Volatility เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในตลาด Forex คือความผันผวนของตลาด แต่อาจจะเกิดขึ้นสูงหรือต่ำ แตกต่างกันตามช่วงเวลา เป็นผลดีและผลเสียสำหรับเทรดเดอร์ได้เช่นเดียวกัน

อะไรคือ Volatility
ภาพแสดงตลาดที่มี Volatility สิ่งที่เกิดขึ้นในตลาด Forex

 

Volatility คืออะไร

ความผันผวน เป็นเครื่องมือในการชี้วัดความผันผวนที่เกิดขึ้น ในตลาด Forex คือความผันผวนในการซื้อขายและเปลี่ยนสกุลเงิน โดยวัดจากค่าความถี่และค่าเงินที่มีการเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลาที่กำหนด หรือค่าความแตกต่างของราคาเปิดและราคาปิด

คู่เงินที่มีความผันผวนสูง จะต้องมีการเคลื่อนที่ออกจากค่าเฉลี่ยเป็นอย่างมาก และคู่เงินที่มีความผันผวนต่ำ จะมีการเคลื่อนที่ใกล้กับค่าเฉลี่ยของราคา

การวัดความผันผวนสามารถวัดได้หลากหลายวิธี หรือแม้กระทั่งใช้อินดิเคเตอร์ที่ใช้วัดค่าความผันผวนโดยตรง เพื่อดูค่าเฉลี่ยราคาในปัจจุบัน และราคาที่มีการเคลื่อนที่ห่างออกไป

ความผันผวน คืออารมณ์ที่สะท้อนออกมาในรูปแบบของกราฟ

สาเหตุที่ตลาดเกิดความผันผวน

สาเหตุที่ตลาดเกิดความผันผวน
สาเหตุที่ตลาดเกิดความผันผวน

 

สิ่งที่กำหนดราคาคือ อุปสงค์-อุปทาน หรือความต้องการซื้อและความต้องการขาย ที่เป็นปัจจัยหลักของราคาขึ้นหรือลง สิ่งที่ทำให้ตลาดเกิดความผันผวนคือมีความตั้งการของทั้งสองฝั่งมากกว่าปกติ ปัจจัยที่ส่งผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ การเมือง ความขัดแย้งระหว่างประเทศ หรือความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ

ที่จะกระตุ้นความต้องการของผู้คน หรือนักลงทุนให้กระทำการบางอย่างเพื่อตอบสนองเหตุการณ์ดังกล่าว เช่น มีการประกาศนโยบายทางการเงิน นักลงทุน สถาบันการเงิน หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียกับค่าเงิน ก็จะหาโอกาสในการเข้าทำกำไร กระจายความเสี่ยง หรือใด ๆ ก็ตาม

จึงเกิดเป็นแรงซื้อหรือแรงขายในปริมาณมหาศาล ทำให้ราคาเกิดการแกว่างตัวออกจากค่าเฉลี่ย เคลื่อนที่เร็วและแรงกว่าปกติหรือค่าเฉลี่ยที่ผ่านมา จึงเป็นสภาวะที่เกิดความผันผวนของราคาในคู่เงินนั้น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รายใหญ่สามารถสร้างความเคลื่อนไหวให้ราคาได้ แต่รายย่อยทำได้เพียงติดตามรายใหญ่

ข้อดีและข้อเสีย ของการเทรดในตลาดที่มีความผันผวน

ข้อดีและข้อเสีย ของการเทรดในตลาดที่มีความผันผวน
ข้อดีและข้อเสีย ของการเทรดในตลาดที่มีความผันผวน

 

ข้อดีในการเทรดในช่วงที่ตลาดมี Volatility สูง

  • กราฟเคลื่อนที่รุ่นแรง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้น ไม่ชอบรอคอยตลาด ๆ นาน ๆ ถ้ามีการวางแผนในการเทรดดี ๆ ก็อาจจะเก็บกำไรได้เร็ว อาศัยจังหวะที่กราฟแกว่งตัวในการทำกำไร
  • เมื่อไหร่ที่กราฟเลือกข้าง ก็พร้อมจะไปในทันที เคลื่อนที่ไปอย่างรวดเร็วและรุนแรง
  • สภาพคล่องสูง สามารถซื้อขายได้แทบทุกระดับราคา เพราะมีปริมาณการซื้อขายมากกว่าปกติ เป็นช่วงที่นักลงทุนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจและหาโอกาสเข้าทำกำไร
  • เก็บกำไรได้เร็ว เทรดเดอร์หลายคนอาจจะชอบ แต่ตลาดลักษณะนี้ ก็ไม่ได้เหมาะกับเทรดเดอร์ทุกคน เพราะง่ายต่ออารมณ์ที่จะพลุ่งพล่าน เมื่อไหร่ที่มีอารมณ์เกิดขึ้น ความโลภอาจจะบังตาจนกระทั่งเผลอทำสิ่งที่ไม่ควรทำขึ้น

 

ข้อเสียในการเทรดในช่วงที่ตลาดมี Volatility  สูง

  • ถ้าไม่มีการจัดการความเสี่ยง หรือตั้ง SL ไว้ อาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่มากกว่าปกติ โดยลากไปจนพอร์ตเกิดความเสียหายได้
  • แม้จะตั้ง SL ไว้ แต่ตั้งไว้ใกล้กับจุดเข้ามากเกินไป ราคาอาจจะแกว่งตัวมาชนกับ SL ก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางเดิมก็เป็นได้
  • ความเสี่ยงสูง ถ้าไม่มีวิธีบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี อาจจะเกิดความเสียหายกับพอร์ตได้ เพราะเป็นช่วงเวลาที่กราฟมีการกระชากที่รุนแรง

เข้าใจตลาด ยังไงก็เข้าใจได้ง่ายกว่าผู้หญิง

การรับมือกับตลาดที่มีความผันผวน

การรับมือกับตลาดที่มีความผันผวน
การรับมือกับตลาดที่มีความผันผวน

 

สำหรับเทรดเดอร์หรือนักลงทุนในตลาด Forex แม้จะพยายามหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่ผันผวน แต่ก็ไม่อาจจะที่จะหลีกได้ทั้งหมด เพราะเป็นตลาดที่มีความผันผวนอยู่แล้ว ดังนั้น การปรับวิธีการเทรดหรือกลยุทธ์ในการเทรดที่เหมาะสม นับว่าเป็นวิธีที่มีความเป็นไปได้ กับการรับมือกับตลาดเช่นนี้

ตัวอย่างเช่น การตั้ง Stop Loss ในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน อาจจะต้องมีการปรับเลื่อนห่างมากกว่าปกติ เพื่อป้องกันกราฟย้อนกลับมากิน Stop Loss ก่อนที่จะไปต่อ นอกจากที่จะขาดทุนและยังเจ็บใจที่เสียโอกาสในการทำกำไรอีกด้วย

ดังนั้น การปรับปรุงกลยุทธ์ให้รองรับกับสภาวะของตลาดที่ไม่ปกติ เป็นแนวทางในการรับมือที่ดีที่สุด รู้เรา รู้เขา รบร้อยครั้งอาจจะไม่ชนะทั้งร้อยครั้ง แต่ยังไงก็มีโอกาสที่จะชนะมากกว่า หากไม่รู้ว่าตลาดในช่วงเวลานั้นเป็นอย่างไร กลยุทธ์การเทรดอย่างไรที่จะเหมาะสม

ความผันผวนเสมือนอารมณ์ของผู้หญิง

สรุป

เทรดเดอร์ในตลาด Forex จะรู้ดีอยู่แล้วว่าตลาดจะมีความผันผวนสูง กว่าตลาดทุนใด ๆ แน่นอนว่าตลาดลักษณะนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย อีกทั้งแต่ละคู่เงินก็จะมีนิสัยในการเคลื่อนที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความชอบและความพอใจของเทรดเดอร์เอง

หลายคนไม่ชอบรออะไรนาน ๆ ก็จะเลื่อกเทรดคู่เงินที่เคลื่อนไหวรุ่นแรง แต่ถ้ามือใหม่แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยง ฝึนฝนให้เกิดความชำนาญ รู้จักวิธีแก้ปัญหา หรือทำกำไรในคู่ที่ผันผวนต่ำได้เสียก่อน ก่อนที่จะเข้าเทรดในคู่ที่มีความผันผวนสูง วิ่งแรง

แม้คู่เงินที่มีความผันผวนสูง จะสามารถทำกำไรได้เร็ว อีกมุมหนึ่งก็ขาดทุนได้เร็วเช่นเดียวกัน และง่ายต่อการที่จะถูกอารมณ์ในตลาดครอบงำ จนกระทั่งเผลอทำสิ่งที่เกิดความเสียหายตามมา เมื่อชำนาญในตลาดนี้ดีแล้ว จะเทรดคู่ไหนก็ได้ ทำกำไรได้เหมือนกัน

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments