Forex correlations คือ อะไร ?

ความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวในคู่เงินสกุลกับคู่เงินสกุลด้วยกันหรือสินค้าต่างๆ มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการเทรด แต่เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้าม ไม่ค่อยคำนึงถึง ที่บอกว่ามันสำคัญก็เพราะว่า บางคู่สกุลเงิน กับสินค้าโภคภัณฑ์บางอย่าง มีความสัมพันธ์การเคลื่อนไหวที่เป็นในทิศทางเดียวกัน พูดง่ายๆ คือ ถ้ามันขึ้น ก็ขึ้นพร้อมกัน ถ้ามันลงก็ลงพร้อมกัน

ดังนั้นการเทรดสินค้า 2 สินค้าที่มีความสัมพันธ์เป็นในทิศทางเดียวกันจะทำให้เหมือนเราไปเพิ่มความเสี่ยงในการเทรดให้มากขึ้น ไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงแต่อย่างใด…. แต่ก่อนมาดูว่าสินค้าใดมีความสัมพันธ์กันบ้าง ให้เรามาทำความเข้าใจว่าอะไรคือ Correlations หรือ ความสัมพันธ์ กันครับ

ความสัมพันธ์ หรือ Correlations

ความสัมพันธ์ หรือ Correlations ในความหมายของการเทรดนั้นคือ เป็นการอธิบายการเคลื่อนไหวระหว่าง 2 โปรดักส์ทางการเงิน (คู่สกุลเงิน, หุ้น, สินค้าโภคภัณฑ์ และอื่นๆ) โดยถ้าเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว ค่าความสัมพันธ์จะเป็นบวก (Positive correlation) และแต่ถ้าเคลื่อนไหวในทางตรงกันข้าม ค่าความสัมพันธ์จะเป็นลบ (Negative correlation)

Positive correlation:

เมื่อคู่เงินมีความสัมพันธ์บวก หมายความว่า เมื่อคู่เงินคู่หนึ่งขึ้น คู่เงินอีกคู่หนึ่งก็จะขึ้นตาม นั่นเป็นเพราะว่าเงินตราระหว่างสองคู่นี้มีพื้นฐานทางเศรษฐกิจหรือปัจจัยอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ตัวอย่างของความสัมพันธ์บวกคือ EUR/USD และ GBP/USD

Negative correlation:

เมื่อราคาของ 2 โปรดักส์นั้นเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม จะมีค่าความสัมพันธ์เป็นลบ ตัวอย่างเช่น EUR/USD กับ USD/CHF คือเมื่อ EUR/USD ขึ้น ส่วน USD/CHF จะลง แต่ถ้า EUR/USD ลง โดย USD/CHF จะขึ้นเป็นต้น

ความสัมพันธ์ของโปรดักส์ต่างๆ ในตลาด Forex ที่สำคัญ

  1. Forex pair: เป็นที่เห็นได้ชัดอยู่แล้วว่าถ้าคู่สกุลเงินเหมือนกัน ความสัมพันธ์ในการเคลื่อนไหวโดยรวมก็จะเป็นในทิศทางเดียวกัน อย่างเช่น EUR/USD, AUD/USD , NZD/USD , GBP/USD ที่มีสกุลเงิน USD เป็นสกุลเงินที่สองเหมือนกัน จะมีความสัมพันธ์เป็นบวก
Forex correlations คืออะไร forex
กราฟตัวอย่าง USD/CAD, USD/CHF, USD/CNG, USD/CZK และ USD/SGD จะเห็นได้ว่าภาพพวกทิศทางเคลื่อนไหวไปในทางเดียวกัน

USD กับ USD Index

ถ้าเราเทรดคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD ก็ต้องติดตาม US Dollar Index เป็นหลัก เนื่อง USD Index จะช่วยให้เทรดเดอร์รับรู้ถึงความแข็งแกร่งของค่าเงิน USD ณ ช่วงเวลานั้น ซึ่งสามารถมาประกอบการวิเคราะห์กับคู่สกุลเงินที่เกี่ยวข้องกับ USD

กราฟด้านล่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD กับ USD Index ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่เป็นลบ (Negative) โดย EUR/USD ในส่วนของ USD เป็นคู่เงินสกุลเงินรอง จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นลบ แต่ถ้า USD เป็นคู่สกุลเงินหลัก จะให้ค่าความสัมพันธ์ที่เป็นบวกกลับ USD Index

Forex correlations คืออะไร forex
กราฟความสัมพันธ์ระหว่าง EUR/USD กับ USD Index

Commodities

เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์สายโภคภัณฑ์โดยหลักคือ Canadian dollar และ Australian dollar หรือที่เรียกกันว่า Commodity currencies

แคนนาดาเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันเป็นหลัก สภาพเศรษฐกิจจึงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน ดังนั้นค่าเงิน CAD กับ ราคาน้ำมันจะมักไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)

Forex correlations คืออะไร forex
ค่าเงิน CAD กับ ราคาน้ำมัน

ส่วนออสเตรเลียเป็นประเทศที่ผลิตและส่งออกทองคำเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้นราคาทองคำกับค่าเงิน AUD มักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน (ค่าความสัมพันธ์เป็นบวก)

Forex correlations คืออะไร forex
ราคาทองคำกับค่าเงิน AUD

Safe haven

สินค้าที่มักเรียกกันว่า Safe haven คือเวลาตลาดแย่ หรือมีเหตุการณ์ที่น่ากลัวอย่าง ภัยธรรมชาติ หรือสงคราม นักลงทุนจะหันมาลงทุนสินค้าพวกนี้ อย่างค่าเงิน Yen , Swiss franc และ ทองคำ นั่นเอง โดยพวกนี้จะมีทิศทางเดียวกัน

Forex correlations คืออะไร forex
กราฟของ JPYUSD กับ ราคาทองคำ

กราฟของ JPYUSD กับ ราคาทองคำ จะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์เป็นบวก ทิศทางเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกัน

วิธีการหาค่าความสัมพันธ์

2 วิธีง่ายๆ ที่สามารถหาค่าความสัมพันธ์ของสินค้าต่างๆ คือ

  1. https://www.mataf.net/en/forex/tools/correlation : Website นี้จะให้เราเลือกคู่สกุลเงิน แล้วมาดูว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไร ค่าความสัมพันธ์จะตกอยู่ในช่วง -100 (Negative) ถึง +100 (Positive)
  2. https://www.tradingview.com/ : Website นี้มี Indicator ที่ชื่อว่า Correlation Coefficient ในการดูค่าความสัมพันธ์ของแต่ละโปรดักส์

อย่างไรก็ตาม ในตลาด Forex ยังมีการใช้ความสัมพันธ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเทรดอยู่ โดยการใช้ ความสัมพันธ์ของมันเพื่อกระจายความเสี่ยง ตัวอย่างเช่น การใช้ความสัมพันธ์ต่างทิศทางสุดโต่ง เช่น ใช้ ค่าความสัมพันธ์ 0.99 ของค่าเงิน 2 ค่าเงินแล้วคาดหวังว่า ความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปหรือลดความสัมพันธ์ลง ซึ่งวิธีการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในแบบจำลองของ Markowitz นักเศรษฐศาสตร์รางวัล Nobel ผู้คิดค้น Modern Portfolio Theory นั่นเอง 

นอกจากนี้รูปแบบการใช้ความสัมพันธ์แบบไม่สมบูรณ์แบบ ยังมีการใช้การเคลื่อนไหวที่แตกต่างกัน เช่น เดิมค่าเงิน EURUSD นั้นเคลื่อนไหวสัมพันธ์กันตลอด แต่จู่ ๆ ค่าเงิน GBPUSD เคลื่อนไหวช้ากว่า เราก็ใช้การเคลื่อนไหวช้านี้คาดเดาว่าจะต้องเคลื่อนไหวเหมือนกับ EURUSD ในการเทรดได้เช่นกัน โดยทำการ BUY ค่าเงินใด ค่าเงินหนึ่ง และ Sell อีกค่าเงินหนึ่งเป็นต้น 

การใช้ “Forex Correlations” นั้นมีข้อดีและข้อเสีย การรู้จริง และการทำความเข้าใจกับระบบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับระบบเทรด ซึ่งนอกจากจะช่วยให้มีโอกาสทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้ว  ยังเป็นการเรียนรู้การจัดการความเสี่ยง การจัดการระบบไปพร้อมกันในตัวด้วย 

สรุป

การเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินในตลาด Forex เป็นข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักลงทุนทุกคน การศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถสร้างกลุ่มลงทุนที่หลากหลาย ลดความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการทำกำไรได้ นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เรานำความรู้เหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการเทรดอย่างมืออาชีพ

เมื่อเราได้ทรางความรู้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงินแล้ว ก็ถือเป็นการพร้อมที่จะสู่ความสำเร็จในตลาด Forex อย่างแท้จริง ด้วยความมุ่งมั่น และการวางแผนการลงทุนที่ดี ทำให้เราสามารถพัฒนาทักษะการเทรด และสามารถปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงของตลาดได้เป็นอย่างดี

อย่าลืมว่า หากเราใส่ใจในการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างคู่เงิน และมีการตัดสินใจที่รอบคอบในการเทรด แน่นอนว่าความสำเร็จในการลงทุน Forex จะอยู่ในทางที่ดีและมั่นคง

ดังนั้น อย่าเสียใจหากเริ่มต้นการลงทุนด้วยความรู้ที่ยังไม่เพียงพอ มีความมุ่งมั่นในการศึกษา และตั้งใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และที่สำคัญ อย่าลืมว่าความสำเร็จในการลงทุน Forex ไม่ได้วัดจากเงินที่หาได้เพียงอย่างเดียว แต่ยังคงสำคัญกับความสามารถในการควบคุมความเสี่ยงและมีกลุ่มลงทุนที่หลากหลาย

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments