Forex factory เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้เทรดเดอร์ สามารถวางแผนการเทรดได้เป็นอย่างดี เพื่อที่จะไม่เข้าถูกที่แต่ผิดเวลา อีกทั้งเทรดเดอร์หลาย ๆ คนยังใช้ประโยชน์จากเครื่องมือนี้ ไม่ว่าจะเป็นคาดการณ์แนวโน้มในระยะยาว รวมไปถึงการเทรดข่าวได้อีกด้วย

Forex factory ใช้เป็นเห็นกำไร เครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ
Forex factory ใช้เป็นเห็นกำไร เครื่องมือสำหรับเทรดเดอร์มืออาชีพ

 

รู้จัก Forex factory คืออะไร

ปฎิทินเศรษฐกิจ เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ทั่วโลก รายงานข่าวที่เชื่อถือได้ ใช้ติดตามการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ

เครื่องมือที่เป็นประโยชน์สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex เพราะเป็นหนึ่งในเครื่องมือยอดนิยมและเชื่อถือได้ ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน หรือตัวเลขทางเศราฐกิจ เสมือนเป็นเครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจเอาไว้ในที่เดียว

นอกจากนี้ยังมีข่าว บทวิเคราะห์ รวมถึงหน้าตารางที่แสดงผลการเคลื่อนไหวของคู่เงิน และแนวทางการเทรดของเทรดเดอร์ทั่วโลก ที่สามารถใช้เป็นแนวทางในการเข้าเทรดได้อีกด้วย

กราฟซิ่ง วิ่งแรง เพราะมีข่าว

Forex factory เป็นประโยชน์อย่างไรกับเทรดเดอร์

Forex factory เป็นประโยชน์อย่างไรกับเทรดเดอร์
สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเทรดเดอร์

 

ถ้าพูดถึงอินดิเคเตอร์ เทรดเดอร์คงจะนึกถึงเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิค Forex factory ก็เป็นเครื่องมือชี้วัดอย่างหนึ่ง แต่เป็นเครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจ ที่ขับเคลื่อนกราฟอย่างรุนแรง ที่ผลกระทบเป็นวงกว้าง จากการประกาศตัวเลขที่สำคัญ

บ่อยครั้งสามารถทำให้กราฟเปลี่ยนแนวโน้มได้เลย เพราะตัวเลขที่ออกมา เป็นตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง จากสภาวะเศรษฐกิจจริง ๆ นั่นคือปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อค่าเงิน และทำให้กราฟเคลื่อนที่

วิธีใช้สำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex อย่างละเอียด ทำตามใช้ได้เลย

1.     ตั้งค่าเพื่อความถูกต้อง

การตั้งค่าเพื่อความถูกต้อง
ตัวอย่างการตั้งค่าเมื่อใช้งานครั้งแรก เพื่อความถูกต้อง

สำหรับเทรดเดอร์ ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานเลย ในครั้งแรกสิ่งที่จะต้องตั้งค่าให้ถูกต้องนั่นก็คือ ประเภทของเวลาที่แสดงผล เพื่อการรายงานข่าวและการติดตามที่ถูกต้อง มีวิธีดังต่อไปนี้

 • ให้คลิกไปที่นาฬิกา
 • ให้เลือก Time Zone (GMT+07.00) Bangkok, Hanoi ซึ่งเป็นเวลากรุงเทพ หรือประเทศไทย
 • Time Format คือการเลือกประเภทแสดงผล ต้องการให้แสดงผลรูปแบบ 24 ชั่วโมงให้เลือก 24 Hour หรือต้องการให้แบ่งเป็น am / pm อยู่ที่เทรดเดอร์ต้องการ
 • จากนั้นให้กด Save Settings เป็นที่เรียบร้อย

2.     วิธีคัดกรอง ข่าวหรือตัวเลขที่น่าสนใจ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์

วิธีคัดกรอง ข่าวหรือตัวเลขที่น่าสนใจ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์
วิธีคัดกรอง ข่าวหรือตัวเลขที่น่าสนใจ เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์

จากนั้นให้เทรดเดอร์คลิกไปที่ Calendar จะพบกับตารางการรายงานข่าวหรือตัวเลขเศรษฐกิจ โดยซ้ายมือจะแสดงปฎิทินของแต่ละเดือน เทรดเดอร์สามารถคลิกเลือกเพื่อให้แสดงผลในวัน สัปดาห์ ดูวันข้างหน้า หรือย้อนหลังได้ วิธีการตั้งค่าหรือกรองข่าวและสกุลเงินที่เกี่ยวข้อง มีดังต่อไปนี้

 • คลิกไปที่รูปกรวย คือเมนู Filter หรือการกรองสิ่งที่ต้องการ
 • Expected Impact ความสำคัญของข่าวนั้น ๆ แฟ้มสีแดง เป็นข่าวที่มีความสำคัญมาก ส่งผลต่อกราฟมาก ๆ แฟ้มสีส้มความสำคัญพอประมาณ ส่งผลต่อกราฟเล็กน้อย แฟ้มสีเหลืองความสำคัญน้อยส่งผลบ้างหรือไม่ส่งผลเลย และแฟ้มสีเทาไม่มีความสำคัญและไม่ส่งผลใด ๆ ต่อกราฟเลย โดยเทรดเดอร์สามารถเลือกได้ว่าต้องการกรองหรือติดตามข่าวประเภทใดบ้าง
 • Event Types จะเป็นประเภทของข่าวที่จะประกาศ สามารถติ๊กหรือไม่ติ๊กเพื่อเลือกข่าวขึ้นมาโชว์ได้
 • Currencies คือสกุลเงินที่ต้องการให้โชว์ข่าว ถ้าเทรดเดอร์ไม่ต้องการหรือสนใจข่าวใด ก็ไม่ต้องติ๊ก ให้เลือกเฉพาะข่าวที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินนั้น ๆ ก็ให้ติ๊กเฉพาะที่เกี่ยวข้อง
 • จากนั้นให้กดที่ Apply Filter คือการบันทึกตั้งค่าข่าวที่สนใจ เมื่อเข้ามาดูอีกครั้งก็จะเป็นการตั้งค่าไว้ดังเดิม

3.     วิธีการดูข่าว หรือวิเคราะห์ข่าวเบื้องต้น

วิธีการดูข่าว หรือวิเคราะห์ข่าวเบื้องต้น
วิธีการดูข่าว หรือวิเคราะห์ข่าวเบื้องต้น

 

เมื่อทำการตั้งค่าและคัดกรองข่าวหรือตัวเลขที่สนใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต่อการคือการวิเคราะห์ข่าวหรือตัวเลขเบื้องต้น

 • Date คือวัน เดือน และวันที่ ที่จะมีข่าวหรือการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ
 • ต่อมา จะเป็นเวลาที่จะมีการประกาศ โดยเวลาจะแสดงเป็นไปตามที่ตั้งค่าไว้ ถ้าเทรดเดอร์ตั้งค่ารูปแบบ 24 ชั่วโมง ก็จะแสดงเวลาของข่าวดังนั้น
 • Currencies จะเป็นสกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ ถ้าเทรดเดอร์เลือกเพียงสกุลเงินใดสกุลเงินหนึ่ง ก็จะโชว์เฉพาะที่ติ๊กเลือกไว้เท่านั้น
 • Impact คือความสำคัญของข่าว ดังที่กล่าวไปแล้วในข้างต้น ว่าข่าวนั้น ๆ จะส่งผลประทบต่อค่าเงินมากน้อยเพียงใด โดยแสงเป็นสีของแฟ้ม
 • ลำดับต่อมา จะเป็นชื่อของข่าวที่จะมีการประกาศ
 • Detail จะเป็นรายละเอียดของข่าว โดยสามารถคลิกเข้าไปดูได้ ว่าการรายงานในครั้งที่ผ่าน ๆ มาเป็นอย่างไร และมีรายละเอียดอย่างไร รวมถึงกราฟเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของข่าวนั้น ๆ
 • ตัวเลขที่จะใช้ในการวิเคราะห์ ตัวเลขแท้จริง (Actual) ตัวเลขคาดการณ์ (Forecast) ตัวเลขก่อนหน้า (Previous)
 • โดยเทรดเดอร์จะคาดการณ์จากตัวเลขเหล่านี้ ในครั้งก่อนการประกาศมีตัวเลขเท่าไร และในครั้งนี้มีตัวเลขคาดการณ์เป็นอย่างไร เช่น ข่าวออกตัวเลขสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ เท่ากับตัวเลขคาดการณ์ หรือต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ เมื่อแปลความแล้วเป็นข่าวดี สกุลเงินนั้นก็จะแข็งค่า
 • ซึ่งรายละเอียดข่าวของแต่ละข่าวจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเทรดเดอร์ควรศึกษารายละเอียดข่าวก่อนเข้าเทรดจริง

เครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจ

เมนูอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เมนูอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทรดเดอร์สามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้
เมนูอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทรดเดอร์สามารถค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้

 

 • Forums จะเป็นหน้าที่มีบทวิเคราะห์ ความเห็น หรือกระทู้พูดคุยของเทรดเดอร์ที่เป็นสมาชิก
 • Trades เป็นหน้าที่แสดงคู่สกุลเงินหรือหุ้น รวมถึงสัญญาณการซื้อขายเบื้องต้น ที่เทรดเดอร์สามารถใช้เป็นแนวทางได้ รวมถึงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลงของสินทรัพย์นั้น ๆ
 • News ข่าวและบทวิเคราะห์ต่าง ๆ ทั้งปัจจัยพื้นฐานและทางเทคนิค
 • Market หน้านี้สามารถเลือกสินทรัยพ์หรือคู่เงินที่สนใจ โดยจะมีกราฟแสดงขึ้น รวมถึงข่าวที่เกี่ยวข้อง บทวิเคราะห์ ช่วงเวลาของตลาด ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ที่เลือก
 • Brokers หน้ารวมโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมทั้งข้อมูลต่าง ๆ ของโบรกเกอร์

ประโยชน์ของเครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจ

เพราะปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ คือปัจจัยที่ขับเคลื่อนกราฟได้อย่างรุนแรง เทรดเดอร์หลายคนใช้คาดการณ์แนวโน้มในระยะยาว และอีกหลายคนใช้เทรดเพื่อทำกำไรในช่วงเวลาที่ข่าวออก นับว่าเป็นเครื่องมือที่น่าเชื่อถือ รายงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

เป็นปฎิทินทางเศรษฐกิจที่เป็นอันดับหนึ่ง เทรดเดอร์ทั่วโลกเลือกใช้ ที่สำคัญใช้ง่าย และยังไม่มีเครื่องมือใดที่จะมาแทนที่ได้

ใช้เป็น เห็นช่องทางทำกำไร

สรุป

เครื่องมือชี้วัดทางเศรษฐกิจ ที่มีความน่าเชื่อถือและได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่ง เทรดเดอร์ในตลาด Forex จะมองข้ามไปไม่ได้เลย แม้จะไม่ได้เทรดด้วยปัจจัยพื้นฐาน ก็สามารถใช้เพื่อเช็คข่าวได้ หรือจะใช้เพื่อทำกำไรในช่วงที่ข่าวออกก็ทำได้

เครื่องมือใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เพียงนำวิธีดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น ก็สามารถนำไปใช้ได้เลย เพราะเป็นเครื่องมือที่นำเสนอปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อกราฟ มากที่สุด…

 

 

 

 

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments