V-Shape เป็น Reversal Pattern หรือรูปแบบกลับตัว ที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ แต่มักจะถูกมองข้ามและไม่ถูกนำมาใช้ประโยชน์เท่าที่ควร ทั้งที่ความเป็นจริง เมื่อเกิดขึ้นแล้วมีโอกาสกลับตัวแทบจะทุกครั้ง นั่นหมายความว่าเป็นโอกาสในการเข้าทำกำไรตั้งแต่ต้นเทรนด์ด้วยเช่นกัน

รูปแบบ V-Shape Pattern
V-Shape Pattern จุดกลับตัวทำกำไร ตั้งแต่ต้นเทรนด์

กว่าจะมีรูปร่างที่สมส่วน ล้วนต้องผ่านอะไรมาอย่างหนัก

V-Shape Pattern คืออะไร

รูปแบบแพทเทิร์นที่มีชื่อตรงตัว เป็นรูปทรงเหมือนตัว V เกิดขึ้นได้ในช่วงของการกลับตัวของแนวโน้ม บางคนเรียนวีคว่ำ (^) วีหงาย (V)  หรือบางคนเรียก V-Top หรือ V-Bottom ทั้นนั้นก็ความหมายเดียวกันคือ แพทเทิร์นกลับตัวรูปแบบตัววี

แต่ไม่ใช่ว่า ในทุกการกลับตัวที่กราฟมีลักษณะคล้ายตัว V จะเป็นรูปแบบแพทเทิร์นเสมอไป เพื่อให้การกำหนดแพทเทิร์นได้อย่างมีมาตรฐาน จำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจ เพื่อที่จะสามารถหาจุดกลับตัวได้อย่างถูกต้อง และเป้าราคาได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามทฤษฎีเช่นกัน

ทำไมจะต้องเทรดด้วย V-Shape

เป็นแพทเทิร์นที่เกิดขึ้นได้บ่อยอย่างมีนัยสำคัญ เพราะเมื่อกราฟขึ้นลงอย่างรวดเร็วในลักษณะทิ้งดิ่งและมีแรงซื้อขายกลับมาอย่างรวดเร็วเช่นกัน พร้อมทั้งถูกกำหนดด้วยรูปแบบแท่งเทียนที่มีแรงตีกลับเข้ามา จึงถือว่าเป็นแพทเทิร์นที่มีนัยสำคัญ

มีแรงซื้อแรงขายที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงแนวโน้มซ่อนอยู่ แสดงออกมาในรูปแบบของแพทเทิร์น ให้เทรดเดอร์สามารถนำมาปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม

เพียงแค่ค้นหาและเลือกเทรดให้ได้ตามระบบ ทั้งรูปแบบและการคอนเฟิร์มแพทเทิร์น เพราะลักษณะตัววีอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อย แต่ถ้าไม่มีสิ่งที่คอนเฟิร์มก็ไม่นับว่าเป็นแพทเทิร์น

การสร้างรูปแบบ V-Top (วีคว่ำ)

การสร้างรูปแบบ V-Top (วีคว่ำ)
การสร้างรูปแบบ V-Top (วีคว่ำ)

 

ในแนวโน้มขาขึ้น การกลับตัวด้วยรูปแบบ V-Shape หรือ V-Top ที่จะเปลี่ยนแนวโน้มในขาขึ้นให้เป็นขาลง เมื่อเห็นรูปแบบวีคว่ำ แต่นั่นอาจจะไม่ใช่รูปแบบแพทเทิร์นเสมอไป สิ่งที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นนี้เป็นแพทเทิร์นหรือไม่นั่นก็คือ แท่งเทียน

เมื่อเห็นแท่งเทียนในแนวโน้มขาขึ้น และในจังหวะเดียวกันมีแรงขายกลับเข้ามาเป็นแท่งที่มีราคาสูงสุด แต่ราคาปิดต่ำกว่าแท่งก่อนหน้า และเคลื่อนที่ต่อเป็นรูปแบบวีคว่ำ นับว่าเป็นรูปแบบของ V-Top

ข้อแตกต่างระหว่างวีคว่ำที่มีรูปแบบแท่งเทียนกำหนด กับไม่มีแท่งเทียนกำหนด คือเมื่อเป็นรูปแบบแพทเทิร์น ย่อมมีเป้าราคาเป็นไปตามรูปแบบ แต่ถ้าไม่มีแท่งเทียนกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นรูปแบบ และไม่มีอะไรหรือทฤษฎีใดที่จะกำหนดให้เป็นไปตามรูปแบบ

แพทเทิร์นคือรูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ

Trade Setup ด้วย V-Top (V-Shape Pattern กลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง)

การเทรดด้วย V-Top สิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนั่นก็คือรูปแบบแท่งเทียน ที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มว่า ใช่รูปแบบแพทเทิร์นหรือไม่

 

Trade Setup ด้วย V-Top
Trade Setup ด้วย V-Top

 

 • เมื่อกราฟสร้างรูปแบบวีคว่ำเป็นที่เรียบร้อย ราคาเบรกกรอบเมื่อจบรูปแบบวี ให้ทำการ Sell เมื่อเบรกกรอบดังกล่าว
 • Stop Loss จะอยู่เหนือยอด Top หรือ Swing ก่อนหน้า
 • Target จนกว่าจะมีสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม

 

การสร้างรูปแบบ V-Bottom (วีหงาย)

รูปแบบ V-Bottom (วีหงาย)
การสร้างรูปแบบ V-Bottom (วีหงาย)

 

ในแนวโน้มขาลง การกลับตัวด้วยรูปแบบ V-Shape หรือ V-Bottom ที่จะเปลี่ยนแนวโน้มในขาลงให้เป็นขาขึ้นเมื่อเห็นรูปแบบวีหงาย แต่นั่นอาจจะไม่ใช่รูปแบบแพทเทิร์นเสมอไป สิ่งที่จะสามารถบ่งชี้ได้ว่ารูปแบบที่เกิดขึ้นนี้เป็นแพทเทิร์นหรือไม่นั่นก็คือ แท่งเทียน เช่นกัน

เมื่อเห็นแท่งเทียนในแนวโน้มขาลง และในจังหวะเดียวกันมีแรงซื้อกลับเข้ามาเป็นแท่งที่มีราคาต่ำสุด แต่ราคาปิดสูงกว่าแท่งก่อนหน้า และเคลื่อนที่ต่อเป็นรูปแบบวีหงาย นับว่าเป็นรูปแบบของ V-Bottom

ข้อแตกต่างระหว่างวีหงายที่มีรูปแบบแท่งเทียนกำหนด กับไม่มีแท่งเทียนกำหนด คือเมื่อเป็นรูปแบบแพทเทิร์น ย่อมมีเป้าราคาเป็นไปตามรูปแบบ แต่ถ้าไม่มีแท่งเทียนกำหนดจะไม่ถือว่าเป็นรูปแบบ และไม่มีอะไรหรือทฤษฎีใดที่จะกำหนดให้เป็นไปตามรูปแบบ

ปกติกราฟจะไม่กลับตัวทันที เว้นแต่จะมีแรงซื้อขายอย่างรุนแรง

Trade Setup ด้วย V-Bottom (V-Shape Pattern กลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้น)

การเทรดด้วย V-Bottom แน่นอนว่าเพื่อให้เป็นการคอนเฟิร์มรูปแบบเสียก่อน จากนั้นให้ทำการเข้าเทรดตามระบบดังต่อไปนี้

Trade Setup ด้วย V-Bottom
Trade Setup ด้วย V-Bottom

 

 • เข้า Buy เมื่อสร้างรูปแบบเป็นที่เรียบร้อย และราคาเบรกแนวต้านหรือจบรูปแบบวี
 • Stop Loss ใต้ Swing เดิมหรือใต้ยอด Bottom
 • Target จนกว่าราคาจะมีการเปลี่ยนแนวโน้ม

ข้อดีและประโยชน์ของการเทรดด้วย V-Shape

 • เกิดขึ้นบ่อย นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์ที่เทรดด้วยแพทเทิร์นนี้ มีโอกาสที่จะทำกำไรเพิ่มมากขึ้น ในระหว่างที่หลาย ๆ คนไม่สนใจ
 • มีจุดเข้าจุดออกที่ชัดเจน โดยที่ไม่ต้องคิดเอาเองว่าควรตัดขาดทุนที่ไหนและเมื่อไหร่
 • เป็นแพทเทิร์นกลับตัวหรือเปลี่ยนแนวโน้ม นั่นหมายความว่าเทรดเดอร์มีโอกาสเข้าเทรดตั้งแต่ต้นเทรนด์ สามารถเก็บกำไรได้เยอะ คาดหวังกำไรได้ไกล
 • สามารถเกิดขึ้นในช่วงพักตัวได้เช่นกัน เป็นการยืนยันจุดเข้าตามแนวโน้ม

ข้อควรระวัง

 • รูปแบบคล้ายกับวีคว่ำและวีหงายเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ แค่ควรได้รับการยืนยันตามรูปแบบ เพื่อให้มีการกำหนดอย่างมีมาตรฐาน
 • การตั้งเป้าหมายราคา ไม่ได้มีกำหนดชัดเจน เนื่องจากเป็นรูปแบบกลับตัว สามารถรันเทรนด์จนกว่าจะเกิดสัญญาณกลับตัวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกครั้ง

ถ้าเข้าใจพฤติกรรมก็เข้าใจตลาดเช่นกัน

สรุป

รูปแบบ V-Shape สามารถใช้ได้ดีทั้งแนวโน้มขาขึ้นและขาลง ลักษณะวีคว่ำหรือวีหงาย เป็นแพทเทิร์นรูปแบบกลับตัว สะท้อนแรงซื้อหรือแรงขายกลับเข้ามาอย่างรวดเร็ว คอนเฟิร์มด้วยแท่งเทียนที่สร้างจุดต่ำสุดหรือจุดสูงสุด และราคาปิดแท่งเทียนอย่างมีนัยสำคัญ

เป็นอีกหนึ่งแพทเทิร์นที่ใช้ได้ดี มีโอกาสกลับตัวสูง แต่เทรดเดอร์หลายคนอาจจะมองข้ามหรือไม่รู้จัก เชื่อว่าเทรดเดอร์ที่ได้เรียนรู้จากบทความนี้แล้ว จะมีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน ถ้านำไปฝึกใช้ให้ได้ตามระบบ

เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นรูปแบบกราฟเช่นนี้ เตรียมตัวเข้าทำกำไรได้เลย

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments