Ultimate Oscillator (UO) เป็นอินดิเคเตอร์ (Indicator) ประเภทโมเมตัมออสซิลเลเตอร์ ที่พัฒนามาจากเทรดเดอร์ผู้เชี่ยวชาญ เจ้าของอินดิเคเตอร์ยอดนิยมอีกหลายตัว โดยออกมาแก้ปัญหาออสซิลเลเตอร์ระยะสั้นมักจะออกสัญญาณซื้อขายมากจนเกินไป และออสซิลเลเตอร์ระยะยาวมักจะให้สัญญญาณที่ช้านจนเกินไป เป็นปัญหาอย่างยิ่งในการเทรด โดย UO จะใช้กรอบเวลาทั้ง 3 ช่วง มาคำนวณเพื่อหาสัญญาณที่แท้จริง และลดสัญญาณหลอกให้น้อยที่สุด

 

แนวคิดที่เชื่อถือได้ จะต้องเป็นแนวคิดที่ผ่านการทดสอบ ไม่ใช่มโนเพียงอย่างเดียว


Ultimate Oscillator คืออะไร

UO เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยม เทรดเดอร์บางคนบอกว่าเป็นอินดิเคเตอร์ที่ดีที่สุด ก็นับว่าไม่เกินจริง เพราะไม่ใช่ใครก็สามารถพัฒนาอินดิเคเตอร์ดี ๆ ขึ้นมาสักตัวได้ ล้วนเกิดขึ้นมาจากแนวคิดของใครบางคน และทดสอบจนกระทั่งมันสามารถเอาชนะตลาดได้จริง จึงพัฒนาขึ้นมาเป็นเครื่องมือ และเผยแพร่ให้ผู้คนที่สนใจ

หัวข้อ Ultimate Oscillator (UO) คืออะไร พร้อมแสดงวิธีค้นใน Tradingview

ใครเป็นผู้พัฒนา UO

ภาพผู้พัฒนา Ultimate Oscillator โดย Larry Williams

Larry Williams เป็นผู้พัฒนา UO โดยการนำค่าในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อค้นหาความผิดปกติจากการซื้อขาย โดยค่าในสามช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ค่าเดิมที่ให้มาคือ 7,14 และ 28 โดยให้แนวคิดที่ว่า การใช้ค่าที่แตกต่างกันในแต่ล่ะช่วงเวลา จะได้ค่าที่มีความเสถียร์หากเกิดสัญญาณเท็จหรือผิดพลาด

UO มีวิธีใช้อย่างไร

วิธีการใช้งาน สามารถใช้ได้เหมือน ๆ กันกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้

 • Overbought และ Oversold แสดงให้เห็นถึงโซนซื้อมากเกินไปและขายมากเกิดนไป
 • สัญญาณ Buy หรือ Sell Overbought และ Oversold
 • สัญญาณใกล้สิ้นสุดแนวโน้ม พักตัว หรืออาจจะมีการกลับตัวด้วย Divergence

แม้ UO จะมีวิธีใช้เหมือนกับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ แต่สิ่งที่แตกต่าง จากการใช้ค่าทั้ง 3 ช่วงเวลาในการคำนวณ จึงส่งผลให้สัญญาณเกิดข้อผิดพลาดหรือสัญญาณหลอกได้น้อยที่สุด

ข้อดี

 • ตัดสัญญาณรบกวน หรือสัญญาณหลอก ลดความผิดพลาดในการเทรด
 • ใช้งานง่าย ใช้คล้าย ๆ กับออสซิลเลเตอร์อื่น ๆ
 • ไม่เคยใช้ก็เข้าใจได้ไม่ยาก

 

รถบางรุ่นภายนอกเหมือน ๆ กัน แต่แรงม้าแตกต่างกัน

 

ข้อควรระวัง

 • เพื่อให้มีความแม่นยำ ลดความผิดพลาด เทรดเดอร์ควรใช้เทรดร่วมกับเทคนิคหรือทฤษฎีอื่น ๆ
 • ไม่ควรใช้อินดิเคเตอร์เป็นสัญญาณหลักเพียงอย่างเดียว
 • ควรทำการทดสอบ ก่อนนำไปใช้จริง

ตัวอย่างในการนำไปใช้

ภาพตัวอย่างสัญญาณ Divergence โดยใช้อินดิเคเตอร์ UO

ตัวอย่างที่ 1

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 1 ก่อนที่จะมีการกลับตัว พักตัว หรือมีการเปลี่ยนแนวโน้ม มักจะเกิดความขัดแย้งของราคา UO เป็นหนึ่งออสซิลเลเตอร์ที่สามารถส่งสัญญาณได้เหมือนกับตัวอื่น ๆ แต่ที่แตกต่างคือสัญญาณอาจจะไม่เกิดขึ้นได้บ่อยนัก

เพราะได้ผ่านการกรองสัญญาณเพื่อให้มีความแม่นยำ และเมื่อเกิดขึ้นก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้จริง และมีความเชื่อถือได้

การใช้อินดิเคเตอร์เพื่อยืนยันสัญญาณต่าง ๆ ควรใช้ร่วมกับเทคนิคหรือทฤษฎีอื่น ๆ ดังในตัวอย่าง จะใช้เปรียบเทียบกับราคาที่มีการพักตัว หรือกลับตัวแนวโน้มในระยะสั้น ๆ และในที่สุดเกิดสัญญาณ Divergence แล้วจึงกลับตัวเพื่อไปยังแนวโน้มเดิม เป็นการยืนยันสัญญาณการเข้า Buy ได้ในบริเวณที่มีการกลับตัวและราคาดีอย่างเห็นได้ชัด

 

ความสำเร็จเกิดขึ้นไม่ได้หากไร้เป้าหมาย แม้มีเป้าหมายก็เกิดขึ้นไม่ได้ หากไร้การจดจ่อ

 

ภาพตัวอย่างจุดเข้าออเดอร์ Sell โดยใช้ UO ร่วมกับเส้นเทรนไลน์

ตัวอย่างที่ 2

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 2 ออสซิลเลเตอร์จะให้เส้นมา 2 เส้นนั่นก็คือ 30 และ 70 เป็นสัญญาณ Overbought และ Oversold สภาวะซื้อมากจะเกินไปและขายมากจนเกินไป เพื่อให้เทรดเดอร์พิจารณาได้ว่า เมื่อเกิดสัญญาณซื้อมากจนเกินไป ไม่นานจะต้องมีการกลับตัวเพราะแรงซื้ออ่อนแรงลง

และเมื่อเกิดสัญญาณขายมาจนเกินไป ไม่นานก็จะมีการกลับตัวเพราะแรงขายได้อ่อนแรงลงเช่นกัน จากตัวอย่างในภาพเทรดเดอร์สามารถพิจารณาได้ แม้ว่าจะยังไม่ถึงเส้นดังกล่าวอย่างชัดเจน และในแนวโน้มขาลงราคาได้ขึ้นมาชนแนวต้าน เพราะแสดงสภาวะซื้อมากจนเกินไป และแรงซื้อก็จะอ่อนแรงมีแรงขายกลับเข้ามาจึงทำให้มีการกลับตัวในที่สุด

จึงเป็นสัญญาณเข้า Sell ตามแนวโน้มในขาลง เพราะกับสัญญาณอินดิเคเตอร์และราคาที่เกิดขึ้นและสัมพันธ์กัน จะเห็นได้ว่าในตัวอย่างเป็นการใช้อินดิเคเตอร์ และเส้นเทรนไลน์เพื่อยืนยันซึ่งกันและกัน เป็นสัญญาณในการเข้าเทรด ไม่ได้ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง

 

ความสำเร็จในอดีต ไม่ได้การันตีความสำเร็จในอนาคต ความล้มเหลวในอดีตก็เช่นกัน

 

วิธีเปิดขึ้นมาใช้ในโปรแกรมเทรด

วิธีเปิดใช้ใน Tradingview

UO เป็นอินดิเคเตอร์ยอดนิยม จึงไม่ได้มีเพียงแค่ช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้นที่สามารถใช้ได้ เทรดเดอร์ที่เทรดใน Tradingview สามารถค้นหาในเมนูอินดิเคเตอร์โดยค้นคำว่า UO สามารถคลิกออกมาใช้ได้เลย

ภาพแสดงวิธีค้นหาอินดิเคเตอร์ใน Tradingview

วิธีเปิดอินดิเคเตอร์มาใช้ใน MT5

อีกหนึ่งในโปรแกรมเทรดยอดนิยมนั่นก็คือ MT5 มีวิธีเปิดขึ้นมาใช้ ดังต่อไปนี้

ภาพแสดงขั้นตอนในการนำอินดิเคเตอร์มาใช้ใน MT5
 1. มองไปทางซ้าย แล้วหาคำว่า Indicator จากนั้นให้กด + เพื่อขยายตัวเลือก
 2. มองหาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
 3. มองหาคำว่า Ultimate_Oscillator ทำการแดรกเมาส์เข้ามาวางไว้ในกราฟ
 4. จะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า เทรดเดอร์สามารถปรับได้ตามความต้องการ
 5. อินดิเคเตอร์พร้อมใช้งานทันที

 

ทำแบบเดิม ได้ผลลัพธ์แบบเดิม ๆ อยากมีผลลัพธ์แบบใหม่ ให้ทำแบบใหม่ ๆ

 

สรุป

Ultimate Oscillator นับว่าเป็นเครื่องมือที่พัฒนาเพื่อมาแก้ไขปัญหา ข้อผิดพลาดในการเทรด ลดสัญญาณหลอก ด้วยการใช้สัญญาณทั้ง ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อมาคำนวณให้ได้สัญญาณที่มีความเสถียร์ที่สุด และที่สำคัญเทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ได้ง่ายที่สุด

เพราะเป็นหนึ่งออสซิลเลเตอร์ที่หลาย ๆ คนรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี วิธีใช้จึงไม่ได้แตกต่างกัน เพียงแค่มีสูตรในการคำนวนที่แตกต่างกัน ส่วนผลลัพธ์จะดีกว่าหรือไม่ อยู่ที่เทรดเดอร์จะตัดสินใจและนำไปปรับใช้เอง

 

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments

1 thoughts on “Ultimate Oscillator คืออะไร มีวิธีใช้อย่างไร

 1. Pingback: สุดยอดเครื่องมือ Ultimate Oscillator คือ | ThaiForexBroker

Comments are closed.