การ วิเคราะห์ทองคำ ปัจจุบันเทรดเดอร์แต่ละคน ก็จะมีวิธีในการคิดและวิเคราะห์ ที่มากมายหลากหลายวิธีแตกต่างกันออกไป แต่ยังสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มหลัก ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับมือใหม่ หรือคนที่สนใจเทรดทองคำ เพื่อให้นำไปปรับใช้ได้เหมาะสมกับตัวเอง บางเทคนิคสามารถนำไปใช้ได้เลย

วิเคราะห์ทองคำอย่างไร กำไรไม่เลิก
วิเคราะห์ทองคำอย่างไร กำไรไม่เลิก

 

วิเคราะห์ทองคำ มีวิธีอย่างไรบ้าง

เรื่องของการวิเคราะห์ โดยจะแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ นั่นก็คือ วิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน และวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค ในปัจจุบันยังมีวิธีทำกำไรอีกรูปแบบหนึ่ง จะเรียกว่าสายกลยุทธ์ก็ว่าได้ เช่น การเทรดทำกำไรด้วย EA ที่ได้ผ่านการวิเคราะห์รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง แล้วนำมาสร้างเป็นระบบอันโนมัติ เมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าเงื่อนไข ระบบก็จะทำกำไรให้โดยอัตโนมัติ

แมวไม่ว่าจะสีอะไร ขอเพียงจับหนูได้ก็เพียงพอ

วิเคราะห์ทองคำ แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

การวิเคราะห์ทองคำ แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร
การวิเคราะห์ทองคำ แต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไร

 

  • การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยพื้นฐาน คือการวิเคราะห์จากปัจจัย ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ หรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ เช่น ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง สงคราม เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นหรือลง
  • การวิเคราะห์ด้วยปัจจัยทางเทคนิค คือการนำเครื่องมือทางเทคนิคมาใช้ โดยใช้หลักของความน่าจะเป็น หลักสถิติ พฤติกรรม หรือทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อหาจุดเข้าและจุดออกเพื่อทำกำไร โดยมีความเชื่อว่า เหตุการณ์หรือปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้สะท้อนออกมาในรูปแบบของราคาและพฤติกรรม และรูปแบบดังกล่าวจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ
  • การวิเคราะห์และสร้างระบบเทรดอัตโนมัติ ก่อนจะมาเป็นระบบเทรด ล้วนจะต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์ในรูปแบบที่สามารถเกิดขึ้นได้ซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะใช้ปัจจัยทางเทคนิคหรือปัจจัยพื้นฐานก็ตาม เช่น เทรดข่าว โดยสังเกตุพฤติกรรมก่อนข่าวออก ระหว่างออก และหลังออก หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากกราฟ ช่องโหว่ต่าง ๆ ล้วนเป็นกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ทำกำไรซ้ำ ๆ จนกระทั่งเกิดเป็นระบบเทรดมือหรือเครื่องมือเทรดอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความพึงพอใจของเทรดเดอร์ที่จะนำไปปรับใช้

ไม่เพียงเท่านี้ เนื่องจากทองคำเป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ผู้คนต้องการทั่วโลก ทั้งจับต้องได้และไม่ต้องการที่จะจับต้อง ทุกการซื้อขายล้วนส่งผลต่อราคาทองคำไม่มากก็น้อย แม้จะมีวิธีการเทรดที่ดี แต่เพื่อให้การวิเคราะห์เป็นไปอย่างรอบครอบและปลอดภัย เทรดเดอร์จำเป็นที่จะต้องรู้ว่า มีปัจจัยใดบ้างที่อาจจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำโดยตรง

ก่อนจะเอาชนะ จะต้องอยู่ให้รอดเสียก่อน

ปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

ปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
ปัจจัยใดบ้าง ที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

 

สิ่งที่จะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ นั้นเกิดได้ด้วยหลายปัจจัย บ่อยครั้งที่วิเคราะห์และวางแผนทางเทคนิค และไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นั่นอาจจะเป็นเพราะปัจจัยพื้นฐาน ที่ส่งผลให้มีการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรง โดยสาเหตุจะมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

1.     Demand supply

อุปสงค์ อุปทาน ความต้องการซื้อและความต้องการขาย คือตัวกำหนดราคา ถ้าความต้องการซื้อมากกว่าต้องการขาย ราคาก็จะสูง และทองคำเป็นแร่ที่หายาก และผู้คนทั่วโลกเชื่อว่าทองคำ คือสิ่งที่มีค่าและมีความต้องการมากที่สุด เมื่อใดก็ตามที่ผู้คนหันมาสนใจที่จะซื้อทองคำมากขึ้น ราคาก็จะพุ่งสูงขึ้น

2.     สงครามและความขัดแย้ง

ทุกครั้งที่มีเหตุความขัดแย้ง สงคราม หรือระบบเศรษฐกิจที่กำลังจะล่มสลาย ทองคำจะถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ไม่ว่าจะจะเกิกเหตุการณ์ใด ๆ ทองคำก็จะยังมีค่าอยู่เสมอ ผู้คนหรือนักลงทุน ก็จะหันมาซื้อทองคำเก็บไว้ รวมไปถึงนักเก็งกำไร ก็จะอาศัยสถานการณ์ดังกล่าวนี้ในการหาจังหวะทำกำไร

3.     ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ

ในตลาดโลก ทองคำจะถูกเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ และเชื่อว่าสหรัฐถือครองทองคำสำรองมากเป็นอันดับหนึ่ง ค่าเงินอ่อนหรือแข็งค่าจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ทองคำขึ้นหรือลงเช่นกัน และอีกนัยหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่นักลงทุนต้องการเข้ามาลงทุนในหุ้นหรือทองคำ ส่วนใหญ่มักจะซื้อหรือแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลล่าร์เพื่อใช้ในการซื้อขาย ก็จะส่งผลต่อค่าเงิน และส่งต่อไปยังทองคำเช่นเดียวกัน

4.     นโยบายการเงินและดอกเบี้ย

นโยบายการเงินและดอกเบี้ย และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อค่าเงิน
นโยบายการเงินและดอกเบี้ย และตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อค่าเงิน

ไม่เพียงค่าเงินสหรัฐที่อ่อนหรือแข็งค่าเท่านั่น นโยบายการเงิน ดอกเบี้ย สภาวะเศรษบกิจต่าง ๆ รวมไปถึงถ้อยคำแถลงของบุคคลสำคัญ ก็จะส่งผลต่อค่าเงิน ทำให้ราคาทองคำมีความผันผวนเช่นเดียวกัน ดังนั้นข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจใดที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดอลลาร์ ล้วนส่งผลต่อทองคำทั้งหมด

5.     อัตราเงินเฟ้อ

เมื่ออัตราเงินเฟ้อพุ่งขึ้นสูง เงินทุนจะไหลเข้าซื้อทองคำ จะส่งผลให้ราคาทองคำขึ้นสูงได้ ราคาทองคำมักจะเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกันกับเงินเฟ้อ

6.     ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมัน มักจะมีความสัมพันธ์กับราคาทองคำ เพราะเป็นตัวผลักดันให้เกิดเงินเฟ้อ เช่น ราคาน้ำมันขึ้นจะทำให้ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ราคาสินค้าและบริการก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย ราคาน้ำมันกับทองคำในตลาดโลก มักจะมีการเคลื่อนที่ไปทิศทางเดียวกัน แต่บางเหตุการณ์ราคาทองคำและน้ำมันวิ่งสวนทางก็เกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ ที่เข้ามามีผลกระทบต่อทองคำ

สรุป

ปัจจัยเหล่านี้ ส่งผลต่อราคาทองคำโดยตรง ไม่มากก็น้อย การวิเคราะห์ทองคำนอกจากจะดูปัจจัยทางเทคนิคแล้ว ปัจจัยพื้นฐานก็เป็นเรื่องที่จำเป็น เป็นคือปัจจัยที่ขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง แม้การเทรดด้วยกลยุทธ์ EA การวางแผนโดยการใช้ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ หรือการหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่มีความผันผวน

ก็เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการเทรด เพราะการทำกำไรในตลาด Forex หรือทองคำ การไม่เทรดไม่ใช่การเสียโอกาสในการทำกำไร แต่เป็นการรรักษาเงินทุน เพื่อหาโอกาสที่เหมาะสมกับระบบ ในการทำกำไร และมีความน่าจะเป็นในการทำกำไรได้สูงกว่า

เพราะการลงทุน จะต้องหวังผลกำไร และถ้าการลงทุนเสี่ยงไม่คุ้มที่จะได้ก็ไม่ควรจะเสี่ยง ดังนั้น จะต้องช่วงชิงหาโอกาสในการทำกำไร โดยมีความน่าจะเป็นสูงสุด จึงจะเป็นหนทางในการทำกำไรที่ดีที่สุด

ถ้าเลือกเส้นทางที่ดีได้ ทำไมจะต้องเสี่ยง

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments