อินดิเคเตอร์ Detrended Price Oscillator หรือเรียกสั้น ๆ ว่า DPO เป็นอีกหนึ่งตัวที่ใช้ง่าย สำหรับการยืนยันแนวโน้ม และความแข็งแกร่งของแนวโน้ม โดยจะเอาค่า 0 เป็นค่ากลางในการชี้วัด และที่แตกต่างจากอินดิเคเตอร์ทั่ว ๆ ไป นั่นก็คือ จะไม่อ้างอิงกับราคาปัจจุบัน

อินดิเคเตอร์ DPO
รูปแบบของอินดิเคเตอร์ Detrended Price Oscillator (DPO) อินดิเคเตอร์ยืนยัน ใช้ทำกำไรได้ดี

Detrended Price Oscillator (DPO) คืออะไร

อินดิเคเตอร์ DPO คืออะไร
อินดิเคเตอร์ DPO คืออะไร ภาพแสดงรูปแบบอินดิเคเตอร์

หน้าตาคล้ายกันแต่การทำงานต่างกัน จากอินดิเคเตอร์ตัวอื่น ๆ โดย DPO สิ่งที่แตกต่างจาก Oscillator ตัวอื่น ๆ นั้นคือ จะไม่คำนวนราคามาจนถึงแท่งปัจจุบัน แต่จะใช้ราคาย้อนหลัง เปรียบเทียบกับราคาเฉลี่ยปัจจุบัน

แมวไม่สำคัญว่าสีอะไร ขอเพียงจับหนูได้ก็เพียงพอ

สูตรคำนวณ อินดิเคเตอร์ DPO

สูตรและวิธีกาคำนวนของ DPO มีดังต่อไปนี้

DPO = Close – Simple moving average [from (n / 2 + 1) days ago]

 1. เลือกกรอบเวลาที่ต้องการจะวิเคราะห์ กำหนดชุด n เท่ากับครึ่งหนึ่งของกรอบเวลานั้น
 2. คำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Simple moving average) สำหรับ n ระยะเวลา
 3. คำนวณ (n / 2 + 1)
 4. ลบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ จาก (n / 2 + 1) วันก่อนหน้า จากราคาปิด

จะเห็นได้ว่า ไม่ได้นำราคาปัจจุบันมาคำนวณร่วมด้วย เพราะราคาปัจจุบันอาจจะมีสัญญาณหลอกที่เกิดขึ้นปล่อยครั้ง จึงเป็นเหตุให้ Shift ข้อมูลไปด้านหลัง เพื่อเชื่อว่าราคาปัจจุบันมันเร็วเกินไป ใช้หลักคล้าย ๆ กับการหน่วงเวลา เพื่อการหาแนวโน้มเป็นหลัก

วิธีใช้อินดิเคเตอร์ DPO แบบง่าย ๆ

ในการวิเคราะห์หรือใช้เครื่องมือใด ถ้าเทรดเดอร์เข้าใจจะสามารถนำไปปรับใช้ได้หลายวิธีการ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 • ให้คำนึงไปที่เส้น 0 เป็นหลัก เพราะเป็นค่ากลางที่ใช้ชี้วัดแนวโน้ม
 • DPO สูงกว่าเส้น 0 แสดงว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายตามชั่งเวลานั้น อาจจะเป็นการยืนยันในแนวโน้มขาขึ้น
 • DPO ต่ำกว่าเส้น 0 แสดงว่าแรงขายมากกว่าแรงซื้อตามชั่งเวลานั้น อาจจะเป็นการยืนยันในแนวโน้มขาลง
 • กราฟที่เคลื่อนที่ มีทั้งขึ้นและลงสลับกัน อาจจะใช้เพียงเครื่องมือเดียวในการยืนยันไม่ได้ แต่ควรใช้ควบคู่กับอินดิเคเตอร์อื่น หรือทฤษฎีย์อื่น ๆ
 • เทรดเดอร์มองกราฟด้วยทฤษฎีดาว ให้ดู DPO อยู่เหนือกว่า 0 เป็นการยืนยันแนวโน้มในขาขึ้น
 • เทรดเดอร์มองกราฟด้วยทฤษฎีดาว ให้ดู DPO อยู่ต่ำกว่า 0 เป็นการยืนยันแนวโน้มขาลง
 • ค่าที่ให้มาใน MT5 เป็น Period 12 เทรดเดอร์สามารถปรับเป็น Period 21 หรือค่าใด ๆ ที่ต้องการ เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น

คิดให้ง่าย ทำให้ง่าย แล้วผลลัพธ์จะมาแบบง่าย ๆ 

ประโยชน์ในการใช้อินดิเคเตอร์ DPO

 • เป็นเครื่องมือที่ใช้งานง่าย ไม่เคยใช้ก็เข้าใจได้ไม่ยาก เพียงจะต้องศึกษาให้เข้าใจเสียก่อน เพราะแต่ละเครื่องมือมักจะมีข้อดีข้อด้วยที่แตกต่างกัน
 • เครื่องมือที่ไม่ใช่ราคาปัจจุบัน เพื่อให้เห็นแนวโน้มที่ชัดเจน ด้วยการลดสัญญาณหลอกที่อาจจะเกิดขึ้นหลาย ๆ ครั้ง
 • สามารถนำไปปรับใช้ได้หลาย ๆ กับทฤษฎีโดยที่ไม่มีการทับซ้อนของเครื่องมือ

ข้อควรระวัง

 • ม่อาจจะใช้เครื่องมือเพียงอย่างเดียวในการเป็นสัญญาณเข้าซื้อขายหลักได้
 • สัญญาณเป็นเพียงการยืนยันแนวโน้ม เพราะใช้ราคาที่เกิดขึ้นย้อนหลังมาคำนวณ เสมือนเป็นค่าเฉลี่ยที่ให้นำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์

 

ตัวอย่างในการนำไปใช้

ตัวอย่างที่ 1

ใช้อินดิเคเตอร์ DPO ยืนยันแนวโน้ม
ตัวอย่างในการใช้อินดิเคเตอร์ DPO ยืนยันแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 1 กราฟเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ในที่สุดได้ทำการเบรคเทรนด์ไลน์ ก่อนที่จะกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้มจากเดิมเป็นขาลง เปลี่ยนกลับไปเป็นขาขึ้น ใช้ DPO เป็นการยืนยันด้วยการทะลุเส้น 0 ขึ้นไป เป็นการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ก่อนที่จะมีการหลุดเส้น 0 แล้วเกิดการพักตัว แล้วทำการทะลุเส้น 0 เพื่อไปต่อในแนวโน้มขาขึ้น

ตัวอย่างที่ 2

อินดิเคเตอร์ DPO ยืนยันสัญญาณ Buy
ใช้อินดิเคเตอร์ DPO ยืนยันสัญญาณ Buy เมื่อใช้ควบคู่กับเส้น EMA 5

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 2 เป็นการใช้ DPO ร่วมกับเส้น EMA 5 เพื่อหาจังหวะหรือสัญญาณในการเข้าเทรด จากเดิมเป็นแนวโน้มขาลงอย่างต่อเนื่อง ต่อมากราฟเป็นไซด์เวย์ก่อนที่แท่งเทียนจะปิดสูงกว่าเส้น EMA 5 และเกิดสัญญาณ DPO ตัดเส้น 0 ขึ้นไป เป็นสัญญาณในการเปลี่ยนแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถใช้จังหวะนี้ในการเข้า Buy ได้ เป็นการเข้าตั้งแต่ต้นเทรนก่อนที่จะกราฟจะไหลขึ้นไปอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาจะเห็นว่าแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้น EMA 5 แต่นั่นยังไม่ใช่สัญญาณในการปิดทำกำไร จนกระทั่งมีการยืนยันด้วย DPO ตัดลงต่ำกว่าเส้น 0 เทรดเดอณ์สามารถปิดทำกำไรได้แล้วหาจังหวะในการเข้าเทรดใหม่อีกครั้ง

ความสำเร็จในการเทรดเกิดขึ้นสองครั้ง ครั้งแรกคือแผน ครั้งที่สองผลจากการทำตามแผน อย่าสำเร็จเพียงแผน แต่ล้มเหลวเพราะการกระทำ

วิธีเปิดเครื่องมือขึ้นมาใช้

ในปัจจุบันโปรแกรมเทรด Forex เป็นที่นิยมนั่นก็คือ MetaTrader แต่จะมีให้ใช้เพียงในเวอร์ชั่น 5 (MT5) และอีกหนึ่งช่องทางเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์หลายคนใช้ดูกราฟนั่นก็คือ Tradingview แต่การเทรด Forex ในเทรดใน Tradingview อาจจะยังไม่ได้รองรับในหลาย ๆ โบรกเกอร์

วิธีเปิดใช้ อินดิเคเตอร์ DPO ใน Tradingview

เปิด DPO ขึ้นมาใช้ใน Tradingview
ขั้นตอนในการเปิด DPO ขึ้นมาใช้ใน Tradingview

ใน Tradingview เทรดเดอร์ให้คลิกเลือกไปที่ อินดิเคเตอร์ และพิมพ์ค้นหาด้วยคำว่า DPO เครื่องมือจะแสดงขึ้นมาในทันที โดยค่าที่มีมาให้นั่นก็คือ Period 21 เทรดเดอร์สามารถปรับการตั้งค่าได้ตามต้องการ

 

วิธีเปิดใช้ อินดิเคเตอร์ DPO ใน MT5

วิธีเปิดใช้ใน MT5 อาจจะต้องค้นหาสักเล็กน้อย เนื่องจากมีเครื่องมือให้ใช้มากมายหลายตัว และวิธีที่งายมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

เปิดใช้ DPO ใน MT5
ขั้นตอนการเปิดใช้ DPO ใน MT5

ภาพแสดงขั้นตอนการเปิดใช้ DPO ใน MT5

 1. มองไปทางซ้าย หาคำว่า indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
 2. หาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
 3. มองหาคำว่า DPO แล้วทำการแดรกเมาส์เข้ามาวางไว้ในกราฟ
 4. จะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า สามารถปรับได้ตามต้องการ
 5. เครื่องมือพร้อมใช้งานในทันที

สรุป Detrended Price Oscillator (DPO) อินดิเคเตอร์ยืนยัน ใช้ทำกำไรได้ดี

อินดิเคเตอร์ทุก ๆ ตัว ล้วนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน Detrended Price Oscillator (DPO) ก็เช่นกัน แม้จะใช้ใช่เครื่องมือที่ให้สัญญาณได้ไว ทำกำไรรวดเร็ว เหมือนที่ใคร ๆ ใฝ่ฝัน

แต่ในสนามรบ จะต้องมีทั้งทัพหน้าและทัพหลัง ฝ่ายบู๊และฝ่ายบุ๋น และกำลังพลที่แข็งแกร่ง จึงจะเป็นกองรบที่แข็งแกร่ง

การเลือกใช้อินดิเคเตอร์หรือเครื่องมือในการเทรดก็เช่นกัน ไม่มีตัวใดที่ใช้ทำกำไรได้โดยโดดเดี่ยว ล้วนต้องอาศัยหลาย ๆ ตัวที่ทำงานแตกต่างกัน ประกอบกันเข้าเป็นระบบเทรด ให้ระบบเทรดมีความกลมกล่อม พอดีและเพียงพอ จึงจะเป็นระบบเทรดที่สามารถเอาชนะตลาดได้

เป็นอีกหนึ่งที่ใช้งาน ใช้ยืนยัน เพื่อให้เทรดเดอร์มีความมั่นในในการเทรด ลองไปใช้กันเลย

อาหารที่อร่อย คืออาหารที่ปรุงทุกอย่างได้ลงตัว

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments