Divergence สามารถบอกเราได้ถึงสัญญาณการกลับตัวของราคา1 ซึ่งอีกแง่หนึ่ง มันคือ สัญญาณการเปลี่ยนแปลงของเทรนด์ และสิ่งที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์คือเทรนด์ มีคำกล่าวอยู่เสมอว่า Trend is your Friend คือ เทรนด์เป็นเพื่อนของเราเสมอ หลังจากที่บทความก่อนหน้าที่กล่าวถึงการเทรดรูปแบบ Divergence กันไปแล้ว ครั้งนี้เรามาดูอีกรูปแบบหนึ่งของ Divergence คือ Hidden Divergence…เทรดเดอร์บางคนอาจไม่เคยได้ยินรูปแบบนี้ โดยเรามีดูกันว่ามันคือยังไง

ความหมายของ Divergence

ย้อนกลับมาดูความหมายของ Divergence เพื่อทบทวนกันก่อน คำว่า Divergence ในการเทรด Forex คือสัญญาณที่ขัดแย้งกันของลักษณะ indicator กับสัญญาณราคา เมื่อสัญญาณราคาเกิด Lower Low หรือ ราคา Low ครั้งใหม่ แต่ว่า indicator ไม่ได้ลงตาม สำหรับขาลง อย่างนี้เรียกว่า Divergence ทำให้คาดหมายคว่าจะเป็นสัญญาณการกลับตัว 

โดยทั่วไปสัญญาณ Divergence มี 2 แบบคือ

  • รูปแบบ Bullish Divergence

  • รูปแบบ Bearish Divergence

ภาพเปรียบเทียบระหว่าง Bullish Divergence แบบปกติ กับ Hidden Bullish Divergence

การเกิด Divergence แบบทั่วไปนั้นจะเป็นสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม แสดงถึงโมเมนตันเริ่มชะลอตัว แต่การเกิด Hidden Divergence จะเป็นลักษณะการเคลื่อนไหวไปต่อในทิศทางเดิมของแนวโน้มนั้น ๆ 

Hidden Divergence คือ 

Hidden Divergence คือ คำศัพท์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการซื้อขายที่สามารถช่วยระบุการกลับตัวของแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นหรือการดำเนินการต่อ…. เป็นการไม่ยืนยันด้วยภาพระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ โดยมีลักษณะเป็นจุดต่ำสุดที่สูงกว่าด้วยค่าอินดิเคเตอร์ที่ต่ำกว่าในช่วงขาขึ้นหรือจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าของราคาที่ค่าอินดิเคเตอร์สูงกว่าในช่วงขาลง

Hidden Divergence นั้นแตกต่างจากไดเวอร์เจนทั่วไป เพราะมันส่งสัญญาณถึงแนวโน้มต่อเนื่องมากกว่าการกลับตัวที่เป็นไปได้ ความแตกต่างที่ซ่อนอยู่สามารถเห็นได้ว่าเป็นหน้าต่างสำหรับการระบุแนวโม้นของกราฟ และจะได้ตุดเข้าที่มีราคาที่ดีกว่า และสามารถให้สัญญาณต่อเนื่องได้ ซึ่ง Hidden Divergence ก็จะสามารถแบ่งได้อีก 2 ชนิดได้แก่

  • Hidden Bullish Divergence :

ราคาไม่ลงทำ Low ใหม่ แต่ Indicator ทำ Low ใหม่ ซึ่งราคามักจะปรับตัวขึ้นต่อ 

  • Hidden Bearish Divergence :

ราคาไม่ลงทำ High ใหม่ แต่ Indicator ทำ High ใหม่ ซึ่งราคามักจะปรับตัวลงต่อ 

3 อันดับยอดนิยมของ Hidden Divergence indicator

Hidden Divergence Pro Indicator:

Indicator นี้ออกแบบมาเพื่อตรวจจับสัญญาณ Hidden Divergence ซึ่งถือว่าเป็นการตั้งค่าการเทรดที่มีความเป็นไปได้สูงตามเทรน ซึ่งสามารถใช้เพื่อระบุการเทรดที่ชนะในคู่เงินฟอเร็กซ์ เช่น EUR/USD

Hidden Divergence Panel Indicator:

Indicator นี้ทำงานภายใต้การตรวจจับ hidden divergences โดยอาศัย exponential moving averages 2 เส้นเป็นตัวกรองเพื่อระบุความเป็นเทรน และมันก็ยังใช้ ATR เพื่อกำหนด TP และ SL ได้อีกด้วย

Hidden MACD Divergence Indicator:

Indicator นี้สามารถใช้เพื่อระบุสัญญาณ Hidden Divergence เมื่อตัวบ่งชี้ MACD และราคาของสินทรัพย์เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามกัน

อย่างไรก็ตาม การเทรดแบบ Divergence ก็ยังมีข้อจำกัดอื่น ๆ คือความไม่ตายตัวของวิธีการ ซึ่งรูปแบบราคาก็ไม่ได้ตายตัวว่าจะเกิดรูปแบบแบบนี้ทุกครั้ง ดังนั้นเราก็ต้องประมาณการสำหรับความผิดพลาด คือ การตั้ง Stop loss นั่นเอง ลองเอาวิธีการนี้ไปประกอบการเทรดกันดูนะครับ ไว้เพื่อประสิทธิภาพการเทรดให้มากขึ้น แต่ย้ำอยู่เสมอนะครับว่าไม่มี Indicator อะไรที่ให้สัญญาณถูกต้อง 100% การเทรดผิดทางเป็นเรื่องปกติ ควรตั้ง Stoploss เพื่อป้องกันความเสี่ยงการผิดทางเกิดขึ้น

ทีมงาน: forexthai.in.th

References

  1. investopedia, Divergence and Uses ที่มา: https://www.investopedia.com/terms/d/divergence.asp สืบค้นเมื่อ 22/10/2019

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments