เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะศึกษาถึงแนวทางในการเทรด forex สิ่งสำคัญประการต่อมาคือการมองหาสูตรหรือวิธีการในการเทรด forex เพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในหลายๆสูตรคือ การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) ดังนั้นหากคุณกำลังสนใจว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการเทรด forex อย่างไร บทความนี้มีคำตอบครับ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) คืออะไรเสียก่อน สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น คือการมองหาสมมุติฐาน หรือราคาคาดการณ์ โดยอาศัยตัวแปรที่สำคัญอาทิเช่น ราคาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดต่างๆทางเศรษฐกิจ non farm หรือเทคโนโลยี แนวโน้มต่างๆ รวมถึงปัญหาและปัจจัยทางการเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อการเทรด forex

การวิเคราะห์พื้นฐาน

การรู้พื้นฐานเศรษฐกิจของสกุลเงินนั้นจึงสามารถใช้ทำนาย การวิ่งของกราฟ Forex ได้ ยกตัวอย่างเช่น ในประเทศที่มีการบริหารทางเศรษฐกิจที่ดี จะดึงนักลงทุนจำวนมากเข้าหาประเทศนั้น ทำให้ราคาค่าเงินของประเทศแข็งค่าขึ้นและเกิดการวิ่งของกราฟในตลาดแลกเปลี่ยนค่าเงิน หากเรามีความรู้เรื่องพื้นฐานสกุลเงินจะทำให้เราคาดเดาในระยะยาวได้ว่าค่าเงินตัวนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต 

แต่อย่างไรก็ตามตลาดค่าเงินย่อมมีความไม่แน่นอน ประเทศที่ค่าเงินแข็งมาตลอดก็มาช่วงขาลงของเศรษฐกิจเหมือนกันเมื่อมีประเทศอื่นที่น่าลงทุนเข้ามา ค่าเงินจะถูกย้ายที่ไปที่ประเทศที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า ในประเทศนั้นก็จำเป็นต้องหาวิธีแก้ปัญหาเศรษฐกิจตามมาตรการการจัดการต่อไป 

ดังนั้น Fundamental Analysis ในเรื่องของการพิจารณาและติดตามข่าวอย่างต่อเนื่องจึงค่อนข้างมีความจำเป็น เราไปดูกันว่า มีอะไรบ้างที่เราต้องคอยติดตาม

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ
การรู้พื้นฐานเศรษฐกิจของสกุลเงินนั้น สามารถใช้ทำนาย การวิ่งของกราฟ Forex ได้

อะไรบ้างที่ควรพิจารณา

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ที่เราจะต้องนำมาประกอบกับการพิจารณา คือ

1.ปัจจัยทางการเมือง

ปัจจัยข้อนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อค่าเงินค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหากในประเทศนั้นเกิดภาวการณ์จลาจล หรือว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นมา สิ่งนี้ย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินไปในทิศทางที่ไม่ดี

ยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทย เศรษฐกิจ ตกต่ำ ในช่วงมีขบวนประท้วง สาเหตุมาจากการปฏิวัติ ยึดอำนาจจากนักการเมือง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถทำมาหากิน หรือขายของได้ มีการใช้อาวุธ ทั้งจากฝั่งประชาชนและรัฐบาล เช่น ปืนกระสุนยาง แก๊สน้ำตา ของมีคมต่างๆ ทำให้คนบาดเจ็บล้มตาย

ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศเป็นไปในทางที่ไม่น่าไว้วางใจ ชาวต่างชาติไม่กล้ามาลงทุนกับประเทศไทย รวมไปถึงรายได้จากการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติก็ลดลง เศรษฐกิจไทยในช่วงนั้นจึงฝืดเคืองเป็นอย่างมาก จากปัจจัยทางการเมือง

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร forex
ปัจจัยทางการเมือง อันมีผลต่อเศรษกิจ 

2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินของประเทศนั้นๆ ต่างมีผลโดยตรงต่อราคาค่าเงินที่ผันผวน โดยเฉพาะการประกาศพวกดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ  ซึ่งคุณสามารถใช้เทคนิคในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจในการกำหนดราคาและทิศทางการเทรด forex ได้เลย

  • อัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดโดยธนาคารกลางของประเทศนั้นๆเพื่อควบคุมระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่ให้มีเงินเฟ้อ มากจนเกินไป
  • ภาวะเงินเฟ้อ : เมื่อมีการหมุนเวียนเงินในระบบเศรษฐกิจที่ดี เงินสะพัดมากในผู้คนในประเทศชั่วคราว จะเป็นช่วงของเงินเฟ้อในปริมาณที่พอดี แต่ถ้าธนาคารกลางปล่อยให้มีเงินเฟ้อมากจนเกินไป จะทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลง หรือเปลี่ยนจากเงินเฟ้อเข้าช่วงเงินฝืด
  • GDP หรือ อัตราเปรียบเทียบการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ จะดูเรื่องรายรับที่สร้างขึ้นมาได้ และรายจ่ายที่ใช้ไป  แต่เป็นการหมุนเวียนเงินของรัฐบาลและประชาชนในประเทศ เป็นตัวบ่งบอกว่าภาคครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือไม่สามารถดู GDP จา
    • การจับจ่ายใช้สอยทั่วไปของประชาชน
    • การลงทุนต่างๆในภาคเอกชน อสังหารมทรัพย์ ต่างๆ
    • การนำเข้า-ส่งออกสินค้าภาคครัวเรือน
ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ปัจจัยพื้นฐาน : ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ต้องพิจารณา อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ GDP ภายในประเทศ อันมีผลต่อการขึ้นลงของกราฟ Forex

3.ปัจจัยทางเทคโนโลยี

ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเติบโตในเรื่องของราคาต่างๆ ของสินค้าทางเทคโนโลยี หรือการคิดค้นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ ย่อมมีผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดีของการใช้ Fundamental Analysis คือ ทำให้เราสามารถคาดการณ์ทิศทางของกราฟได้ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงมาก ซึ่งทำให้เราสามารถเปิดสัญญาของการเทรดได้ครบถ้วน และมีความปลอดภัย ลดอัตราการเสี่ยงที่เกิดจากการเปิดสัญญาที่ผิดที่ผิดทางได้

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สำหรับข้อจำกัดของการใช้ Fundamental Analysis คือ บางครั้งแล้วการวิเคราะห์ของเรานั้นอาจมีความผิดพลาด หรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ ทำให้เรานั้นอาจเปิดสัญญาที่ผิดพลาดและไม่ถูกต้องไป

ดังนั้นหากคุณต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้ว ผู้เขียนคิดว่า การเลือกใช้หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค น่าจะมีประโยชน์ต่อการทำนายทิศทางของกราฟซึ่งส่งผลต่อแนวทางในการเทรด forex ของคุณให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยนั่นเอง

และเพื่อให้กลยุทธ์ในการเทรด forex ของคุณประสบความสำเร็จ การเลือกวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญและสามารถช่วยให้คุณนั้นเทรดชนะได้ครับ

สรุป

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ สิ่งสำคัญที่เทรดเดอร์ทุกคนจะต้องมี โดยการวิเคราะห์ดังกล่าวก็จะแบ่งออกมาเป็นการวิเคราะห์ข่าวเศรษฐกิจ และการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน ซึ่งมันเป็นข้อดีมาก ๆ หากเทรดเดอร์ชำนาญในการวิเคราะห์ปัจจัยทั้งคู่ได้ เนื่องจากจะได้เปรียบมากในการเทรดทำกำไรนั่นเอง

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments