เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่เป็นลักษณะ Daily range expansion ไว้สังเกตพวกสถาบันว่ากำลังเข้าซื้อหรือขาย โดยกลยุทธ์นี้จะใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นแกนหลักในการเทรด ในช่วงที่ราคาใกล้เส้นดังกล่าวมักจะมีการระเบิดของราคาเกิดขึ้น ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง และนี้เป็นโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเข้าไปสร้างกำไรจากช่วงดังกล่าวได้

เหตุผล ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน

ที่ใช้เส้นค่าเฉลี่ย 50 วันเป็นกำหนดก็เพราะว่า เทรดเดอร์สถาบันหลายสถาบัน และเทรดเดอร์ส่วนมากนั้นมักใช้เส้นนี้ในการเทรด ซึ่งเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยนี้ มักมีเหตุการณ์ไม่ว่าจะเข้าซื้อ หรือเทขาย อย่างรุนแรง เมื่อมีผู้ชนะได้เลือกทิศทางว่าจะให้ราคาไปในทางใดทางหนึ่งนั้น เราสามารถเทรดตามฝั่งดังกล่าว

เงื่อนไขการเทรดแบบ Expansion pivots

สำหรับฝั่งซื้อ (Long)

ส่วนขยาย pivots คืออะไร forex
USD / CAD
 1. Explosion day – แท่งเทียนวันนี้ต้องเป็นแท่งเทียนที่มีความกว้าง (High-low) สูงสุดในรอบ 9 วัน
 2. แท่งเทียนเมื่อวานนี้ หรือ วันนี้ เคลื่อนไหวต่ำกว่าหรือที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
 3. ซื้อ (เปิด Long) เมื่อแท่งเทียนถัดมาทะลุ High ของแท่งก่อนหน้า (Explosion day High)
 4. วาง Stop ที่ใต้ราคาปิดของแท่งที่มีความกว้างสูงสุดในรอบ 9 วัน (Explosion day Close)
 5. ราคาขึ้นมาเทรดเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน และเป็นแท่งที่กว้างที่สุดในรอบ 9 วัน โดยเข้าเงื่อนไขในการเทรด รอแท่งเทียนถัดมาขึ้นผ่าน High ของแท่งนี้ที่ 1.0397 ค่อยเปิด Long ตาม
 6. ราคาขึ้นผ่าน High ที่ 1.0397 เปิด Long ตาม (ใช้คำสั่ง Buy stop) และวาง Stop loss ที่ 1.0383 (Close ของแท่งที่ 1)

สำหรับฝั่งขาย (Short)

ส่วนขยาย pivots คืออะไร forex
USD / JPY
 1. Explosion day – แท่งเทียนวันนี้ต้องเป็นแท่งเทียนที่มีความกว้าง (High-low) สูงสุดในรอบ 9 วัน
 2. แท่งเทียนเมื่อวานนี้ หรือ วันนี้ เคลื่อนไหวสูงกว่าหรือที่ระดับเส้นค่าเฉลี่ย 50 วัน
 3. ขาย (เปิด Short) เมื่อแท่งเทียนถัดมาลงมาทะลุ Low ของแท่งก่อนหน้า (Explosion day High)
 4. วาง Stop ที่เหนือราคาปิดของแท่งที่มีความกว้างสูงสุดในรอบ 9 วัน (Explosion day Close)
 5. แท่งเทียนลงมาต่ำกว่าระดับ 50 วัน และเป็นแท่งที่ช่วงกว้างของราคาสูงสุดในรอบ 9 วัน ตั้ง Sell stop order ที่ระดับ Low ของแท่งที่ 109.05
 6. ราคาลงมา Match ที่ 109.05 ตั้ง Stop loss ที่ระดับ Close ของแท่งที่ 1 คือ 109.46

สรุป กลยุทธิ์ Expansion pivots

Expansion pivots นี้เป็นการเทรดตาม Momentum แต่จะเป็น Short-term momentum คือเก็บจังหวะการระเบิดของราคาแรงๆ แล้วเก็บการเคลื่อนไหวนั้นในช่วงสั้นๆ หลายครั้งที่ราคามักไปต่อ แต่เราไม่ได้จะไปเก็บรอบใหญ่นั้น ในกลยุทธ์นี้จะเก็บเพียงรอบสั้นๆ ซึ่งการเก็บลักษณะนี้โอกาสแพ้ค่อนข้างน้อยกว่าเยอะ

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments