Gaps เป็นรูปแบบ หรือร่องรอยที่ตลาดทิ้งไว้ และเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยคล้ายกันซ้ำ ๆ ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นรูปแบบต่อเนื่อง (Continuous Pattern) หรือ รูปแบบกลับตัว (Reversal Pattern) มีโอกาสเกิดขึ้นได้บ่อย ๆ เพื่อให้รู้เท่าทันกราฟและสามารถคาดการณ์แนวโน้มได้

รูปแบบ Gaps
ครบเครื่องเรื่องของ Gaps รู้ความเคลื่อนไหวของตลาด คาดการณ์ทิศทางได้

 

Gap คืออะไร

รูปแบบ Gap คือ แปลตรงตัวว่าช่องว่าง ในทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็เรียกเช่นเดียวกัน เป็นช่องว่างระหว่างราคา ซึ่งช่องว่างดังกล่าวเกิดขึ้นจาก แรงซื้อ (Dimand) และแรงขาย (Supply) ไม่สามารถกำหนดราคาขึ้นมาได้ เมื่อเทียบกับช่วงราคาของวันก่อนหน้า

และกว่าที่แรงซื้อและแรงขายจะพบกัน ก็จะทำให้ราคาที่ตกลงกันนั้น อยู่ห่างจากช่วงราคาของวันก่อนออกไป และการเคลื่อนไหวของราคาในวันนั้น ก็ไม่สามารถปิดช่องว่างดังกล่าวได้ จึงทำให้กราฟในบางช่วง มีลักษณะเป็นช่องว่างเกิดขึ้น

ซึ่งโดยปกติราคาปิดและราคาเปิด จะปิดและเปิดขึ้นต่อเนื่องกัน แต่เมื่อมีแรงซื้อและแรงขายที่รุนแรง มักจะเกิด Gap ขึ้นได้บ่อย ๆ ในตลาด Forex มักจะพบได้ในช่วงเช้าของวันจันทร์เมื่อตลาดเปิด หลังจากมีข่าวที่รุนแรงในช่วงตลาดปิดเสาร์หรืออาทิตย์นั่นเอง

GAP คือช่องว่างที่มีนัยสำคัญ

Gap กำลังบอกอะไร

เมื่อราคาเปิด Gap ในช่วงเช้าของวันจันทร์ หรือเปิดเมื่อช่วงที่ตลาดเปิดใหม่ ปกติแล้วในแนวโน้มขาขึ้น จะแสดงถึงความแข็งแกร่งของตลาด ในขณะที่เปิด Gaps ในแนวโน้มขาลงแสดงถึงความอ่อนแรงของแรงซื้อ หรือแรงขายที่มากกว่านั่นเอง

ประเภทของการเปิด Gaps และนัยยะของแต่ละรูปแบบ

Gaps นั้นมีหลายประเภท ทั้งที่มีนัยสำคัญและไม่ได้มีนัยสำคัญอะไร ซึ่งจะมีการแจกแจงในแต่ละรูปแบบ และการเปิดขึ้นรวมถึงนัยสำคัญดังต่อไปนี้

1.     Common Gap

Common Gap
รูปแบบ Common Gap

 

เป็น Gap ที่มีนัยสำคัญน้อยที่สุด ของประเภท Gap ทั้งหมด เพราะ Gap ประเภทนี้เป็นในช่วงที่มีแรงซื้อแรงขายที่ไม่มากมายนัก เมื่อแรงทั้งสองฝั่งสู้กันเพียงเล็กน้อย จึงสามารถทำให้ราคาเปิด Gap ได้อย่างง่ายดาย ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวย์ เปิดแล้วก็ปิดได้ในที่สุด

Gap ชนิดนี้เกิดขึ้นได้ตลอด และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยให้ความสำคัญ เพราะถึงอย่างไรราคาก็จะยังคงเคลื่อนที่อยู่ในกรอบ ไม่ได้มีนัยสำคัญอะไรมากมาย

2.     Breakaway Gap

Breakaway Gap
รูปแบบ Breakaway Gap

เป็น Gap ที่เกิดขึ้นหลังจากการฟอร์มตัวรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น กราฟกำลังสร้างแพทเทิร์นที่กำลังรอจังหวะในการ Breakout เพื่อเคลื่อนที่ไปยังทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และในที่สุดได้ทำการ Breakout พร้อมกับเปิด Gap เป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อสังเกตของ Gap ประเภทนี้ ราคามักจะไม่ค่อยย้อนกลับมาเทสแนวรับหรือแนวต้าน หรือย้อนกลับมาปิด Gap ดังกล่าว เมื่อไหร่ก็ตามราคาย้อนกลับมาปิด Gap เป็นไปได้ที่การเปิด Gap ในครั้งนี้จะเป็นเพียงสัญญาณหลอก และอาจจะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางที่ Gap ได้เปิดไว้

3.     Runaway Gap

Runaway Gap
รูปแบบ Runaway Gap

ในแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงปกติ และมีการเคลื่อนที่มาช่วงกลางระหว่างแนวโน้ม อยู่ ๆ กราฟเปิด Gap เป็นสัญญาญยืนยันว่าแนวโน้มจะยังมีความแข็งแกร่ง และจะสามารถเคลื่อนที่ไปได้อีกเท่าตัว จากแนวรับหรือ Gap ก่อนหน้า

ดังนั้นเมื่อพบ Gap ลักษณะนี้แม้จะเกิดขึ้นกลางหรือปลายแนวโน้ม มั่นใจได้เลยว่าแนวโน้มยังคงแข็งแกร่งและมีโอกาสเคลื่อนที่ไปได้อีก

ในระหว่างเดียวกัน Gap จะต้องไม่ถูกราคาย้อนกลับมาปิด เมื่อไหร่ก็ตามที่ Gap ถูกปิดเป็นไปได้ว่า กราฟอาจจะกลับตัวหรือเคลื่อนที่กลับทิศทางจากเดิม

4.     Exhausstion Gap

Exhausstion Gap
รูปแบบ Exhausstion Gap

ราคาหมดแรงแล้ว Gap ลักษณะนี้จะเกิดขึ้นปลายแนวโน้ม โดยจะปิดหรือไม่ปิด Gap ก็ได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่ย้อนลงมาปิด Gap นั่นคือสัญญาณการกลับตัวของแนวโน้ม หรืออีกกรณีหนึ่งจะ Gap ย้อนกลับมาก็สามารถเป็นไป และในบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นในลักษณะ (Island reversal) หรือการติดเกาะ

มีลักษณะของราคาที่มีการขยับตัวเพียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ก่อนที่จะกลับตัวจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง หรือจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นในที่สุด

รู้อะไร ไม่สู้รู้ทิศทาง

ร่องรอยช่องว่างที่เกิดขึ้น ประโยชน์อย่างไรกับการเทรด

 Gaps ทุกรูปแบบ
รวม Gaps ทุกรูปแบบ
  • ทำให้เห็นว่ากราฟกำลังเคลื่อนที่อยู่ในช่วงใด Cycle หรือวรจรใด เพราะ Gap แต่ละประเภทจะเกิดขึ้นได้ในช่วงราคาที่แตกต่างกัน
  • ทำให้เข้าใจแนวโน้ม และคาดการณ์การเคลื่อนที่ต่อไป เพื่อที่จะไม่เทรดผิดทางหรือมึนงงกับการเปิด Gap
  • แม้จะไม่มีวิธีการเทรดอย่างชัดเจน แต่ Gap สามารถยืนยันแนวโน้ม แรงซื้อหรือแรงขายได้ เช่นเมื่อราคาเบรคกรอบราคา เทรดเดอร์มั่นใจได้เลยว่าเป็นรูปแบบนั้น ๆ มีแรงซื้อหรือแรงขายเข้ามาจริง

บางครั้งไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง รู้แค่บางเรื่อง ที่เป็นประโยชน์ก็พอ

ข้อควรระวัง

  • ในตลาด Forex มีความผันผวนค่อนข้างสูง มีแรงซื้อแรงขายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา Gap ที่มีนัยสำคัญให้พิจารณาในไทม์เฟรมใหญ่ เช่น TF DAY, H4, H1 และในแนวโน้มเล็กสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งวันแต่ไม่มีนัยสำคัญใด ๆ เช่น M1, M5
  • ถ้า Gap อยู่ในลักษณะต่อเนื่อง แต่ติดออเดอร์อีกทิศทางอยู่ อย่างลังเล เพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่จะโดนลากครั้งใหญ่
  • เป็นสัญญาณบางอย่างที่สะท้อนพฤติกรรมของผู้ตนในตลาด อย่างมองข้าง เพราะตลาดไม่ได้เปิดช่องว่างไว้โชว์เฉย ๆ เว้นแต่มีอะไรบางอย่าง

สรุป

รู้เขารู้เรา รบร้อยอาจจะไม่ชนะทั้ง 100 ครั้ง แต่การรู้จัก Gap ทำให้รู้ทิศทางของแรงซื้อและแรงขายที่กำลังต่อสู้กันว่า ทิศทางใดกำลังเป็นผู้ควบคุมตลาด และการเทรดฝั่งใด ที่มีโอกาสถูกทางมากที่สุด เพราะถ้าเทรดได้ถูกทาง ยังไงก็กำไรคุณว่าจริงไหม

Gap เป็นรูปแบบอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากพฤติกรรมตลาดที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยหรือรูปแบบซ้ำ ๆ บ่องครั้งที่เจอกราฟเปิด Gap แต่ยังไม่สามารถหาคำตอบจากมันได้ ให้ทำการเรียนรู้มันซะ จะได้รู้แนวโน้มหรือทิศทางของตลาด สามารถแก้ปัญหา แก้ออเดอร์ที่มีได้อย่างทันช่วงที เมื่อมันเกิดขึ้น

 

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments