Interbank คือ อะไร ?

ช่วงที่มีข่าวในเรื่องของการปล่อยกู้ของธนาคารออมสินให้กับทาง ธกส. เพื่อที่จะระบายในเรื่องของค่าข้าว เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากๆ เพราะจะมีคำศัพท์คำหนึ่งปรากฏขึ้นมาคือคำว่า Interbank ฟังแล้วเผินๆ อาจมีความหมายว่า หมายถึงธนาคารในประเทศหรือเปล่า แต่ในความเป็นจริงแล้ว หมายถึงอะไร และเกี่ยวข้องอะไรกับการเทรด forex หรือไม่ จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเทรดได้เพียงใด เรามาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันครับ 

Interbank คืออะไร forex
Interbank

Interbank คือ อะไร

คำว่า Interbank ในที่นี้จะมีสองนัยยะ หรือ สองความหมายด้วยกันกล่าว คือ

 1. การบริการกู้ยืมเงินระหว่างทางธนาคารด้วยกันเอง: หมายความว่าธนาคารกระทำต่อธนาคารด้วยกันเอง เช่น ธนาคารกรุงไทยกู้เงินจากธนาคารกรุงเทพ หรือ ธกส.กู้เงินจากธนาคารออมสิน เป็นต้น ลักษณะแบบนี้ครับที่เรียกว่า Interbank ซึ่งมักใช้เพื่อการปรับสภาพคล่องของธนาคารที่ขอกู้ ซึ่งคำที่จะตามมาคือ Interbank Rate
  • Interbank Rate เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระหว่างธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในตลาดเงินระยะสั้น โดยธุรกรรมอาจจะอยู่ในรูปการกู้ยืมแบบจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (at call)  หรือเป็นการกู้ยืมแบบมีกำหนดระยะเวลา (term) ตั้งแต่ 1 วัน ถึง 6 เดือน
  • ในทางปฏิบัติส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 50 – 70 เป็นการกู้ยืมระยะ 1 วัน (Overnight) รองลงมาเป็นการกู้ยืมแบบจ่ายคืนเมื่อทวงถาม (at call)
Interbank คืออะไร forex
Foreign Exchange Market
 1. ความหมายในทาง Forex โดยตรง หมายถึง “ตลาด Forex นั่นเอง” (Interbank market) เนื่องจากตลาดฟอเร็กซ์ไม่มีสถานที่ตั้งหรือศูนย์กลาง หรือสำนักงานใหญ่ เหมือนตลาดหุ้นอื่น ตลาดฟอเรกซ์ ถูกจัดอยู่ในประเภท Over the Counter (OTC) หรือ ธนาคาร “Interbank” เนื่องจากตลาดทั้งหมดทำการซื้อขายในระบบ electronic ด้วยระบบเครือข่ายของธนาคาร จึงสามารถทำการซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งระบบการซื้อขายที่ว่านี้ มีระบบ Electronic Broking Services หรือ EBS และ Thomson Reuters เป็นคู่แข่งด้านการให้บริการในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
  • ตลาด interbank market มีหน่วยย่อยอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ Spot market , Forward Market และ SWIFT (Society for World-Wide Interbank Financial Telecommunications)1

ไหนๆ ก็ไหนๆแล้ว จะขอโยงไปยังคำใกล้เคียงกันอีกคำ คือ Spote Market (ตลาดสปอตมาร์เกต) ก็คือตลาดที่ทำธุรกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินตามราคาปัจจุบัน ดังนั้น Forex จึงจัดอยู่ในประเภท สปอตมาร์เกต ด้วย เพราะใช้ค่าของตัวเงินในการเทรดนั่นเอง

ซึ่งมันจะแตกต่างจาก Future Market อันหมายถึงการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ด้วยเทคโนโลยี่สื่อสารที่ทันสมัยในปัจจุบัน ทำให้ Spote Market ได้รับความนิยมเหนือ Futrue Market แบบขาดลอย เพราะผู้เทรดใน Future Market จำต้องพิจารณาควบถึงอุปสงค์ของสินค้าเกษตร รวมทั้งแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนในอนาคตด้วย

โครงสร้างตลาด Forex
โครงสร้างตลาด Forex

โครงสร้างของตลาดฟอเร็กซ์

ตลาด forex จะไม่เหมือนกับตลาดหุ้น โดยจะถูกแบ่งออกเป็นระดับต่าง ๆ โดยจะมีตลาดระหว่างธนาคาร “interbank market” เป็นระดับด้านบนสุด (ซึ่งรวมถึงธนาคารพาณิชย์และธนาคารกลางขนาดใหญ่ที่สุดในโลก อย่างเช่น Citi Bank , Deutsche Bank ,Barclays Investment Bank ,UBS AG ,HSBC ,JP Morgan หรือ Goldman Sachs

ซึ่งตลาดระหว่างธนาคารนี้จะเป็นแบบกระจายจากศูนย์กลางเช่นเดียวกันกับตลาดซื้อขายเงินตราระหว่างประเทศ แต่จะถูกห้อมล้อมด้วยธนาคารพาณิชย์และวาณิชธนกิจขนาดใหญ่ ซึ่งเกือบ 40% ของการซื้อขายทั้งหมดจะมาจากธนาคารระดับ top-tier)

ระดับต่อมาจะประกอบด้วยธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็ก ,เฮดจ์ฟันด์ (ห้างหุ้นส่วนสำหรับการลงทุนที่เปิดให้สำหรับนักลงทุนจำนวนหนึ่งเท่านั้น) บริษัทพาณิชย์ ECNs รายย่อย (Electronic Communication Networks) บริษัท โบรกเกอร์ฟอเร็กซ์รายย่อย และนักเทรดรายย่อย (นักลงทุนและนักเทรดรายบุคคล) โดยที่โบรคเกอร์ที่ให้บริการในการเทรดของเราส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับนี้เช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น Broker XM หรือ Exness ก็จะมีบริการที่เป็นรูปแบบ ECNs Account ให้เทรด เพียงแต่ว่าจะอยู่ในรูปของบัญชีที่โบรคเกอร์ตั้งขึ้น เป็นต้น 

ประโยชน์ของการใช้ Interbank

1.ช่วยให้ธนาคารสามารถหมุนเงินได้

 • ประโยชน์ข้อแรกนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ข้อสำคัญมาก ๆ ของธนาคารผู้ขอกู้เลยทีเดียว กล่าวคือ การทำ Interbank จะสามารถทำให้ธนาคารนั้นๆ สามารถขอกู้เงินได้ สามารถนำเงินมาหมุนในโครงการต่างๆได้ทันที
 • เช่นโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นต้น การกระทำดังกล่าวสามารถสร้างสภาพคล่องให้กับระบบ หรือสถาบันที่ขอเข้าทำโครงการกับ interbank ทำให้ระบบสามารถรันต่อไปได้

2.ช่วยให้ได้ดอกเบี้ยเพิ่ม

 • ข้อดีและประโยชน์ประการที่สอง คือ ช่วยให้ธนาคารได้ดอกเบี้ยเพิ่มจากการปล่อยเงินกู้แบบ Interbank ก้อนใหญ่ให้ธนาคารอื่นๆ
 • เช่น ปล่อยเงินกู้จำนวน 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 ก็ได้ทันที 100 ล้านบาทแบบนี้เป็นต้น ซึ่งเท่ากับว่าธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ จะสามารถมีรายได้แถมมีความมั่นคงแห่งสินทรัพย์มากกว่าด้วย

3.บ่งบอกถึงภาวการณ์ขาดสภาพคล่องของธนาคาร

 • ถ้าคุณพบว่าธนาคารใดก็ตามที่ มีการขอทำ Interbank นั่นอาจเป็นสัญญาณว่าธนาคารแห่งนั้น อาจกำลังเดือดร้อน หรือ มีปัญหาในเรื่องของการเงิน ดังนั้นถ้าคุณฝากเงินกับธนาคารที่มีการขอทำ Interbank แล้ว โปรดพิจารณาเงินของคุณให้ดีนะครับ
กลไกตลาด interbank
กลไกการทำงานของตลาด interbank

การเทรด Forex กับ Interbank

สิ่งที่น่าสนใจ คือ ความสำคัญของ Interbank กับ forex Interbank จะหมายถึง ตลาด Forex นั่นเอง  แต่ในแง่ของการกู้เงิน ทั้งสองอย่างนี้ไม่ค่อยที่จะเกี่ยวข้องกันเสียเท่าไหร่ แต่ว่าเราก็อาจจะรู้หรือว่าศึกษาไว้พร้อมๆกัน เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของ ระบบการเงิน

ดังนั้นหากคุณสนใจในเรื่องของการเทรด forex แล้ว ต้องการที่จะเทรด forex อาจไม่ต้องกังวลมากเกี่ยวกับเรื่องของ Interbank แต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือ หากคุณพบว่า Broker ของคุณนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทำ Interbank นั่นหมายความว่า ความมั่นคงทางการเงินของ โบรกเกอร์ forex ที่คุณใช้บริการอยู่ กำลังประสบปัญหาความมั่นคงทางการเงิน และขาดสภาพคล่องอยู่ก็เป็นไปได้ครับ 

จริงๆแล้วตั้งแต่ผมได้ทำการเทรด forex มา ก็ไม่เคยเข้าใจเลยครับว่า Interbank มันคืออะไรและ ถ้าเอาจริงๆแล้ว เราก็อาจไม่ค่อยได้ใช้เรื่องเหล่านี้เสียเท่าไหร่นัก เพราะว่ามันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับการเทรด forex โดยตรง เป็นเพียงแต่เรื่องของความรู้ประกอบในเรื่องของการเงินเท่านั้นครับ  อย่างไรก็ตาม การเข้าใจองค์ประกอบทำให้เราสามารถหาความรู้และสร้างความเข้าใจเชิงระบบได้ไม่ยากนั่นเอง 

สรุป

โดยสรุปแล้ว คำว่า Interbank มีอยู่ 2 ความหมายด้วยกัน แต่ใรแง่ของการเทรด Forex แล้วนั่น คำว่า Interbank คือ ตลาด Forex ไม่มีสถานที่ตั้งหรือศูนย์กลาง หรือ สำนักงานใหญ่ เหมือนตลาดหุ้นอื่นครับ

ทีมงาน: forexthai.in.th

References

 1. Wikipedia.org, interbank market ที่มา: https://en.wikipedia.org/wiki/Interbank_foreign_exchange_market สืบค้นเมื่อ 16/11/2019

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments