อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index หรือ BW MFI เครื่องมือชี้วัดความผันผวน ถูกสร้างถึงเพื่อเพื่อดูคุณภาพของการเคลื่อนที่ของราคาและความสัมพันธ์กับปริมาณการซื้อขาย เป็นอินดิเคเตอร์ที่มีการแบ่งสีเพื่อความเข้าใจง่าย ชัดเจนต่อการใช้งาน และที่สำคัญบอกความหมายเป็นนัยยะที่แตกต่างกัน

อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index
อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใช้ทำกำไรอย่างไรในตลาด Forex

 

การทำงานของอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index

อินดิเคเตอร์ประเภท Volume ส่วนใหญ่ มักจะมีหน้าตาคล้าย ๆ กัน แต่สิ่งที่แตกต่างสำหรับอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index คือจะมีการแบ่งสี และให้ความหมายที่แตกต่างกัน โดยมีวิธีการใช้งานและวิเคราะห์ ดังต่อไปนี้

สีอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index
ตัวอย่างสีอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index และความหมายของแต่ละสี

 

 • สีเขียว (Green): แท่งเทียนสีเขียวแสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะสมดุล คือ ราคาขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น
 • สีแดง (Red): แท่งเทียนสีแดงแสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะไม่สมดุล คือ ราคาขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายลดลง
 • สีน้ำเงิน (Blue): แท่งเทียนสีน้ำเงินแสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะแข็งแกร่ง คือ ราคาขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1.5 เท่า
 • สีน้ำเงินอ่อน (Light Blue): แท่งเทียนสีน้ำเงินอ่อนแสดงว่าตลาดอยู่ในสภาวะอ่อนแอ คือ ราคาขึ้นพร้อมกับปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นน้อยกว่า 1.5 เท่า

สีอาจจะไม่สำคัญ เท่ากับความหมายที่มันซ่อนอยู่

ผู้พัฒนาอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index

เทรดเดอร์และนำลงทุน ที่มีผลงานการพัฒนาอินดิเคเตอร์ไว้มากมาย และ อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index เป็นอีกหนึ่งผลงานของ Bill Williams ด้วยเช่นกัน โดยอินดิเคเตอร์ส่วนใหญ่ จะสามารถนำไปใช้ได้ใน MT4 หรือ MT5 และ TradingView

สูตรของอินดิเคเตอร์ Market Facilitation

สูตรการคำนวณอินดิเคเตอร์ จะให้ความสำคัญที่ราคาและปริมาณ มีวิธีคำนวนดังต่อไปนี้

MFI = (High – Low) / Volume

ซึ่งอินดิเคเตอร์จะแสดงเป็นแทบสี ซึ่งแตกต่างและมีความหมายที่มีนัยสำคัญดังที่ได้กล่าวไป

ความหมายและการใช้งานอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index

ในแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์ส่วนใหญ่จะเลือกใช้กราฟแท่งเทียนสีเขียวกับสีแดง แน่นอนว่าเบื้องต้นแท่งเทียนเหล่านี้ แสดงถึงราคาเปิดและราคาปิด จุดสูงสุดและจุดต่ำสุด โดยราคาปิดสูงกว่าราคาเปิดจะเป็นแท่งเทียนสีเขียว ส่วนราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิดจะเป็นแท่งเทียนสีแดง

โดยการตีความหมายหรือการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียน ก็จะนำแท่งเทียนนั้น ๆ มีราคาเปิดปิดอย่างไร และนำอินดิเคเตอร์มาประกอบการวิเคราะห์ ตัวอย่างเช่น

 • แท่งเทียนสีเขียวยาว ๆ ในระหว่างเดียวกันอินดิเคเตอร์เป็นสี เขียว แสดงว่าแท่งเทียนนี้มี สภาวะสมดุล ของ Volume เป็นไปได้ว่ากราฟจะมีการเคลื่อนที่เป็นไปตามราคาเปิดราคาปิดของแท่งเทียนโดยปกติ
 • อีกนัยหนึ่ง แท่งเทียนสีแดงสั้น ๆ แต่อินดิเคเตอร์เป็นสีน น้ำเงิน แสดงว่าแท่งเทียนนี้มี สภาวะแข่งแกร่ง ของ Volume เป็นไปได้ว่าแท่งเส้นนี้แม้จะมีขนาดสั้น ๆ แต่อาจจะมีการสู้กันระหว่างแรงซื้อกับแรงขายอย่างรุ่นแรง และในที่สุดแรงซื้อหรือฝั่ง Buy ชนะในที่สุด นับว่าเป็นแท่งเทียนที่มีนัยสำคัญเช่นเดียวกัน
อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index กับแท่งเทียน
ตัวอย่างแท่งเทียนกับอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index แท่งเทียนสีแดงยาวกับอินดิเคเตอร์สีเขียว

 

ตัวอย่างการนำไปใช้

ตัวอย่างที่ 1

 

เปรียบเทียบแท่งเทียนกับ อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index
ตัวอย่างแท่งเทียนยาวกับ Volume สีเขียว และแท่งเทียนสั้นกับ Volume สีน้ำเงิน

 

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 1 แท่งเทียนเขียวยาว ที่มาพร้อมกับ Volume สีเขียว เป็นแท่งเทียนในแนวโน้มขาขึ้น ชี้ให้เห็นว่าแท่งสีเขียวยาวนี้ เป็นแท่งที่มี Volume สภาวะที่เป็นปกติ ดังนั้นการวิเคราะห์ก็จะวิเคราะห์ตามแท่งเทียนที่เกิดขึ้นจริง

ในแนวโน้มขาขึ้น และมีปริมาณที่เหมาะสม จึงนับว่าเป็นแรง Buy ที่มีความแข็งแรงพอ กราฟจะยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น จนกระทั่งจะมีเหตุอื่นหรือปัจจัยอื่นใด ที่จะมาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มหรือเอาชนะแรงนี้ได้

ความแข็งแกร่งของแท่งเทียน จะต้องมาพร้อมกับ Volume

ตัวอย่างที่ 2

อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index แท่งเทียนเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ กับ Volume สีฟ้า
ตัวอย่างอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index แท่งเทียนเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ กับ Volume สีฟ้า

 

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 2 ในแนวโน้มขาลง แท่งเทียนพยายามที่จะทำการเบรกเส้นเทรนด์ไลน์ แต่ในระหว่างเดียวกันแท่งเทียนเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับ Volume สีฟ้าอ่อน ความหมายคือสภาวะอ่อนแรงหรือไม่มีพลังพอที่จะขึ้นไปต่อ และในแท่งถัดมาเป็นแท่งสีแดงและกลับเข้ามาอยู่ในแนวโน้ม

จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ เป็นการเบรกหลอก หรือไม่มีแรงที่จะขึ้นไปในทันที ก่อนที่ในเวลาต่อมาหลังจากกราฟเป็นไซด์เวย์และหลุดเส้นแนวโน้ม มี Volume เข้ามาจึงสามารถเปลี่ยนแนวโน้มได้สำเร็จ

แท่งเทียนเสมือนรถ แต่ Volume เสมือนน้ำมัน จะถึงปลายทางได้อย่างไร หากรถน้ำมันหมด

วิธีเปิดใช้งานอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index

วิธีเปิดใช้งานอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใน Tradingview

ใน Tradingview เป็นกระดานเทรด ที่ได้รับความนิยามอย่างมากจากเทรดเดอร์ทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือตลาด Forex เอง ก็สามารถเรียกใช้อินดิเคเตอร์นี้ได้เช่นกัน โดยมีวิธีดังต่อไปนี้

อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใน Tradingview
ขั้นตอนการเปิดอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใน Tradingview

 

 1. กดไปที่อินดิเคเตอร์
 2. พิมพ์อินดิเคเตอร์เพื่อค้นหา
 3. สามารถวิเคราะห์ใช้งานได้ทันที

วิธีเปิดใช้งานอินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใน MT5

โปรแกรมเทรด ที่เทรดเดอร์นิยมมากที่สุดสำหรับตลาด Forex นั่นคือ MT4 และ MT5 โดยอินดิเคเตอร์ตัวนี้จะมีให้ใช้เพียงใน MT5 เท่านั้น มีวิธีเปิดใช้งานดังต่อไปนี้

อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใน MT5
วิธีเปิดใช้งาน อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ใน MT5
 1. มองไปทางซ้าย หาคำว่า Indicator จากนั้นให้กด + เพื่อขยายตัวเลือก
 2. มองหาคำว่า Bill Williams ถือว่าเป็นโฟเดอร์รวมอินดิเคเตอร์ของ Bill ก็ว่าได้ จากนั้นให้กด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
 3. มองหาคำว่า Market Facilitation Index ทำการแดรกเมาส์เข้าไปวางในกราฟ
 4. จากนั้นจะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า เช่น สี สามารถปรับได้ตามต้องการ
 5. จะมีอินดิเคเตอร์หลากสี พร้อมใช้งานในทันที

ปริมาณและราคา จะต้องมาพร้อมกันเสมอ…

สรุป

อินดิเคเตอร์ Market Facilitation Index ที่บอก Volume โดยมีการแบ่งแยกสภาวะที่มีนัยสำคัญตามสี โดยให้ความหมายที่ง่ายต่อการวิเคราะห์ เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาจากผู้ที่มีผลงานในการพัฒนามากมาย เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเข้าใจและนำไปใช้ได้ไม่ยาก

เพราะราคาและปริมาณ จะมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างเลี่ยงไม่ได้ ราคาจะไปต่อไหม มีความแข็งแกร่งแค่ไหน ถ้าเทรดเดอร์รู้เรื่องนี้ จะพบกับหนทางในการทำกำไร ได้อย่างดีแน่นอน

 

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments