Triple Exponential Average หรือ TRIX คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้เพียงตัวเดียวก็สามารถทำกำไรได้จริงหรือ TRIX เป็นอินดิเคเตอร์ที่ให้สัญญาณเทรดที่หลากหลายภายในตัวเดียว เพราะผ่านกระบวนการคัดกรองสัญญาณมาถึง 3 ขั้นตอน


TRIX คือ อะไร

TRIX คือ อินดิเคเตอร์ประเภทออสซิลเลเตอร์โมเมนตัม ที่แสดงอัตราการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยมีการปรับให้เรียบหรือสมูธถึง 3 เท่าของค่าเฉลี่ย Exponential Moving Average (EMA) ที่ใช้ในการคำนวณ เพื่อลดหรือกรองสัญญาณหลอกและความแม่นยำในการเทรด

ภาพตัวอย่างอินดิเคเตอร์ TRIX ใน Tradingview

นอกจากนี้ TRIX คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการยืนยันแนวโน้ม โมเมนตัม สภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป (Oversold & Overbought) หรือการนำไปปรับใช้หาจุดเข้า Buy หรือ Sell ก็ทำได้ดีและมีความเสถียร์เช่นกัน

 

ไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลว คนล้มเหลวส่วนใหญ่ ไม่ได้วางแผน

 

ใครคือผู้พัฒนา TRIX

TRIX ได้รับการพัฒนาจาก Jack Hutson ในปี 1980 เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทิศทางของราคา และช่วยกรองสัญญาณการเปลี่ยนแปลงที่เป็นสัญญาณหลอกหรือไม่มีนัยสำคัญกับตลาด จนกระทั่งได้เครื่องมือที่ทรงพลังที่ให้สัญญาณในการเทรด และเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากในขณะนั้น

ภาพหัวข้อ ใครคือผู้พัฒนา TRIX

สูตรการคำนวณ

การคำนวณ TRIX โดยใช้ข้อมูลจากการคำนวณแบบ Exponential Moving Average หรือ (EMA) เพื่อให้มีความสมูธและกรองสัญญาณหลอกด้วยกันถึง 3 ชั้น สูตรการคำนวนมีดังต่อไปนี้

 • EMA1 = EMA( Close )
 • EMA2 = EMA( EMA1 )
 • EMA3 = EMA( EMA2 )
 • TRIX = ( EMA3 [today] – EMA3 [yesterday] ) / EMA3 [yesterday]

เมื่อ:

EMA – Exponential Moving Average

การทำความเข้าใจเครื่องมือเป็นเรื่องที่ดี และวิธีใช้ที่สอดคล้องกับแนวคิดในการสร้างเครื่องมือย่อมมีผลดีเช่นกัน

TRIX มีวิธีใช้อย่างไร

TRIX เสมือนอินดิเคเตอร์ยกกำลัง ที่มีการกรองสัญญาณหลอก เพิ่มความสมูธ อีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์ เพื่อให้เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ได้ครบจบในตัวเดียว ทำความเข้าใจวิธีใช้ดังต่อไปนี้

 • เส้นกลางที่แบ่งแยกแนวโน้มนั่นก็คือ 0
 • เส้น TRIX อยู่เหนือ 0 เท่ากับว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้น หรือโอกาสที่จะขึ้นมากกว่าลง
 • เส้น TRIX อยู่ต่ำกว่า 0 เท่ากับว่าเป็นแนวโน้มขาลง หรือโอกาสลงมากกว่าจะขึ้น
 • ความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์ แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่กำลังอ่อนตัวลง ราคาพุ่งไปในระหว่างที่อินดิเคเตอร์ลดยอดลง เป็นสัญญาณ Divergence นั่นเอง
 • สภาวะซื้อมากเกินไปหรือซื้อขายเกินไป Oversold & Overbought ด้วยการมองดูจากเส้นค่าเฉลี่ย แล้วเพิ่มเส้น Levels ในระดับราคาโซนต่ำสุดและสูงสุด
 • เพิ่ม TRIX อีกชุดโดยใส่ค่าที่ต่ำกว่า เพื่อดูจุดตัดเป็นจุดซื้อหรือขาย

 

ไม่จำเป็นต้องรู้วิธีทำงานของเครื่องยนต์ รู้เพียงวิธีขับมันก็พอละ

 

ประโยชน์จาก TRIX

 • เพียงตัวเดียวก็เทรด ได้ข้อมูลเพียงพอสำหรับการเทรด
 • ไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรให้มากมาย
 • สามารถปรับให้เข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ได้

ข้อควรระวัง

 • ไม่ว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการเทรด การทำความเข้าใจเป็นเครื่องที่สำคัญ
 • ฝึกฝนการเทรดด้วยเครื่องมืออย่างสม่ำเสมอ
 • ไม่มีเครื่องมือใด ที่จะให้ผลลัพธ์ 100%

ตัวอย่าง และแนวทางในการนำไปใช้

ภาพตัวอย่างการวิเคราะห์หรือยืนยันแนวโน้มด้วยอินดิเคเตอร์

ตัวอย่างที่ 1

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 1 ค่าเดิมที่ให้มานั่นก็คือ ค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 14 หรือใช้ราคาปิดของแท่งเทียนย้อนหลัง 14 แท่งในการคำนวณ เมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นตัดเส้น 0 ขึ้น เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้น หรือโอกาสขึ้นมากว่าลง และเมื่อไหร่ก็ตามเส้นตัด 0 ลง เป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง หรือโอกาสลงมากกว่าขึ้น

ถ้าเทรดเดอร์ต้องการใช้ค่าเฉลี่ยที่ไกลกว่านี้ ยิ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มใหญ่ ก็สามารถปรับตั้งค่าเพิ่มค่าเฉลี่ยย้อนหลังได้

ภาพตัวอย่างในการดูสัญญาณ Divergence

ตัวอย่างที่ 2

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 2 ความขัดแย้งระหว่างราคากับอินดิเคเตอร์มักจะมีนัยสำคัญเสมอ จะเห็นได้ว่ากราฟเป็นแนวโน้มขาขึ้น และพยายามทำยอดสูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่อินดิเคเตอร์กลับทำยอดต่ำลง แน่นอนว่ามีความขัดแย้งกัน เป็นสัญญาณ Divergence แนวโน้มนี้เริ่มอ่อนแรง อาจจะมีการกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม หรือมีการพักตัวแล้วไปต่อได้เช่นเดียวกัน

หลังจากเห็นสัญญาณ ไม่นานนักกราฟทำการพักตัว ก่อนที่จะพยายามกลับขึ้นไปและเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาลงได้ในที่สุด

ภาพตัวอย่างในการดู Oversold & Overbought ด้วยอินดิเคเตอร์และวิธีเพิ่มเส้นระดับราคา

ตัวอย่างที่ 3

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 3 Oversold & Overbought เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่มองข้ามไม่ได้ เพราะหลังจากเกิดสัญญาณเหล่านี้ มักจะมีการกลับตัวเสมอ แม้จะไม่กลับตัวในระยะยาว ๆ แต่ก็มีความสำคัญต่อการเทรด เทรดเดอร์อาจจะใช้สัญญาณนี้ในการเข้าเทรดตามแนวโน้มก็ทำได้

จากในภาพจะไม่มีเส้นระดับ Oversold & Overbought มาให้ เทรดเดอร์สามารถเพิ่มเองได้ โดยสังเกตระดับเส้นราคาและเพิ่มเส้นตามตัวอย่าง 0.00200 เป็นเส้น Overbought ซื้อมากเกินไป และเส้น -0.00200 เป็น Oversold ขายมากเกินไป การปรับระดับเส้นไม่มีกฎตายตัว เพียงให้สังเกตยอดก่อนหน้าที่ราคาไม่ค่อยไปถึง หรือไปถึงและมีการกลับตัวเป็นเส้นโดยประมาณ

ภาพตัวอย่างการปรับใช้โดยการเพิ่มเส้นค่าเฉลี่ยเพื่อใช้หาจุดเข้าซื้อหรือขาย

ตัวอย่างที่ 4

จากในภาพ ตัวอย่างที่ 4 เป็นการใช้ TRIX ทับซ้อนกัน โดยค่าที่ให้มานั้นคือ 14 (เส้นสีแดง) และอีกค่าหนึ่งที่เพิ่มเข้าไปคือ 8 (เส้นสีเขียว) โดยการลากอินดิคเตอร์ซ้ำและปรับตั้งค่า เพิ่มตัวเคลื่อนที่เร็วเข้าไป หลักการใช้คล้าย ๆ กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั่วไป

โดยอาศัย 2 เส้นตัดกัน เช่น ในแนวโน้มขาขึ้น เส้นสีเขียวขัดขึ้นเป็นสัญญาณในการเข้า Buy และเมื่อไหร่ที่ขัดลงให้ปิดออเดอร์ ในแนวโน้มขาลงเช่นเดียวกัน และรอให้ทั้ง 2 เส้นตัดเส้น 0 นับว่าเป็นการยืนยันแนวโน้มนั่นเอง

 

ไม่จำเป็นต้องเทรดท่ายาก ๆ เพียงท่าง่าย ๆ และได้กำไร ก็เพียงพอ

 

วิธีเปิดเครื่องมือขึ้นมาใช้ในโปรแกรมเทรด

วิธีเปิดใช้ใน Tradingview

TRIX สามารถเปิดใช้ได้ในโปรแกรมเทรดทั่วไป เช่น Tradingview เพียงกดไปที่อินดิเคเตอร์และทำการพิมพ์ค้นหา TRIX ก็จะพบอิดิเคเตอร์ขึ้นมาให้ใช้ในทันที

วิธีเปิดใช้ใน MT5

ภาพแสดงวิธีการเปิดอินดิเคเตอร์ใช้ใน MT5

อีกหนึ่งช่องทางเป็นที่นิยมและอินดิเคเตอร์หลากหลาย พร้อมทั้งรองรับทุกโบรกเกอร์ ขั้นตอนในการเปิดใช้มีดังต่อไปนี้

 1. มองไปทางซ้ายมองหาคำว่า Indicator แล้วกด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
 2. มองหาคำว่า Examples แล้วกด + ด้านหน้าเพื่อขยายตัวเลือก
 3. มองหาคำว่า TRIX ทำการแดรกเมาส์เข้ามาวางในกราฟ
 4. จะมีหน้าต่างให้ปรับตั้งค่า
 5. อินดิเคเตอร์พร้อมใช้งานทันที

 

การกระทำ มักจะดังกว่าคำพูดเสมอ…

 

สรุป

TRIX คือ อีกหนึ่งอินดิเคเตอร์ ที่ให้สัญญาณครบถ้วนเพียงพอสำหรับการเทรด เทรดเดอร์สายเทคนิคที่ใช้หลาย ๆ เครื่องมือทับซ้อนกัน ลองเปิดใช้เปลี่ยนมาใช้ในตัวเดียว ให้สัญญาณครบ จบ ทุกเทคนิคการเทรดอย่างแน่นอน

 

ทีมงาน Forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments

1 thoughts on “TRIX อินดิเคเตอร์ตัวจบ ครบทุกสัญญาณเทรด

 1. Pingback: TRIX Indicator ความเร็วสามเท่าของ EMA | ThaiForexBroker

Comments are closed.