วิเคราะห์ข่าว เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้การเทรดมีความแม่นยำ ปลอดภัย หรือใช้เป็นกลยุทธ์ในการเทรดทำกำไรได้ในตลาด Forex โดยใช้หลักคิดง่าย ๆ ก็สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ได้

วิเคราะห์ข่าวให้ปัง ฟาดกำไรในตลาด Forex
วิเคราะห์ข่าวให้ปัง ฟาดกำไรในตลาด Forex

 

การ วิเคราะห์ข่าว คือ…

รูปแบบหนึ่งของการวิเคราะห์ โดยใช้ข่าวเป็นปัจจัย ในการนำมาคาดการณ์ถึงสิ่งที่ จะส่งผลกระทบต่อค่าเงิน เพื่อคาดการณ์ แนวโน้ม หรือผลประทบใด ๆ ที่ทำให้กราฟขึ้นหรือลง

โดยข่าวที่เกี่ยวข้องนั้น มีทั้งข่าวเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง ซึ่งเป็นข่าวที่มีความอ่อนไหว ส่งผลต่อความเชื่อมั่น ความกลัว ความคาดหวังของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจัยที่กระทบต่อค่าเงินเหล่านี้ ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนที่ของกราฟ เทรดเดอร์ Forex ส่วนใหญ่จึงให้ความสำคัญ และไม่อาจมองข้ามปัจจัยนี้ไปได้

ล้มเหลวให้เสร็จบนโต๊ะ แล้วไปชนะในตลาดจริง

วิเคราะห์ข่าว เบื้องต้น ทำอย่างไร

วิเคราะห์ข่าวเบื้องต้น ทำอย่างไร
วิเคราะห์ข่าวเบื้องต้น ทำอย่างไร

 

ข่าวดี ส่งผลต่อความเชื่อมั่น เศรษฐกิจ และบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอย ทำให้เศรษฐกิจคึกคัก ส่งผลให้ค่าเงินแข็งค่า ข่าวร้าย ส่งผลต่อความเชื่อมั่น เศรษฐกิจฝืดเคือง ผู้คนจับจ่ายใช้สอยอย่างระมัดระวัง นักลงทุนไม่กล้าที่จะลงทุน และหันไปถือสินทรัพย์รูปแบบอื่น หรือสกุลเงินอื่น ๆ ส่งผลให้ค่าเงินอ่อนค่า

สินค้าที่ผู้คนมีความต้องการมาก ราคาก็จะสูง และสินค้าที่มีผู้คนต้องการน้อย ราคาก็จะถูก ตามกฎของอุปสงค์-อุปทาน สกุลเงินก็เช่นกัน เมื่อสกุลใดสกุลหนึ่งผู้คนต้องการที่จะเข้ามาถือมาก ๆ ก็จะมีราคาแพงหรือแข็งค่า เมื่อเทียบอีกสกุลหนึ่งที่อ่อนกว่า ก็จะต้องใช้สกุลหนึ่งในปริมาณที่มากขึ้นในการซื้อสกุลเงินที่แข็งค่า

ดังนั้น เมื่อข่าวร้ายและข่าวดี ส่งผลกระทบกับค่าเงิน การวิเคราะห์ข่าวในเบื้องต้นนั่นก็คือ ข่าวนั้น ๆ เป็นข่าวที่จะส่งผลกระทบกับค่าเงินอย่างไร เช่น ข่าวดี ค่าเงินแข็งกราฟย่องพุ่งขึ้นเป็นธรรมดา

ตึกที่ตั้งสูงสง่า ก็ด้วยรากฐานที่มั่นคง

การใช้ข่าวมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์กราฟ ในตลาด Forex

การใช้ข่าวมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์กราฟ ในตลาด Forex
การใช้ข่าวมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์กราฟ ในตลาด Forex

 

1.     ข่าวนั้น มีเนื้อหาเป็นอย่างไร

สิ่งที่สำคัญของข่าว นั่นคือเนื้อหาของข่าว ใช่เพียงว่าตัวเลขออกมาดี จะมีความหมายเป็นไปทิศทางเดียวกันทั้งหมด เช่น อัตราจ้างงานสูงขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจที่รายงานออกมา เทรดเดอร์เห็นเพียงว่าตัวเลขเพิ่มขึ้น ก็คิดว่าเป็นข่าวดี แต่ลองพิจารณาให้ดี อัตราการจ้างงานที่สูงขึ้นนั้น อาจจะยังน้อยกว่าตัวเลขคาดการณ์ หรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับครั้งก่อน แสดงว่าอาจจะยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่นอนว่าไม่ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจแน่

2.     ส่งผลกระทบกับสกุลเงินหรือสินทรัพย์ใด

ข่าวหรือตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ประกาศออกมา ส่งผลกระทบกับสกุลเงินหรือสินทรัพย์ใด ๆ ที่นอกเหนือจากค่าเงิน เช่น ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ USD ย่อมส่งผลต่อราคาทองคำ เพราะทองคำถูกเปรียบเทียบกับ USD กราฟย่อมมีผลขึ้นหรือลงตามค่าเงินอ่อนหรือแข็งค่า

3.     มุมมองนักลงทุนในตลาด ตอบสนองอย่างไรกับข่าว

ทุกครั้งที่มีข่าวหรือเหตุการณ์ใด ๆ จะมีนักลงทุนในตลาดต่าง ๆ ตอบสนองบางอย่างเสมอ เช่น มีข่าวส่งครามหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศเกิดขึ้น ทันใดนั้นตลาดหุ้นเริ่มมีความเคลื่อนไหว นั่นแสดงว่าข่าวนั้นเป็นที่สนใจของนักลงทุน แต่นอนว่าส่งผลต่อค่าเงินและตลาด Forex เช่นเดียวกัน การติดตามตลาดหุ้นต่าง ๆ จะทำให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของนักลงทุน

4.     ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญ ๆ

ข่าวแฟ้มแดงทุกแฟ้ม ล้วนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา แต่จะยังมีตัวเลขบางตัว ที่จะส่งผลในระยะยาวตัวอย่างเช่น GDP เป็นตัวเลขที่แสดงถึงสภาพเศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม หรือทำให้เห็นสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศได้ ดังนั้นควรให้ความสำคัญกับตัวเลขที่มีความสำคัญ มากกว่าดูเพียงความเคลื่อนไหวในช่วงข่าวออกเท่านั้น

แนวทางในการวิเคราะห์

แนวทางในการวิเคราะห์
แนวทางในการวิเคราะห์

 

  • เมื่อเทรดเดอร์ คัดเลือก สรรหา คู่เงินที่น่าสนใจ หรือต้องการจะเทรดแล้ว
  • ให้เช็คข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งก่อนหน้าและกำลังจะประกาศ
  • มีข่าวใดบ้างที่จะเป็นปัจจัยด้านลบหรือด้านบวกของทั้งสองสกุล
  • คาดการณ์ว่าแต่ละสกุล มีปัจจัยอะไรบ้างที่จะส่งผลให้ค่าเงินอ่อนหรือแข็งค่า
  • จากนั้นให้เข้ามาวิเคราะห์กราฟต่อในระยะยาวหรือภาพกว้าง
  • หาจังหวะหรือจุดเข้าเทรดตามปัจจัยทางเทคนิค
  • ถ้าปัจจัยทั้งสองฝั่งขัดแย้งกัน ให้ดูปัจจุบันว่ากราฟกำลังทำแนวโน้มอะไร
  • อย่าลืมดูข่าวที่กำลังจะประกาศในเร็ววันนี้ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือ

เทรดเดอร์หลายคนเทรดในช่วงที่มีข่าวหรือการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่าเทรดข่าว ใช้จังหวะในการช่วงชิงเข้าทำกำไร และอีกแนวทางหนึ่งนั่นก็คือการวิเคราะห์ที่เนื้อข่าว ซึ่งจะเป็นภาพรวมเพื่อคาดการณ์แนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้น

เช่น ข่าวโดยรวมส่วนใหญ่ของสกุลเงินนั้น ๆ มีแนวโน้มแข็งตัวขึ้น ด้วยหลาย ๆ เหตุปัจจัย เป็นไปได้ว่าในระยะยาวสกุลเงินนั้นอาจจะมีการแข็งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เทรดเดอร์สกุลเงินใดก็ตามที่จับคู่กับสกุลเงินนั้น ก็จะต้องดูปัจจัยอีกสกุลเงินเข้ามาร่วมด้วย เพื่อดูทิศทางของทั้งสองสกุล เป็นการคาดการณ์แนวโน้มจากปัจจัยพื้นฐาน แล้วจึงมาหาจังหวะในการเข้าด้วยปัจจัยเทคนิค ถ้าสามารถทำอย่างนี้ได้ โอกาสชนะในระยะยาวย่อมมีมากกว่า…

สรุป

การวิเคราะห์ข่าว เพื่อประกอบการตัดสินใจ อาจจะไม่ได้ให้ความแม่นยำมากที่สุด แต่เป็นการวิเคราะห์เพื่อให้การตัดสินใจ ลดความผิดพลาดให้น้อยลงที่สุด เพราะข่าวจะส่งผลกระทบโดยตรงกับค่าเงิน แม้ไม่ใช่ทุกข่าวที่จะส่งผลกระทบ

แต่การวิเคราะห์ว่าข่าวใดบ้าง สถานการณ์ใดบ้าง ที่จะสามารถนำมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ ก็เป็นสิ่งที่จำเป็น โดยการสังเกตุตลาดหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ เพื่อดูการตอบสนองของนักลงทุนต่อสถานการณ์ ก็จะเป็นการคอนเฟิร์มว่าข่าวนั้น ๆ มีนัยสำคัญ

เทรดเดอร์จึงควร ติดตามและฝึกฝนในการเฝ้าสังเกตุ เพื่อความปลอดภัยและการหาจังหวะในการเทรด เป็นไปอย่างปลอดภัยและมีโอกาสเอาชนะตลาด ให้ได้มากที่สุด

ไม่มีเหตุปัจจัยใด การันตีผลได้ถึงร้อย

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments