ไม่มีประเทศใด ที่ต้องการให้ค่าเงินในประเทศแข็งหรืออ่อนนาน ๆ จึงเกิดคำนี้ขึ้น Intervention คือการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลางเพื่อควบคุมอัตราแลกเปลี่ยน กลยุทธ์หนึ่งที่สามารถทำได้ เพื่อรักษาสมดุลของค่าเงิน และประโยชน์ของเศรษฐกิจในประเทศ

รู้จัก Intervention เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex
รู้จัก Intervention เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex

 

Intervention คืออะไร

ค่าเงินแข็ง จะสามารถแลกเป็นสกุลอื่น ๆ ได้มากขึ้น ค่าเงินอ่อน จะสามารถแลกเป็นสกุลอื่น ๆ ได้น้อยลง โดยใช้ปริมาณเงินเท่าเดิม ธนาคารกลางจะทำการควบคุมค่าเงินไม่ให้อ่อนค่าหรือแข็งค่ามากจนเกินไป เพราะมีทั้งผลได้และผลเสียของคนทุกกลุ่ม

Intervention คือการแทรกแซงค่าเงินของธนาคารกลาง อาจจะด้วยนโยบาย เช่น เพิ่มหรือลดดอกเบี้ย เพิ่มดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้คนนำเงินมาฝากมากยิ่งขึ้น หรือลดดอกเบี้ยเพื่อจูงใจให้คนนำเงินที่ฝากอยู่นำออกมาใช้ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรฐกิจหรือควบคุมค่าเงินดังกล่าว

รวมไปถึงธนาคารกลางซื้อหรือขายสกุลเงินเพื่อควบคุมค่าเงิน และธนาคารกลางอาจขายตราสารหนี้ภาครัฐเพื่อดึงสภาพคล่องส่วนเกินออกจากระบบการเงิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์และความเหมาะสมผลได้ผลเสียในขณะนั้น

กราฟวิ่งก่อนข่าว วงในอาจจะรู้ก่อนมีการประกาศข่าว

ทำไม จะต้องแทรกแซงค่าเงิน

ทำไมจะต้องแทรกแซงค่าเงิน
ทำไมจะต้องแทรกแซงค่าเงิน

 

การทำธุรกิจ ก็จะต้องมีกำไร ไม่เพียงธุรกิจในประเทศเท่านั้น การนำเข้าส่งออก ก็เป็นธุรกิจหลักในหลาย ๆ ประเทศ รวมถึงนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศด้วย บ่อยครั้งธุรกิจส่งออกสินค้าจะต้องรับความเสี่ยงกับค่าเงิน เช่น ส่งออกปลามูลค่า 100,000 USD อัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้นอยู่ที่ 35 บาทต่อ 1 USD

เท่ากับว่า จะสามารถแลกเป็นเงินบาทได้อยู่ที่ 3,500,000 แต่ถ้าช่วงเวลาหนึ่งที่เงินบาทแข็งค่า 30 บาทต่อ 1 USD ก็จะสามารถแลกเป็นเงินบาทได้อยู่ที่ 3,000,000 จะเห็นได้ว่าส่วนต่างของค่าเงินถือว่าเยอะพอสมควร แม้จะไม่ขาดทุน แต่ก็เสียโอกาสในการทำกำไร

ดังนั้น การแทรกแซงค่าเงิน หรือการควบคุมให้อยู่ในกรอบ หรือจุดที่เป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ฝ่าย จึงเป็นหน้าที่ของธนาคารกลาง ที่จะต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อรักษาเสถียรภาพของค่าเงิน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุก ๆ ฝ่าย และสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปข้างหน้าได้

การแทรกแซงค่าเงิน เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex

การแทรกแซงค่าเงิน เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex
การแทรกแซงค่าเงิน เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex

 

แม้ในตลาด Forex หลายคนจะบอกว่า ไม่มีใครสามารถควบคุมราคาหรือค่าเงินได้ ก็ถูกต้อง แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด ในมุมของการลงทุนหรือเทรดด้วยกราฟ แน่นอนว่าไม่มีใครควบคุมตลาดได้ แต่จะมีรายใหญ่หรือผู้ที่มีอิทธิพลต่อค่าเงิน เช่น

  • ธนาคารกลาง ที่มีหน้าที่จะต้องควบคุมค่าเงิน เพื่อให้ประเทศได้ประโยชน์ เพราะถ้าค่าเงินแข็งนาน ๆ แม้จะส่งผลดีต่อการนำเข้าสินค้า เพราะมีอำนาจในการแลกเปลี่ยน แต่ก็จะส่งผลเสียต่อการส่งออกสินค้า เพราะจะแลกกลับมาเป็นเงินสกุลนั้น ๆ ได้น้อยลง ดังนั้นการควบคุมอาจจะใช้นโยบาย หรือแทรกแซงถึงขั้นพิมพ์เงินเข้าสู่ระบบ ล้วนมีบทบาทและส่งผลกระทบต่อตลาด Forex
  • ประธานาธิบดี แม้จะไม่มีกำนาจหน้าที่โดยตรง ส่วนใหญ่ในหลาย ๆ ประเทศธนาคารกลางเป็นอิสระจากรัฐบาล แต่ความเห็นต่าง ๆ ของผู้นำประเทศ ล้วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าเงินทั้งสิ้น เช่น เหตุการหนึ่งที่ประธานาธิบดีสหรัฐ ทวิตแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการเงิน ก็ทำให้กราฟพุ่งอย่างรุ่นแรง หรือประธานาธิบดีของจีนมีคำสั่งให้ปรับลดค่าเงิน จะเห็นได้ว่าบางประเทศระบบการเงินก็อยู่ภายใต้คำสั่งได้เช่นกัน
  • นโยบายการเงิน ชึ้นชื่อว่าการเงินและถูกกำหนดนโยบาย ก็จะส่งผลโดยตรงเพราะนั่นเป็นเสมือนแผนในการขับเคลื่อนการเงินและเศรษฐกิจในประเทศนั้น ๆ แน่นอนว่าถ้านโยบายดีก็จะส่งผลดีไปด้วย แต่ก็ไม่มีอะไรมาการันตีว่านโยบายจะดีเสมอไป
  • ดีมานด์ ซัพพลาย คือความต้องการซื้อหรือต้องการขาย จะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม จะเป็นตัวกำหนดราคาอยู่เสมอ ถ้าความต้องการซื้อมาก แต่ความต้องการขายน้อย สิ่งนั้นย่อมมีราคาแพง และเมื่อมีความต้องการซื้อน้อย แต่ความต้องการขายมาก สิ่งนั้นย่อมมีราคาถูก เพราะสินค้าจะล้นตลาด เสมือนกับเงินที่มีในระบบมากกว่าความต้องการ จะทำให้สินค้าราคาแพงและเงินก็จะอ่อนค่านั่นเอง

ทุกปัจจัยที่ทำให้กราฟเคลื่อน นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะนั่นคือเงินมหาศาลที่ขับเคลื่อนตลาด

เทรดเดอร์ควรรับมืออย่างไรเมื่อมีการแทรกแซงค่าเงิน

เทรดเดอร์ควรรับมืออย่างไรเมื่อมีการแทรกแซงค่าเงิน
เทรดเดอร์ควรรับมืออย่างไรเมื่อมีการแทรกแซงค่าเงิน

 

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการประกาศนโยบาย หรือข่าวการแทรกแซงค่าเงิน สิ่งที่ต้องระวังนั่นก็คือ ความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะนักลงทุนทั่วโลกจะดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อตอบสนองนโยบายนั้น ๆ อย่างทันท่วงที

และหลังจากนั้นกราฟหรือค่าเงินจะค่อย ๆ เป็นไปตามระบบเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยในการเคลื่อนที่ของกราฟ ทั้งนี้กราฟจะมีทิศทางเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือการแทรกแซงค่าเงิน ว่ามีความต้องการให้ค่าเงินอ่อนหรือแข็งอย่างไร

เทรดเดอร์สายเทคนิคควรหลีกเลี่ยง ปิดออเดอร์ก่อนข่าว และวางแผนเข้าเทรดหลังข่าว จึงจะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด เพราะไม่มีทางรู้ล่วงหน้าได้เลยว่า ข่าวที่จะมีการประกาศออกมา จะส่งผลต่อกราฟอย่างไร

เทรดข่าวใช้เวลาเพียง 5 นาที แต่ปัจจัยพื้นฐานใช้เวลาต่อจากนั้น

สรุป

การแทรกแซงค่าเงิน อาจจะส่งผลกระทบบ้างกับเทรดเดอร์ เช่น ถือออเดอร์มากในระยะยาวและกำลังเก็บกำไรอย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ ๆ มีการแทรกแซงค่าเงินขึ้น ส่งผลให้กราฟเริ่มเปลี่อยนทิศทาง ก็คงจะเสียโอกาสทำกำไรไปไม่น้อย

แต่การแทรกแซงที่เกิดขึ้น ล้วนอยู่ภายใต้ผลประโยชน์โดยรวมของประเทศ ไม่ใช่เพียงในภาคของการลงทุนเท่านั้น แต่รวมไปถึงธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นนำเข้าหรือส่งออก ธุรกิจเหล่านี้กระทบโดยตรงกับค่าเงินที่ผันผวน

ส่วนเทรดเดอร์ที่ทำกำไรในระยะสั้น ๆ อาจจะหลีกเลี่ยงหรือใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ในการทำกำไร เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเทรดในตลาด Forex เทรดตามแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานที่กำลังขับเคลื่อน จะเป็นผลดีที่สุด

เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม เข้าตลาดแนวโน้มใด ก็ต้องเล่นไปตามแนวโน้ม

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments