G7 (Group of Seven) เป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ ที่รวมตัวกันเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการเมือง เพื่อเพิ่มอำนาจในการต่อรองเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจโลก การเงิน และความมั่นคงทางการทหาร และมีการประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาและตัดสินใจเรื่องราวต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อสากล

กลุ่มผู้นำประเทศ G7 คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับตลาด Forex
กลุ่มผู้นำประเทศ G7 คืออะไร เกี่ยวข้องอะไรกับตลาด Forex

 

กลุ่มผู้นำประเทศ G7 มีประเทศใดบ้าง

การรวมกลุ่มของประเทศต่าง ๆ ที่เรียกว่า G7 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1975 โดยมีการประชุมครั้งแรกของผู้นำประเทศ 6 ประเทศประกอบด้วย สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศษ เยอรมนี อิตาลี ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร และในภายหลังแคนาดาได้เข้าร่วมเพิ่มขึ้นเป็น 7 ประเทศ จึงรู้จักในนาม G7 มาจนถึงปัจจุบัน

ในแต่ละประเทศที่อยู่ในกลุ่ม นับว่าเป็นประเทศที่อยู่ในระดับท้อปของประเทศที่มี GDP และถ้าเอา GDP ของทั้ง 7 ประเทศมารวมกัน คิดเป็น 47% ของขนาดเศรษฐกิจโลก นอกจากจะเป็นกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่แล้ว ยังมีรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากรอยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอีกด้วย

จากแรกเริ่ม มีการรวมกลุ่มกันเพื่อกดดันบางอย่างกับประเทศฝั่งตรงข้ามหรือการค้า จนกระทั่งเป็นกลุ่มที่มีข้อตกลงร่วมกัน และมีนโยบายที่กลากหลาย เป็นกลุ่มผู้นำที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับโลกเลยก็ว่าได้

คนเดียวหัวหาย หลายคนสบาย

Group of Seven เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex

Group of Seven เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex
Group of Seven เกี่ยวข้องอย่างไรกับตลาด Forex

 

กลุ่มผู้นำประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลก มีบทบาททางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างมีนัยสำคัญ ต่อความเสถียรของตลาดโดยทั่วไป การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่ออัตราการแลกเปลี่ยนได้

ถ้วยคำแถลงหรือมติของกลุ่ม ที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบาลเศรษฐกิจ การค้า รวมไปถึงสงครามการค้า การทหาร ส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าเงินที่มีความเกี่ยวข้อง

เมื่อไหร่ก็ตามที่มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้น หรือมีการประชุมผู้นำ เทรดเดอร์ควรติดตามข่าวสาร เพื่อวิเคราะห์หรือคาดการณ์แนวโน้ม ความเสี่ยง และเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น และกระทบกับคู่เงินที่เทรดอยู่ก็เป็นได้

ยิงมีอำนายต่อรองมากเท่าไหร่ ยิ่งเป็นข้อได้เปรียบมากเท่านั้น

ตัวอย่างนโยบายของกลุ่มผู้นำ G7 ประเทศในระดับโลก

ตัวอย่างนโยบายของกลุ่มผู้นำ 7 ประเทศในระดับโลก
ตัวอย่างนโยบายของกลุ่มผู้นำ 7 ประเทศในระดับโลก

 

1.     การสนับสนุนประเทศยูเครนของกลุ่ม G7

กลุ่มผู้นำประเทศ G7 ยืนยันในการสนับสนุนยูเครน เพื่อรักษาความมั่นคง โดยประธานาธิบดียูเครน Volodymyr Zelensky เข้าร่วมและการตัดสินใจร่วมกันเพื่อให้การจัดหาเครื่องบินขับไล่ F-16 ส่งสัญญาณอย่างชัดเจนไปยังรัสเซี

2.     การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

มีความมุ่งหวังในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการทำลายสิ่งแวดล้อม โลกอยู่ในจุดเปลี่ยนในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นวิกฤตที่ส่งผลกระทบในวงกว้างซึ่งทำให้ความไม่เท่าเทียมกันทั่วโลก ความยากจน และวิกฤตด้านมนุษยธรรมแย่ลง

3.     ความมั่นคงในทวีปยุโรป

ความมั่นคงในทวีปยุโรป นับเป็นสิ่งหนึ่งที่จะสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และพร้อมสนับสนุน ความมั่นคงระหว่างประเทศ และความเจริญรุ่งเรือง ส่งเสริมความร่วมมือของเราในการตอบสนองร่วมกันต่อประเด็นระดับโลกและระดับภูมิภาค

4.     การก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

มุ่งหวังในการสนับสุนันและกระตุ้นการพัฒนาทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ และปกป้องเทคโนโลยีการใช้งานบางอย่างไม่ให้ตกไปอยู่ในมือของคู่แข่งเชิงกลยุทธ์

ทำไมจะต้องมีการรวมกลุ่มของแต่ละประเทศ

การรวมกลุ่ม เป็นการสร้างความร่วมมือ ข้อตกลง หรือเพิ่มอำนาจการต่อรอง แต่อาจจะเกิดขึ้นต่างเหตุผลกัน ในประเทศไทยเองก็มีการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อขยายขอบเขตการค้าและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโลก

ในโลกแห่งการแย่งชิง ล้วนแฝงไปด้วยความได้เปรียบทางใดทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการค้า ทางการทหาร ล้วนอยู่ภายใต้ข้อตกลง เพื่อชิงความได้เปรียบจากอีกกลุ่มของประเทศมหาอำนาจ

การรวมกลุ่มเพื่อสร้างข้อตกลงที่จะทำรวมกัน อาจจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว และเพื่อรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ความมั่นคงของโลก หรือสิ่งแวดล้อม ประเทศเดียวอาจจะไม่มีกำลังมากพอที่จะรนรงค์ เช่น ลดโลกร้อนที่กระทบไปยังผู้คนทั้งโลก การรวมกลุ่มที่แตกต่างวัตถุประสงค์ล้วนเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลก หรืออย่างน้อยก็กลุ่มประเทศนั้น ๆ

การรวมกลุ่มเพื่อทำในสิ่งที่ ทำเองคนเดียวไม่ได้

ข่าวและเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับตลาด Forex

ข่าวและเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับตลาด Forex
ข่าวและเศรษฐกิจเกี่ยวข้องกับตลาด Forex

 

  • เศรษฐกิจเกี่ยวข้องโดยตรงกับค่าเงิน ค่าเงินอ่อนหรือแข็งค่า ส่งผลต่อการขึ้นหรือลงของกราฟ
  • นโยบายเศรษฐกิจส่งผลต่อแนวโน้มของค่าเงินได้เช่นเดียวกัน
  • ระบบเศรษฐกิจของประเทศ กลุ่มประเทศ ที่มีขนาดใหญ่ ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก
  • การขึ้นลงของราคา ไม่ใช่เพียงแค่มีคนซื้อมาก หรือขายมาก แต่มากจากการอ่อนค่าหรือแข็งค่าของสกุลเงิน ที่มาจากเศรษฐกิจดีหรือแย่ ที่มีการค้าขาย การลงทุนระหว่างประเทศ หรือปัจจัยอื่นใดเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง
  • สงคราม การเมืองระหว่างประเทศ หรือสภาวะไม่แน่นอนของเศรษฐกิจ นักลงทุนจะทำการย้ายเงินไปอยู่ในสินทรัพย์ปลอดภัย ทำให้บางสกุลเงินถูกขายเป็นจำนวนมาก นั่นก็ส่งผลประทบกับค่าเงินเช่นเดียวกัน

ปัจจัยพื้นฐาน คือสิ่งที่ขับเคลื่อนตลาดอยู่เบื้องหลัง

สิ่งที่เทรดเดอร์ควรทำเมื่อมีข่าว

ข่าวหรือปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเทรดในตลาด Forex สิ่งแรกที่จะต้องทำนั่นก็คือ จัดลำดับความสำคัญ เช็คความเกี่ยวข้องกับค่าเงิน และเฝ้าดูตลาดหรือการตอบสนองของนักลงทุนในตลาด ไม่ใช่ว่าทุกข่าวจะสำคัญ แต่บางข่าวอาจจะมีผลต่อเนื่องไปสู่จุดที่สำคัญกว่าก็เป็นได้

ติดตามข่าวสารและเฝ้าดูสิ่งที่ตลาดตอบสนอง คือการเรียนรู้กราฟและข่าวที่มีความสัมพันธ์ต่อกัน โดยการเรียนรู้อดีต วิเคราะห์ปัจจุบัน และนำมาคาดการณ์สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต หาจุดตรงกลางระหว่างปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค เพื่อการเทรดที่คาดหวังโอกาสและความปลอดภัยได้มากที่สุด

สรุป

Group of Seven หรือกลุ่มผู้นำประเทศ 7 ประเทศ เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพิ่มอำนาจต่อรองในระบบเศรษฐกิจโลก โดยประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโลก

เทรดเดอร์หรือนักลงทุนในตลาด Forex ควรติดตามข่าวสารและนโยบายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินที่สนใจ เพราะจะทำให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มทางเศรษฐกิจ การเมือง สงคราม หรือมติใด ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนที่ของค่าเงิน

แน่นอนว่าเกี่ยวข้องโดยตรงกับการขึ้นหรือลงของกราฟในตลาด Forex และเทรดเดอร์ไม่ควรมองข้าม

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments