นอกจาก Trade คู่เงินหลักในตลาด Forex แล้ว คู่เงินอีกแบบหนึ่งก็คือ คู่เงินรอง หรือ Minor currency pairs ซึ่งถือเป็นคู่เงินที่ไม่ค่อยได้รับความนิยม เนื่องจากมีความผันผวนง่าย และเมื่อจับคู่กัน จะมีอิทธิพลต่อสกุลเงินอื่นๆ น้อย แต่เพื่อการเป็นนักลงทุนที่ดี จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้าน อันจะเป็นเครื่องประกันผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืน คุณจึงควรรู้จักกับคู่เงินรองไว้บ้าง  ดังนั้นเพื่อประโยชน์ต่อนักลงทุนเอง เราจึงได้นำความรู้เกี่ยวกับคู่เงินรองมาฝากกัน ดังนี้

คู่สกุลเงินรอง (คู่เงินรอง) คืออะไร (2)

ทำความเข้าใจความหมายของคู่เงินรอง

ในตลาด Forex นั้น คู่เงินรองเป็น คู่เงินที่ไม่ค่อยนิยมใช้ในการลงทุน แต่จะใช้กันบ้างในบางครั้งบางคราว เพราะค่าเงินมีความผันผวน และไม่ค่อยมีอิทธิพลต่อเงินอีกสกุลหนึ่ง เหมือนกับคู่เงินหลัก Trade คู่เงินรองนั้น อาจจะเป็นเพียงองค์ประกอบของตลาด Forex เท่านั้น นอกจากนี้ในการเลือกคู่เงินรอง ต้องทำการศึกษาการผันผวนของตลาดก่อนให้ดี

ซึ่งโดยความหมายทางการ Trad Forex นั้น คู่สกุลเงินรอง (Minor Currency Pairs) คือการจับคู่ระหว่างสกุลเงินที่ถูกซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลาย ยกเว้นดอลล่าร์สหรัฐ โดยสกุลเงินหลักของคู่สกุลเงินรองที่มักใช้จับคู่กับสกุลเงินอื่นๆคือ สกุลเงิน EUR (Euro zone), JPY(Japan), GBP(United Kingdom)  แต่อาจจะเป็นการจับคู่ระหว่างสกุลเงินที่ถูกใช้ซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักๆสกุลอื่นก็ได้ อย่าง AUD/CHF ที่เป็นการจับคู่สกุลเงินระหว่าง Australia / Switzerland หรือ NZD/CADที่เป็นการจับคู่สกุลเงินระหว่าง New Zealand / Canada

คู่สกุลเงินรอง (Minor Currency Pairs)
คู่สกุลเงินรอง (Minor Currency Pairs)

คู่เงินรองสำคัญอย่างไร

ความสำคัญของคู่เงินรองในตลาด Forex นั้น การ Trade คู่เงินรองจะเป็นเหมือนกับตัวเลือกสำหรับนักลงทุนมือใหม่ และนักลงทุนมือสมัครเล่น เพราะหากส่งผลเสียมา คู่เงินรอง จะมีผลต่างระหว่างการได้กำไรและการขาดทุนน้อยกว่าคู่เงินหลักนั่นเอง แต่อาจจะไม่เสมอไป เพราะเป็นคู่เงินที่มีความผันผวนง่าย และมีอิทธิพลกับสกุลเงินอื่นๆ น้อย ซึ่งไม่เหมาะกับการลงทุน

ข้อดีของคู่เงินรอง

การ Trad คู่เงินรองนั้น มีผลดีตรงที่สามารถใช้ได้ในตลาดเฉพาะ เพราะบางตลาดได้กำหนดคู่เงินรองในการลงทุนไว้ และคู่เงินรองจะเปรียบเหมือนเอกลักษณ์ของแต่และตลาดด้วย ซึ่งจะต้องทำการศึกษาหาข้อมูลการลงทุนในคู่เงินรอง โดยเฉพาะความผันผวนของสกุลเงินนั้นๆ ให้เป็นอย่างดีก่อนที่จะลงทุนนะครับ

คู่สกุลเงินรอง (คู่เงินรอง) คืออะไร forex
Pair and Countries

การเลือกคู่เงินรอง

การเลือกคู่เงินรองนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบที่ตลาดที่ต้องการลงทุนเสียก่อน ว่ามีสกุลเงินใดบ้าง จากนั้นก็ดูแนวโน้มของสกุลเงินต่างๆ ว่ามีแนวโน้มที่จะได้กำไร หรือขาดทุนมากกว่ากัน ทั้งนี้เพราะ หากเราเลือก Trade คู่เงินรองตามความชอบอย่างเดียวอาจจะส่งผลเสียในอนาคตก็เป็นได้ ทั้งนี้จะต้องทำการวิเคราะห์ความผันผวนของสกุลเงินต่างๆ ให้ดีเสียก่อน

ความแตกต่างระหว่างคู่เงินหลักและคู่เงินรอง

หากเทรดเดอร์กำลังมองหาอยู่ว่าจะเทรดคู่เงินไหนดีระหว่างคู่เงินหลัก กับ คู่เงินรอง เราอยากให้เทรดเดอร์ทราบข้อมูลนี้ก่อนครับ มันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างในแง่ของ Liquidity, Spreads, Volatility, และ Risk เป็นต้น

Liquidity

สภาพคล่อง (Liquidity) คือ จำนวนเงินสดในปัจจุบันในคู่เงินต่าง ๆ และมันยังสะท้อนถึงความยากง่ายในการซื้อขายในแต่ละคู่เงินด้วย ถ้าสกุลเงินไหนมีสภาพคล่องสูงย่อมซื้อขายง่าย แต่หากสกุลเงินไหนมีสภาพคล่องต่ำก็จะทำการซื้อขายยากกว่า เช่น คู่เงิน EUR/USD เทรดเดอร์จะสามารถซื้อขายได้เร็วมาก เพราะสองสกุลเงินนี้มีสภาพคล่องที่สูง ในทางกลับกัน หากเทรดเดอร์เทรด AUD/NZD การซื้อขายจะทำได้ช้าลงเนื่องจากเป็นสกุลเงินที่มีสภาพคล่องน้อยครับ

Spreads

คู่เงินหลักมักจะมี Spread ที่แคบกว่าคู่เงินรอง ส่งผลให้มีความเสี่ยงน้อยลง แต่กำไรก็อาจจะน้อยลงเช่นกันครับ

ยกตัวอย่างเช่น

  • คู่ EUR/USD โดยทั่วไปจะมีสเปรดประมาณ 0.2 pip (1 pip = 0.0001) ซึ่งหมายความว่าหากคุณซื้อคู่นี้ คุณจะต้องจ่ายมากกว่าที่คุณจะขาย 0.2 pip
  • เมื่อเทียบกับอีกคู่เงินนึงที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า เช่น GBP/NZD อาจมีสเปรดตั้งแต่ 20 pip ขึ้นไป ซึ่งอาจทำให้การซื้อขายมีความเสี่ยงมากขึ้นแต่ยังอาจทำกำไรได้มากกว่าอีกด้วย

Volatility

ความผันผวน (Volatility) คือ การวัดว่าราคาของคู่สกุลเงินเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยเพียงใดเมื่อเวลาผ่านไป ในบางกรณี ราคาของคู่สกุลเงินอาจมีความผันผวนมาก ซึ่งหมายความว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได้ครับ

โดยปกติแล้ว คู่สกุลเงินหลักจะมีความผันผวนของตลาดต่ำกว่าคู่สกุลเงินรองมาก ซึ่งทำให้สามารถคาดเดาได้มากขึ้นและซื้อขายได้ง่ายขึ้น

Risk

  • คู่สกุลเงินหลัก: มักเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่าเนื่องจากมีแนวโน้มที่จะคาดเดาได้ง่ายกว่ามากและมีสเปรดที่ค่อนข้างต่ำ
  • คู่สกุลเงินรอง: สามารถมีโอกาสให้เทรดเดอร์กระจายพอร์ตการลงทุนของตนและใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลกำไรที่อาจเกิดขึ้นที่มากกว่า

สรุป

จากบทความนี้ ทุกท่านคงจะรู้กันแล้วว่า คู่เงินรองคู่อะไร มีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร และมีความสำคัญแค่ไหน สำหรับในตลาดForex นั้น การ Trade คู่เงินรองถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเปรียบเสมือนบทเรียนบทแรกของนักลงทุนมือใหม่ เพื่อเป็นการซ้อมความเข้าใจหลักการลงทุนและการวิเคราะห์ผล ก่อนที่จะเริ่มลงทุนอย่างจริงจัง โดยเลือกลงทุนโดยใช้คู่เงินหลัก แทนคู่เงินรองนั่นเอง

Block "editor-web-master" not found

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments