดเป็นปริมาณที่สูงกว่าปกติ และเมื่อแรงใดแรงหนึ่งชนะ กราฟก็จะไหลด้วยปริมาณปกติ ก่อนที่จะมีปริมาณจำนวนมากกลับเข้ามาอีกครั้ง

ตัวอย่างที่ 3

 VROC ปริมาณการซื้อขายกับแท่งเทียน
ภาพแสดงตัวอย่างปริมาณการซื้อขายกับแท่งเทียนจาก Indicator VROC

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 3 ปริมาณในกราฟของ VROC เพิ่มขึ้นในระหว่างแท่งเทียนต่อแท่งเทียนอย่างเห็นได้ชัด แม้แท่งเทียนนั้นจะมีขนาดเล็กหรือสั้น แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีแรงซื้อหรือแรงขาย แม้ราคาเปิดปิดสูงต่ำจะไม่ห่างกันมากนัก แต่ปริมาณที่มีเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นอย่างโดดเด่น นั่นแสดงว่าในช่วงเวลานั้น ๆ มีปริมาณการซื้อขายเป็นจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญ

คิดและทำแบบรายใหญ่ ผลลัพธ์จะได้เหมือนรายใหญ่

วิธีเปิด VROC ใน MT5

วิธีเปิดใช้ VROC มีโปรแกรมหรือเครื่องมือที่สามารถเรียกขึ้นมาใช้ได้อย่างมากมาย เช่น TradingView แต่อาจจะต้องทำการเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์ก่อน เพราะต้องการอาศัยปริมาณการซื้อขายมาประกอบการคำนวณ และอาจจะยังไม่ได้รองรับในหลาย ๆ โบรกเกอร์ โดยวิธีนำออกมาใช้ ให้กดไปที่อินดิเคเตอร์แล้วทำการค้นหาคำว่า VROC หลังจากเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์จะสามารถเรียกออกมาใช้ได้ปกติ

การเปิดใช้งาน VROC ใน MT5
ภาพแสดงถึงขั้นตอนการเปิดใช้งาน VROC ใน MT5

วิธีเปิดใช้ VROC ใน MT5 มีวิธีดังต่อไปนี้

 1. มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator แล้วกด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
 2. มองหาคำว่า Examples แล้วกด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
 3. มองหาคำว่า VROC ทำการแดรกเมาส์มาวางไว้ในกราฟ
 4. จะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า สามารถปรับได้ตามต้องการ
 5. อินดิเคเตอร์พร้อมใช้งานในทันที

สรุป การใช้งาน Indicator VROC (Volume Rate of change) ใน MT5

การใช้งานอินดิเคเตอร์ VROC (Volume Rate of change) แม้จะถูกสร้างมาด้วยค่า แนวคิด ที่เป็นหนึ่งเดียว แต่การวิเคราะห์และนำไปใช้งาน มักจะถูกนำไปแก้ไข ปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับการเทรด เพราะด้วยจริตของแต่ละบุคคล มักจะมีไม่เหมือนกัน

บางคนเทรดสั้น บางคนเทรดกลาง และบางคนเทรดยาว จึงทำให้การปรับตั้งค่าเพื่อให้ได้ค่าที่ต้องการ และนำไปใช้ได้แตกต่างกัน

เทรดเดอร์จึงควรเลือกค่าที่ต้องการจะใช้ และนำไปฝึกฝนหรือทำการทดสอบ จนกระทั่งได้ค่าที่ต้องการและเหมาะสมกับการเทรด เพื่อที่การเทรดจะได้มีประสิทธิผลอันสูงสุด นำไปสู่ผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมในระยะยาวต่อไป

ยืนยันราคาด้วยปริมาณ เพราะสองสิ่งนี้สอดคล้องกันเสมอ

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments