อีกหนึ่ง Set up รูปแบบการกลับตัวที่ความเสี่ยงต่ำและผลตอบแทนสูง โดยรูปแบบนี้จะมีลักษณะหางยาวๆที่คล้ายตัว Lizards ที่เป็นที่มาของชื่อ Set up นี้ ทั้งนี้ปกติรูปแบบนี้มักเหมาะสมสำหรับ Day Trading

เงื่อนไขการเข้า

สำหรับฝั่งซื้อ (Long)

 1. แท่งเทียนที่ 1 ราคาเปิดและราคาปิดต้องอยู่บริเวณส่วนบนของแท่งเทียน (25% ของบริเวณด้านบนของแท่งเทียน)
Lizards คืออะไร forex
ราคาปิดต้องอยู่บริเวณส่วนบนของแท่งเทียน
 1. แท่งเทียนที่ 1 การทำ Low นั้นต้องเป็น Low ในรอบ 10 วัน
 2. รอซื้อในแท่งเทียนถัดมา เมื่อราคาทะลุ High ของแท่งเทียนที่ 1 (Buy stop)
 3. วาง Stop loss ที่ระดับ Low ของแท่งเทียนที่ 1 หรือถ้าราคาไม่ไปไหนให้ปิด Position ออกหลังจากจบแท่งที่ 2
Lizards คืออะไร forex
USD / CAD

USD/CAD

 1. แท่งเทียนแรกเกิดรูปแบบ Lizard แท่งเทียนทำ Low ต่ำสุดในรอบ 10 วัน และราคาปิดและราคาเปิดอยู่บริเวณด้านบนของแท่งเทียน
 2. เมื่อราคาทะลุ High ของแท่งแรก เปิด Long ตาม และตั้ง Stop loss ที่ Low ของแท่งที่ 1

สำหรับฝั่งขาย (Short)

 1. แท่งเทียนที่ 1 ราคาเปิดและราคาปิดต้องอยู่บริเวณส่วนล่างของแท่งเทียน (25% ของบริเวณด้านล่างของแท่งเทียน)
Lizards คืออะไร forex
 ราคาปิดต้องอยู่บริเวณส่วนล่างของแท่งเทียน
 1. แท่งเทียนที่ 1 การทำ High นั้นต้องเป็น High ในรอบ 10 วัน
 2. รอซื้อในแท่งเทียนถัดมา เมื่อราคาทะลุ Low ของแท่งเทียนที่ 1 (Sell stop)
 3. วาง Stop loss ที่ระดับ High ของแท่งเทียนที่ 1 หรือถ้าราคาไม่ไปไหนให้ปิด Position ออกหลังจากจบแท่งที่ 2

Lizards คืออะไร forex

 1. แท่งเทียนแรกเกิดรูปแบบ Lizard แท่งเทียนทำ High สูงสุดในรอบ 10 วัน และราคาปิดและราคาเปิดอยู่บริเวณด้านบนของแท่งเทียน
 2. เมื่อราคาทะลุ Low ของแท่งแรก เปิด Short ตาม และตั้ง Stop loss ที่ High ของแท่งที่ 1

ลองนำไปใช้การเทรดกันดูนะครับ

Block "editor-web-master" not found

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments