Diamond Chart Pattern เป็นรูปแบบต่อเนื่อง (Continuation Pattern) หรือเกิดในทิศทางเดียวกับแนวโน้ม แต่อย่างไรก็ตามสามารถเป็น Reversal Pattern หรือรูปแบบกลับตัวได้เช่นกัน เพราะเป็นแพทเทิร์นที่มีการสู้กันด้วยแรงทั้งสองฝั่ง และเป็นรูปแบบต่อเนื่องมาจาก Broadening

Diamond Chart Pattern ทำกำไรด้วยเพชร
Diamond Chart Pattern ทำกำไรด้วยเพชร

 

 

Diamond Chart Pattern คืออะไร

รูปแบบ Diamond Chart Pattern เป็นรูปแบบคล้ายเพชร โดยการฟอร์มตัวอาจจะมาจาก Broadening (สามเหลี่ยมปากกว้าง) ที่เป็นไซด์เวย์ปากกว้าง หรือมีการสู้กันของราคาทั้งสองฝั่งที่รุนแรง จนกระทั่งแรงเริ่มหมดแรงของทั้งสองฝ่าย ก่อนที่จะค่อย ๆ ก็เริ่มที่จะบีบตัวเข้าหากัน

เป็นลักษณะคล้ายกับสี่เหลี่ยมหรือเพชร แม้จะถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อเนื่องตามแนวโน้ม แต่ก็สามารถกลับตัวได้เช่นเดียวกัน

ดังนั้นการเทรดด้วยแพทเทิร์นนี้ ไม่อาจจะที่จะระบุได้อย่างแน่ชัดว่า กราฟจะไปต่อหรือกลับตัว จนกระทั่งมันจะทำการ Breakout ไปข้างใดข้างหนึ่งนั่นเอง

เพชรก็คือเพชร จะให้เพชรไปเป็นถ่านได้อย่างไร

รูปแบบการสร้าง Diamond Chart Pattern

กราฟเคลื่อนที่ตามแนวโน้ม จนกระทั่งหมดแรงและทำการพักตัว เริ่มจากสร้างการแกว่งตัวหรือ Swing กรอบเล็ก ๆ แล้วจึงเริ่มโบกสะบัดที่แรงขึ้น แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเบรกกรอบออกไปได้ แรงซื้อแรงขายที่ต่อสู้กันเริ่มถดถอย ก่อนที่จะค่อย ๆ บีบตัวเข้าหากันอีกครั้ง จึงเกิดเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมคล้ายกับเพชร

Diamond Chart รูปแบบ Continuation Pattern

Diamond Chart รูปแบบ Continuation Pattern
Diamond Chart รูปแบบ Continuation Pattern

การเกิดขึ้น Diamond Chart เหมือนกันทุกประการ แต่รูปแบบ Continuation Pattern จะ Breakout เพื่อไปต่อในแนวโน้มเดิม

จะเห็นได้ว่าในกรอบเพชรนั้น ลักษณะคล้ายกับการต่อสู้ของทั้งสองฝ่าย จนกระทั่งเกือบจะหมดแรงทั้งสองฝ่ายเช่นเดียวกัน ก่อนที่จะเบรคกรอบเพื่อไปต่อยังแนวโน้มเดิม

Diamond Chart รูปแบบ Reversal Pattern

Diamond Chart รูปแบบ Reversal Pattern
Diamond Chart รูปแบบ Reversal Pattern

การเกิดขึ้น Diamond Chart เหมือนกันทุกประการ แต่รูปแบบ Reversal Pattern จะ Breakout เพื่อกลับตัว

เมื่อราคาไม่สามารถไปต่อในแนวโน้มเดิมได้ ในกรอบนั้น ผ่านการสู้กันของแรงทั้งสองฝ่าย เมื่อไม่สามารถไปต่ได้ก็จะต้องย้อนหลับไปตามทางที่กราฟเคยมา เป็นจังหวะในการกลับตัวของกราฟ

ก่อนจะมาเป็นเพชรที่แข็งแกร่ง ล้วนต้องผ่านบทพิสูจน์

Diamond Top คือ

เปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง เกิดขึ้นได้บ่อย เมื่อเห็นกราฟวิ่งขึ้นแรง ๆ ก่อนที่จะทำไซด์เวย์และสร้างกรอบสี่เหลี่ยมคล้ายเพชร และกลับตัวในที่สุด แต่ก่อนจะกลับตัวได้ก็ใช้เวลาพอสมควร จนกว่าแรงสู้กันของทั้งสองฝ่ายจะจบลงและเลือกข้างในที่สุด

Diamond Bottom คือ

เปลี่ยนจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น การเปลี่ยนแนวโน้มไม่อาจที่จะเกิดขึ้นได้ในทันที เพราะแรงขายที่มีเข้ามามาก ๆ ก็ต้องพบกับแรงซื้อกลับเข้าไปมาก ๆ เช่นกัน เสมือนรถที่ขับเคลื่อนด้วยความแรง ก่อนจะเบลคก็จะต้องชะลอ ก่อนจะเลี้ยวก็จะต้องชะลอเช่นกัน

ดังนั้นกราฟ ก่อนที่จะเปลี่ยนแนวโน้ม ก็จะต้องค่อย ๆ ชะลอตัว จนกว่าแรงฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะมีมากกว่า จึงจะทำการเปลี่ยนแนวโน้มได้สำเร็จ

Trade Setup ด้วย Diamond Chart Pattern

การเทรดด้วย Diamond Chart Pattern ทั้งที่เป็นรูปแบบ Continuation และ Reversal วิธีการเทรดมีดังต่อไปนี้

การเทรดด้วย Bullish Diamond Continuation Pattern

ในแนวโน้มขาขึ้น กราฟเริ่มพักตัวเพื่อไปต่อ จากนั้นทำการเบลคแนวต้านขึ้นไปได้ไม่นาน จึงทำการย้อนกลับลงมา เมื่อตีกรอบแล้วเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเพชร เมื่อราคาเบรกออกจากกรอบจึงทำการเข้า Buy ตามระบบ จะเห็นได้ว่า Target หรือเป้าหมายทำกำไร สามารถเก็บได้อย่างแม่นยำเลยทีเดียว

Bullish Diamond Continuation Pattern
การเทรดด้วย Bullish Diamond Continuation Pattern

 

การเทรดด้วย Diamond Bottom

การกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น ในรูปแบบของ Diamond Bottom จะเห็นได้ว่าค่อนข้างมีความแม่นยำเช่นกัน เมื่อราคาสร้างรูปแบบและกรอบสี่เปลี่ยมเพชร และได้ทำการเบรกกรอบออกมา กลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น

จังหวะในการเข้าเทรดนั่นก็คือ Buy เมื่อ Breakout จากนั้นกราฟก็เคลื่อนที่ขึ้นไป ถึงเป้าหมายทำกำไรได้โดยง่าย การตั้ง Stop Loss ค่อนข้างที่จะแคบ ทำให้มี RR ที่สูง เนื่องจากกราฟกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม เทรดเดอร์สามารถรันเทรนด์ได้ เพื่อเก็บกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นได้อีกด้วย

การเทรดด้วย Diamond Bottom
การเทรดด้วย Diamond Bottom

 

Trade Setup

  • จุดเข้า Buy หรือ Sell เมื่อราคา Breakout กรอบราคาหรือกรอบเพชร แท่งเทียนปิดนอกจากกรอบสามารถเข้าออเดอร์ได้ทันที หรือจะรอจังหวะที่ราคาย้อนกลับมาเทส
  • Stop Loss ตั้งไว้เหนือหรือต่ำกว่า Swing ย่อยก่อนที่จะมีการ Breakout
  • เป้าหมายทำกำไร ระยะ 1 เท่าของ Swing ที่ใหญ่ที่สุด ไปถึงกรอบอีกฝั่งหนึ่ง

ข้อดีและประโยชน์ของ Diamond Chart Pattern

  • เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ อาจจะหลีกเลี่ยงหรือไม่เทรดในช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวย์ ส่วนแพทเทิร์นนี้นับว่าเป็นโอกาสในการทำกำไรอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากไซด์เวย์จบ
  • เกิดขึ้นบ่อย เกิดขึ้นได้ทุกไทม์เฟรม ใช้โอกาสทำกำไรได้ทุกแนวโน้ม

ข้อควรระวัง

  • เนื่องจากเป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นได้ทั้ง 2 ทาง การเทรดรูปแบบนี้จึงควรรอให้ราคาทำการ Breakout ให้ชัดเจนเสียก่อนจึงทำการเทรด
  • Stop Loss ที่แคบเกินไป อาจจะทำให้เสียโอกาสในการทำกำไรได้ โดยให้พิจารณาว่าคู่เงินที่ใช้เทรด มีความผันผวนมากน้อยเพียงใด และตั้งไว้ให้เหมาะสม

ก่อนที่จะเป็นเพชรที่สวยงามต้องใช้เวลา แพทเทิร์นนี้เช่นกัน

 

สรุป

Diamond Chart Pattern หรือรูปแบบเพชร เป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นบ่อย และสามารถทำกำไรได้จริงตามระบบ โดยมีจุดเข้าซื้อขายและจุดออก พร้อมทั้งเป้าทำกำไรที่มีระยะกว้าง และมี Stop Loss ที่แคบ จึงเป็นโอกาสทำกำไรที่เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้าม

ด้วยการฟอร์มตัวที่ค่อนข้างซับซ้อน แต่ด้วยพลังที่สะสม จะนำมาซึ่งระยะทางที่ยาวไกล ทำให้เป้าทำกำไรที่มากขึ้นตามกรอบของเพชรที่เกิดขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบต่อเนื่อง หรือกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม เพียงเทรดตามระบบหรือแผนที่วางไว้ ย่อมนำผลลัพธ์ที่น่าพอใจ มาสู่พอร์ตของเทรดเดอร์อย่างแน่นอน

เทรดเดอร์ทำจิตใจให้แข็งแกร่งดั่งเพชร ก็จะสำเร็จได้เช่นกัน

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments