Head and Shoulders และ Inverse Head and Shoulders เป็น Chart Patterns ที่เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ ในบริเวณที่มีการกลับตัวของราคา อาจจะมีรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งซ่อนอยู่

ทำกำไรด้วย Chart Patterns รูปแบบ Head and Shoulders Inverse Head and Shoulders

Chart Patterns รูปแบบ Head and Shoulders Inverse Head and Shoulders
ทำกำไรด้วย Chart Patterns รูปแบบ Head and Shoulders Inverse Head and Shoulders

Head and Shoulders คืออะไร

Head and Shoulders เป็น Chart Patterns รูปแบบการกลับตัว มีลักษะณะคล้ายกับ หัว (Head) ไหล่ซ้าย (Left Shoulder) และไหล่ขวา (Right Shoulder) บนกราฟ ในแนวโน้มขาขึ้นเมื่อพบรูปแบบกราฟ Head and Shoulders กราฟก็จะเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเป็นขาลง

โดยจะมีเส้น Neckline (สร้อยคอ) เป็นเส้นแบ่งหรือเป็นตัวกำหนดการสร้างและสิ้นสุดของรูปแบบกราฟ หรือมองอีกนัยยะหนึ่งก็คือเส้นแนวรับ เมื่อราคาหลุดแนวรับของไหล่ขาว เกิดเป็นรูปแบบกราฟที่สมบูรณ์

จังหวะการเบรกเอาท์ (Breakout) เป็นจังหวะในการเข้า Sell หลังจากการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาขึ้นเป็นขาลง

กราฟจะสร้างรูปแบบซ้ำ ๆ เสมอ

การสร้างรูปแบบ Head and Shoulders เป็นอย่างไร

Head and Shoulders
รูปแบบ Head and Shoulders

 

รูปแบบของ Head and Shoulders จะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาขึ้น โดยเริ่มจากการสร้างไหล่ซ้ายคล้ายกลับแนวโน้มขาขึ้นปกติ และจะทำการย่อตัวลงมาเพื่อไปต่อ เริ่มสร้าง Swing-Low ขึ้นมาเสมือนเป็นแนวโน้มปกติ

ต่อมาจะทำการเบรคเอาท์ไหล่ซ้ายและสร้าง Swing-High ก่อนที่จะทำการย่อตัวลงมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้จะย่อลึกถึงบริเวณ Swing-Low ก่อนหน้า โดยทิ้งปลายยอดสูงสุดไว้เป็นหัว

จากนั้นจะดีดตัวขึ้นต่อ แต่จะไม่สามารถสร้าง Swing-High ที่เหนือกว่าหัวได้ และทิ้งรูปแบบของไหล่ขวาเอาไว้ ก่อนที่จะกลับตัวลงมาที่แนวรับอีกครั้งเกิดเป็นเส้น Neckline หรือสร้อยคอ

ในจังหวะที่หลุดเส้น Neckline นี้ถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบ Head and Shoulders ที่สมบูรณ์ เป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน และเป็นจุดเข้าเทรดจากสัญญาณการเบรคเอาท์

Trade Setup ด้วย Head and Shoulders

Trade Setup ด้วย Head and Shoulders
Trade Setup ด้วย Head and Shoulders

 

การเทรดโดยใช้รูปแบบกราฟ Head and Shoulders มีวิธีใช้ดังต่อไปนี้

 • จุดเข้า Sell คือ การเบรคเอาท์เส้น Neckline โดยรอราคาแท่งเทียนปิดต่ำกว่าเส้น หรือตั้ง Pending Order ไว้ล่วงหน้าก็ทำได้
 • ตั้ง Stop Loss ไว้เหนือไหล่ขาว
 • เป้าหมายทำกำไร ระยะ 1 เท่าระหว่างเส้น Neckline ไปถึงหัว

 

ข้อดี ข้อเสีย หรือประโยชน์ของการเทรดด้วย Head and Shoulders

 • เป็นแพทเทิร์นที่พบได้บ่อย
 • เมื่อรูปแบบ Head and Shoulders ถูกสร้างอย่างสมบูรณ์ มักจะกลับตัวในทุกครั้ง หรือมีโอกาสในการกลับตัวสูงถึง 80%
 • จะพบได้ในแนวโน้มขาขึ้น หรือแนวโน้มขาลงในช่วงพักตัวก่อนกลับตัวลงต่อ
 • เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ ไทม์เฟรม ทุกการกลับตัวอาจจะมีแพทเทิร์นนี้ซ่อนอยู่

Inverse Head and Shoulders คืออะไร

Inverse Head and Shoulders เป็น Chart Patterns รูปแบบการกลับตัว มีลักษะเหมือนกับ Head and Shoulders เพียงแต่จะเกิดขึ้นในแนวโน้มขาลง และสรางรูปแบบการกลับตัวไปเป็นขาขึ้น โดยจะมีลักษะคล้ายกับหัว (Head) ไหล่ซ้าย (Left Shoulder) และไหล่ขวา (Right Shoulder) เช่นกัน

แต่จะอยู่ในลักษณะของการกลับหัว โดยมีเส้น Neckline (สร้อยคอ) เป็นเส้นแบ่งหรือเป็นตัวกำหนดการสร้างและสิ้นสุด หรือมองอีกนัยยะหนึ่งก็คือเส้นแนวต้าน เมื่อราคาทะลุแนวต้านขึ้นไปได้ เป็นจังหวะในการเข้า Buy จากการเปลี่ยนแนวโน้มจากขาลงเป็นขาขึ้น

ราคาสะท้อนพฤติกรรม รูปแบบซ้ำ ๆ สะท้อนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นซ้ำ

การสร้างรูปแบบ Inverse Head and Shoulders เป็นอย่างไร

Inverse Head and Shoulders
รูปแบบ Inverse Head and Shoulders

 

การสร้างรูปแบบ Inverse Head and Shoulders คล้ายกับ Head and Shoulders จะเกิดขึ้นในลักษะกลับหัว ในแนวโน้มขาลง จากนั้นจะเริ่มสร้างหัวไหล่ซ้ายคล้ายกลับเป็นแนวโน้มขาลงปกติ และจะมีการดีดกลับขึ้นไปสร้าง Swing-High ก่อนที่จะทำการเบรกเอาท์ไหล่ซ้ายเพื่อสร้างหัวหรือ Swing-Low

จากนั้นจะดีดกลับขึ้นไปอีก โดยกลับขึ้นไปถึงบริเวณ Swing-High เดิม สร้างเป็นเส้น Neckline หรือแนวต้านเอาไว้

จากนั้นกราฟจะลงต่อ แต่จะไม่สามารถสร้าง Swing Low ที่ต่ำกว่าหัวได้ ก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปและเบรคเอาท์เส้น Neckline  ในจังหวะที่ทะลุเส้น Neckline นี้ถือว่าเป็นการสร้างรูปแบบ Inverse Head and Shoulders ที่สมบูรณ์ ถือว่าเป็นจุดกลับตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน

Trade Setup ด้วย Inverse Head and Shoulders

Trade Setup ด้วย Inverse Head and Shoulders
Trade Setup ด้วย Inverse Head and Shoulders

 

การเทรดโดยใช้รูปแบบกราฟ Inverse Head and Shoulders มีวิธีดังต่อไปนี้

 • จุดเข้า Buy คือ การเบรกเอาท์เส้น Neckline โดยรอราคาแท่งเทียนปิดสูงกว่าเส้น หรือตั้ง Pending Order ไว้ล่วงหน้าก็ทำได้
 • ตั้ง Stop Loss ใต้หัวไหล่ขวา
 • เป้าหมายทำกำไรระยะ 1 เท่าระหว่างเส้น Neckline ไปถึงหัว

 

ข้อดี ข้อเสีย หรือประโยชน์ของการเทรดด้วย Inverse Head and Shoulders

 • เป็นแพทเทิร์นที่พบได้บ่อย
 • เมื่อรูปแบบ Inverse Head and Shoulders ถูกสร้างอย่างสมบูรณ์ มักจะกลับตัวในทุกครั้ง หรือมีโอกาสในการกลับตัวสูงถึง 80%
 • จะพบได้ในแนวโน้มขาลง หรือแนวโน้มขาขึ้นในช่วงพักตัวก่อนกลับตัวขึ้นต่อ
 • เกิดขึ้นได้ในทุก ๆ แนวโน้ม ทุกการกลับตัวอาจจะมีแพทเทิร์นนี้ซ่อนอยู่

การนำ Head and Shoulders และ Inverse Head and Shoulders ไปปรับใช้

ในไทม์เฟรมใหญ่ เทรดเดอร์สามารถวางผานการเทรดหรือเข้าเทรดได้ตาม Trade Setup ของแพทเทิร์น หรือนำไปปรับใช้ในระบบเทรดอื่น ๆ

โดยการหาจุดกลับตัวในไทม์เฟรมใหญ่ โดยการย่อกราฟเพื่อดูแพทเทิร์นในไทมเฟรมเล็ก ๆ ก็ทำได้ เมื่อไหร่ก็ตามที่เห็นแพทเทิร์นเกิดขึ้น แน่นอนกว่านั่นคือสัญญาณในการกลับตัว

เรียนรู้อดีต คาดการณ์อนาคต

สรุป

Head and Shoulders และ Inverse Head and Shoulders เป็น Chart Patterns ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ให้ความสำคัญ เป็น Trade Setup ที่มีบริเวณจุดเข้า TP และ SL อย่างชัดเจน และเกิดขึ้นบ่อย เทรดเดอร์สามารถนำไปปรับใช้กับระบบเทรดอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นสัญญาณในการกลับตัวก็ทำได้

นับเป็นกระบวนท่าแรก ๆ ที่เทรดเดอร์ควรให้ความสนใจและฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ ที่สำคัญใช้งานง่ายและได้ผลดี เทรดเดอร์ไม่ควรมองข้ามรูปแบบการกลับตัวนี้เป็นอันขาด

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments