คำศัพท์ Forex หรือศัพท์ทางการเงินอีกคำหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับเทรดเดอร์ต้องรู้นั่นก็คือ Flat ใช่เพียงวิธีซื้อขายในตลาดเท่านั้น แค่คำบางคำถ้ารู้จักและเข้าใจ นั่นหมายถึงมุมมองใหม่ ๆ ที่มีต่อตลาด อาจจะเปลี่ยนโลกแห่งการเทรดไปได้ตลอดกาล

รู้จัก Flat สิ่งที่เทรดเดอร์ในตลาก Forex ต้องรู้
รู้จัก Flat สิ่งที่เทรดเดอร์ในตลาก Forex ต้องรู้

ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่อง แต่ให้รู้ทุกเรื่องที่จำเป็น

Flat คืออะไร

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้าง Flat คือรูปแบบหนึ่งของการพักตัวของราคา แต่ถ้าแปลตรงตัวก็คือ แบน แต่ความหมายที่แท้จริงเกี่ยวกับการเงิน Forex หรือการลงทุนก็คือ ช่วงเวลาที่ราคาคงเดิมและไม่แสดงทิศทางเพิ่มขึ้นหรือลดลง

จะว่าไปแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับรูปแบบของกราฟ ที่มีลักษณะเป็นไซด์เวย์ คือไม่มีทิศทางราคาเคลื่อนที่ออกข้างอยู่ในระดับเดิม ๆ ซ้ำ ๆ

ดังนั้น เมื่อนำคำนี้มาใช้กับกับกราฟ นั่นก็คือกราฟในลักษณะไซด์เวย์ ไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ไม่ขึ้นหรือลง อยู่ในระดับเดิม นั่นคือช่วงเวลาของแฟลต

การนำไปใช้ของแฟลต

การนำไปใช้ของแฟลต
การนำไปใช้ของแฟลต

 

เนื่องจากเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เมื่อถูกนำไปใช้กับเรื่องต่าง ๆ แต่ยังคงความหมายเดิม เช่น

  • Flat Rate เป็นรูปแบบของการคิดดอกเบี้ยอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นดอกเบี้ยประเภทคงที่
  • ในเรื่องของกราฟ จะหมายถึงกราฟที่คงที่ ไม่ขึ้นและไม่ลง แต่เนื่องด้วยตลายมีแรงซื้อแรงขายตลอดเวลา ในช่วงเวลาเล็ก ๆ กราฟอาจจะมีการเหวี่ยง แต่ในภาพใหญ่ราคาเปิดราคาปิดเท่ากัน นับว่าเป็นช่วงเวลาของแฟลตก็ได้
  • เรื่องของราคา หรืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นก็คือ เป็นช่วงเวลาที่ราคาคงที่ไม่ขึ้นหรือไม่ลง

ซึ่งความหมายตรงตัวคือ ระดับคงที่ไม่ขึ้นไม่ลง เป็นศัพท์ทางการเงินอย่างหนึ่ง ที่สามารถถูกนำไปใช้อย่างหลากหลาย เมื่อเทรดเดอร์พบคำนี้ ให้รู้ไว้เลยว่านั่นคือสัญญาณที่ ไม่มีแนวโน้ม อาจจะรอให้ผ่านช่วงเวลาดังกล่าวไปก่อน จึงหาสัญญาณในการซื้อ ถือ หรือขายต่อไป

คำบางคำเปลี่ยนโลก เปลี่ยนมุมมองได้มากมาย

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex
สิ่งที่เกี่ยวข้องกับตลาด Forex

 

  1. ในตลาด Forex ตลาดเป็นไซด์เวย์ 70% เป็นเทรนด์หรือแนวโน้ม 30% ดังนั้นเท่ากับว่า สิ่งทีเกิดขึ้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรง ถ้าเทรดเดอร์เข้าใจว่าตลาดเป็นช่วงใด ก็สามารถหากลยุทธ์ที่เหมาะสมในการเทรดมาปรับใช้ได้เช่น รอเทรดเมื่อเบรคเอาท์ หรือการเทรดเมื่อราคาอยู่ในกรอบ
  2. สกุลเงินของแต่ละประเทศ ไม่มีประเทศไหนต้องการให้เงินอ่อนหรือแข็งค่านาน ๆ ท้ายสุดก็จะต้องหาวิธีแทรกแซงค่าเงิน เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชากรในประเทศ ในไทม์เฟรมเล็กอาจจะเป็นเทรนด์ มีการเคลื่อนที่ของราคา หรือมีการเหวี่ยงตัว แต่ในไทม์เฟรมใหญ่อาจจะอยู่ในแค่ระดับเดิม หรือกรอบเดิม ๆ ที่เคยเกิดขึ้น
  3. ทฤษฎีหรือเทคนิคที่สามารถใช้ได้ดีในช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวย์ อาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ในตลาด Forex มากกว่าทฤษฎีหรือเทคนิคที่เทรดในช่วงตลาดเป็นเทรนด์

ทุกอย่างบนโลก ล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน มีเหตุจะต้องมีผล

เลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับตลาด

เลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับตลาด
เลือกใช้ระบบที่เหมาะสมกับตลาด

ถ้าเทรดเดอร์รู้สภาวะตลาด ว่าในขณะนั้นตลาดอยู่ในสภาวะใด ให้เลือกใช้ระบบเทรดที่เหมาะสม ถ้าตลาดเป็นช่วงที่มีแนวโน้มก็ต้องใช้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ดีสำหรับตลาดที่เป็นเทรนด์ ในระหว่างเดียวกันถ้าตลาดไม่มีแนวโน้มหรือไซด์เวย์ ก็ต้องเลือกใช้ระบบเทรดที่เหมาะสมกับตลาดเช่นเดียวกัน

ตลาดเป็นไซด์เวย์กว้าง ๆ อาจจะคล้ายกับแพทเทิร์นประเภทแพลต ก็อาจจะต้องใช้แพทเทิร์นเหล่านั้นในการเข้าเทรด เครื่องมือแต่ละอย่างจะใช้ได้ตามช่วงเวลา และในสภาวะตลาดที่เหมาะสม

ไม่อาจจะที่จะใช้ระบบเดียวชนในทุกสภาวะตลาดได้ เพราะนั่นเสมือนเอาเบ็ดตกปลาซิว ไปจบตกปลาฉลาม นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์แล้ว ยังเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อพอร์ตของเทรดเดอร์เอง

เทรดเดอร์ที่เก่ง ไม่ใช่ทำกำไรได้ทีละเยอะ ๆ แต่เป็นเทรดเดอร์ที่รู้จักตลาดและเครื่องมือที่จะนำมาใช้ในตลาด

ราคาคงที่ ไม่ขึ้นและไม่ลง

ถ้าในไทม์เฟรมใหญ่ เป็นไปได้ว่าราคาอาจจะคงที่ไม่ไปไหน เช่น ไทม์เฟรมเดย์ ราคานิ่ง ๆ หรือราคาเปิดและปิดอยู่ในระดับเดียวกันคล้ายกับแท่งเทียนโดจิ ถ้าสัญญาณไม่มีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งไม่ควรเทรด เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เทรดเดอร์เปิดออเดอร์ ออเดอร์นั้นจะติดลบทันที นั่นคือค่าสเปรด

และที่สำคัญกว่าการ มีโอกาสที่จะโดนลากสูงเมื่อราคาเลือกทิศทางว่าจะขึ้นหรือลง เทรดเดอร์อาจจะคิดว่าถ้าสามารถเข้าได้จะเป็นจุดเข้าที่ราคาดี ก่อนที่กราฟจะมีทิศทาง

แต่ในความเป็นจริง มันคือความเสี่ยงที่มากเกินไป เสมือนการพนันที่คาดเกาแบบไม่มีหลักการณ์ว่า กราฟจะขึ้นหรือจะลง มีทิศทางเป็นอย่างไร ดังนั้นเมื่อกราฟนิ่ง ๆ หรือยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจน นับว่าไม่ควรเทรด

เทรดเมื่อโอกาสได้มากกว่าเสียเท่านั้น

สรุป

ช่วงเวลาที่ราคาไม่ขึ้นไม่ลง คือช่วงเวลาที่ไม่ควรเทรด นอกจากจะมีค่าใช้จ่ายที่ต้องเสีย ยังเสี่ยงที่จะเข้าเทรดผิดที่ผิดทาง เพราะเทรดเดอร์ไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ในช่วงเวลาต่อมากราฟจะขึ้นหรือลงอย่างไร เข้าเทรดแบบไร้แผน หรือใช้วิธีคาดเดาก็ไม่ต่างจากการพนันดี ๆ นั่นเอง

จงอย่าลืมว่า การเป็นเทรดเดอร์ เป็นอาชีพหนึ่งในสายการลงทุน จะต้องแยกตัวให้ออกมาจากการพนัน มีแผน มีการจัดการความเสี่ยงที่ดี

เพื่อความอยู่รอดในตลาดให้ได้ และได้เป็นอย่างดี จะต้องทำเหมือนนักลงทุน ไม่ใช่นักพนัน ไม่เทรดถ้ามั่นใจ ไม่เทรดถ้าไม่ชัดเจน และไม่เทรดเมื่อไม่สามารถคาดหวังผลกำไรได้

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments