รูปแบบ Divergence Pattern คือ รูปแบบหนึ่งที่ควรค่าแก่การจดจำ เพราะแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างราคาและอินดิเคเตอร์ สะท้อนถึงแรงของราคาที่เกิดขึ้น ว่ากำลังจะไปต่อ หรือพอหยุดแต่เพียงเท่านี้ ค่อยข้างมีความแม่นยำ สามารถนำมาประกอบการวิเคราะห์ในรูปแบบอื่น ๆ ได้อีกด้วย

Divergence คือ อะไร มีวิธีการเทรดอย่างไร
Divergence Pattern คือ อะไร มีวิธีการเทรดอย่างไร

 

Divergence Pattern คืออะไร

ความขัดแย้งระหว่างราคา กับเครื่องมือ ที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของราคาที่กำลังเกิดขึ้น เช่น อินดิเคเตอร์ ราคายังคงไหลลงอย่างต่อเนื่อง แต่อินดิเคเตอร์แสดงถึงความแรงของราคาลดน้อยลงจากเดิม นั่นแสดงให้เห็นว่า ราคาที่ไหลลง อาจจะเป็นช่วงสุดท้าย ที่ของกำลังถูกปล่อยออกมาจนหมด ก่อนที่จะกลับตัวเปลี่ยนแนวโน้ม

บ่อยครั้งที่เกิดสัญญาณนี้ขึ้น มีโอกาสกลับตัวสูงมาก ไม่ว่าจะเป็นในแนวโน้มใหญ่ หรือแนวโน้มเล็ก ๆ ก็ตาม เมื่อเห็นสัญญาณดังกล่าว ควรพิจารณาการเทรดอย่างรอบครอบ ก่อนที่จะตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

รูปแบบที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างมีเหตุมีผล

อินดิเคเตอร์ที่นิยม นำมาใช้เพื่อดูสัญญาณ Divergence

อินดิเคเตอร์มีมากมายหลายตัว ที่สามารถนำมาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา หรือดูสัญญาณที่เกิดขึ้นได้ และถ้าใช้ตัวที่มีผู้ใช้จำนวนมาก ๆ ก็จะยิ่งเห็นสัญญาณเหมือน ๆ กัน ยิ่งมีโอกาสและความเป็นไปได้สูง ตัวอย่างอินดิเคเตอร์ที่นำมาใช้ มีดังต่อไปนี้

  • MACD (Moving Average Convergence Divergence)
  • Commodity Channel Index
  • Relative Strength Index (RSI)
  • Momentum
  • Williams Percent Range

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเทรดเดอร์ชื่นชอบ หรือมีความคุ้นเคยกับอินดิเคเตอร์ตัวไหน ไม่จำเป็นที่จะต้องนำมาใช้ทุกตัว เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น เพราะการใช้อินดิเคเตอร์ที่ใช้งานคล้ายคลึงกันมากเพียงใด ยิ่งทำให้ซ้ำซ้อน ส่งผลต่อการตัดสินใจได้มากเท่านั้น

เพียงเลือกใช้สักตัวหนึ่ง ที่เทรดเดอร์มีความถนัด และฝึกฝนให้ชำนาญ เชื่อว่าจะสามารถทำกำไรจากตัวนั้นได้อย่างแน่นอน

กระบี่ไม่ต้องมีหลายเล่ม เพียงคม ๆ เล่มเดียว ก็เพียงพอ

รู้จัก Divergence แต่ละแบบ

รู้จัก Divergence แต่ละแบบ
รู้จัก Divergence แต่ละแบบ

 

Divergence Pattern จะมีทั้งรูปแบบกลับตัว และรูปแบบต่อเนื่อง จะสามารถแบ่งได้ทั้ง Bullish divergence และ Bearish divergence

รูปแบบกลับตัว Bullish divergence

Bullish divergence
รูปแบบกลับตัว Bullish divergence

 

ในแนวโน้มขาลง ราคาไหลลงอย่างต่อเนื่อง สร้างรูปแบบขาลงอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์กลับเกิดสัญญาณที่ขัดแย้ง จากแนวโน้มในขาลง แต่อินดิเคเตอร์พยายามยกตัวสูงขึ้น นั่นแสดงให้เห็นว่า แรงในแนวโน้มขาลงได้หมดลงแล้ว กราฟอาจจะมีการกลับตัวจากแนวโน้มขาลงเป็นขาขึ้นในเร็ว ๆ นี้

รูปแบบต่อเนื่อง Hidden Bullish divergence

Hidden Bullish divergence
รูปแบบต่อเนื่อง Hidden Bullish divergence

 

ในแนวโน้มขาขึ้น กราฟสร้างรูปแบบขาขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกันอินดิเคเตอร์ทำการย่อลึกกว่า Low ก่อนหน้า นั่นแสดงว่าราคากำลังสะสมแรงซื้อเป็นจำนวนมาก ก่อนที่ราคาจะพุ่งขึ้นในแนวโน้มขาขึ้นอย่างรุนแรง

รูปแบบกลับตัว Bearish divergence

Bearish divergence
รูปแบบกลับตัว Bearish divergence

 

ในแนวโน้มขาขึ้น ราคาไหลขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างรูปแบบขาขึ้นอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์เกิดสัญญาณที่ขัดแย้งกับราคา เกิด Low ที่ต่ำกว่า Low ก่อนหน้า นั่นแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในขาขึ้นกำลังจะสิ้นสุดลง ไม่เร็วก็ช้า

รูปแบบต่อเนื่อง Hidden Bearish divergence

Hidden Bearish divergence
รูปแบบต่อเนื่อง Hidden Bearish divergence

 

ในแนวโน้มขาลง กราฟสร้างรูปแบบขาลงอย่างสมบูรณ์ แต่ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์เกิดสัญญาณ High ที่สูงขึ้น เสมือนมีแรงขายเข้ามา หรือกำลังสะสมแรงขาย ก่อนที่จะดิ่งลงอย่างรุนแรง สัญญาณนี้คือสัญญาณต่อเนื่องอย่างรุนแรง

แก่นแท้มีเพียงหนึ่ง…

Divergence กับสัญญาณอื่น ๆ

ทุกครั้งที่เกิดสัญญาณเหล่านี้ สามารถคาดการณ์ได้ว่า ราคากำลังจะไปต่อ หรือกำลังจะกลับตัว แต่บ่อยครั้งในแนวโน้มใหญ่ ราคากำลังพักตัวในแนวโน้มเล็ก ต่อมามีสัญญาณ Divergence เกิดขึ้น ก่อนที่จะกลับตัวไปยังแนวโน้มเดิม

หรือมีสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้น จากนั้นกราฟเริ่มเป็นไซด์เวย์ แต่ยังไม่กลับตัวในทันที อาจจะเคลื่อนที่ไปยังแนวโน้มเดิม หรือจะกลับตัวในแนวโน้มใหม่ก็ได้ อย่างน้อยสัญญาณ Divergence ก็ได้แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติของราคา ที่ขัดแย้งกับอินดิเคเตอร์ แสดงให้เห็นถึงการสิ้นสุดแรงซื้อหรือขายก่อนหน้านั่นเอง

ดังนั้น ถ้าเข้าใจว่าสัญญาณดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะอะไร ก็จะสามารถนำไปปรับใช้ร่วมกับระบบเทรดอื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำและความเป็นไปได้ ให้มีโอกาสในการเอาชนะตลาดได้มากยิ่งขึ้น

แม้จะมีความแม่นยำเพียงไหน ก็ควร

ใช้ควบคู่กับสัญญาณอื่น ๆ เพื่อเป็นการยืนยัน เช่น เกิดสัญญาณ Divergence ในรูปแบบกลับตัว และในบริเวณนั้นมีแนวรับหรือแนวต้านอยู่ เกิดสัญญาณแท่งเทียนกลับตัวอย่างสมบูรณ์ นั่นคือสัญญาณยืนยันกลับตัวอย่างเห็นได้ชัด แน่นอนว่ามีโอกาสเกิดขึ้นได้สูงมาก ๆ

การเทรดในตลาด Forex ซึ่งเป็นตลาดที่มีความผันผวนสูง จะใช้เพียงสัญญาณอย่างใดอย่างหนึ่ง อาจจะไม่เพียงพอต่อการเทรด ดังนั้นให้นำเอาหลาย ๆ สัญญาณ มาประกอบกันให้เป็นระบบการเทรด จะยิ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำได้มากขึ้น และจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นในความเป็นไปได้มากขึ้นอีกด้วย

ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างให้พอเหมาะ จึงจะรู้รสชาติของความอร่อย

สรุป

Divergence Pattern เป็นรูปแบบหนึ่งที่เทรดเดอร์ไม่ควรพลาด นำไปฝึกฝนใช้ในการเทรดให้เป็นประโยชน์ เพราะสิ่งที่เกิดขึ้น ใช้หลักเหตุและผล เป็นสัญญาณจากราคาจริงและเครื่องมือที่ส่งสัญญาณ ไม่ใช่การมโนใด ๆ และที่สำคัญ เทรดเดอร์มืออาชีพทุกคน ไม่มีใครที่จะไม่ใช้สัญญาณนี้ในการเทรด

เป็นอีกหนึ่งสัญญาณหรือเครื่องมือ ที่ควรค่าแก่การจดจำและนำไปใช้ ถ้าเทรดเดอร์กำลังมองหาเครื่องมือหรือทฤษฎีที่มีความเป็นไปได้สูง และไม่ใช้การมโน เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นจากเครื่องมือทางเทคนิคอย่างมีเหตุมีผล การเทรดด้วยการใช้ Divergence สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments