Accumulation/Distribution หรือ AD คือ อินดิเคเตอร์ (Indicator) ที่สะท้อนราคาและปริมาณซื้อขาย (Volume) โดย Volume จะเป็นตัวหลักที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และเมื่อมี Volume มาก ๆ ก็จะยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงของราคามาก


แนวคิดการทำงานของ AD

ภาพแนวคิดการทำงานของ AD เพื่อให้เทรดเดอร์เข้าใจการทำงานมากยิ่งขึ้น

ถ้าเทรดเดอร์หรือนักลงทุนรู้ว่าตลาด กำลังอยู่ในสภาวะใด ก็จะเป็นผลดีต่อการเทรดหรือเก็งกำไร โดยเครื่องมือ AD จะเป็นตัวบ่งชี้ ตามปริมาณในการกำหนดแนวโน้ม โดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างราคากับการไหลของปริมาณ

Accumulation คือ การสะสม หรือ ความต้องการซื้อ ในขณะที่ Distribution คือ การกระจายหรือความต้องการขาย ดังนั้น AD จึงบอกถึง Demand และ Supply ซึ่งเป็นแรงที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงของราคา

ถ้าเส้น AD เคลื่อนที่สูงขึ้น หมายความว่า มีการสะสมแรงซื้อ มี Volume หรือปริมาณทางฝั่ง Buy เป็นส่วนมาก  และถ้าเส้น AD ลดหรือต่ำลงหมายความว่า เกิดการกระจายหรือแรงขาย มี Volume หรือปริมาณทางฝั่ง Sell เป็นหลัก

 

ราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว

 

แต่ถ้าเส้น AD ขัดแย้งกับราคา ในแนวโน้มขาขึ้นกราฟพุ่งขึ้นสูงแต่เส้น AD ลดตัวต่ำลงจากสวิงก่อนหน้า หมายความว่าปริมาณฝั่ง Buy มีการลดลง แนวโน้มก็อ่อนลงเช่นกัน และในแนวโน้มขาลง ราคาลงต่ำอย่างมากและเส้น AD ไม่ลดลงต่ำกว่าสวิงก่อนหน้า หรือมีการปรับตัวสูงขึ้น แนวโน้มนี้อาจจะกำลังสิ้นสุด หรือมีแรงอีกฝั่งเริ่มเข้ามา เพราะ Volume ในฝั่งขาลงลดลง

สูตรคำนวณ AD คือ

หัวข้อเรื่องสูตรคำนวณ อินดิเคเตอร์ AD

A/D(i) =((CLOSE(i) – LOW(i)) – (HIGH(i) – CLOSE(i)) * VOLUME(i) / (HIGH(i) – LOW(i)) + A/D(i-1)

 • A/D(i) คือ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายของราคาปัจจุบัน
 • CLOSE(i) คือ ราคาปิดของแท่งเทียน
 • LOW(i) คือ ราคาต่ำสุดของแท่งเทียน
 • HIGH(i) คือ ราคาสูงสุดของแท่งเทียน
 • VOLUME(i) คือ ปริมาณการซื้อขาย
 • A/D(i-1) คือ ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้การสะสม/การกระจายของราคาก่อนหน้า

การวิเคราะห์หรือตีความหมายสำหรับการเทรด

การแสดงผลต่ออินดิเคเตอร์ AD บอกถึง Demand/Supply ของตลาดที่เกิดขึ้น ว่าตลาดในช่วงนั้น ๆ แรงฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell กำลังกดดันราคา มีความต้องการฝั่งซื้อหรือขายมากกว่ากัน

Divergence สัญญาณจาก AD คือ ปริมาณแรงซื้อหรือแรงขายที่ไม่สมดุลกับราคา ปริมาณหรือสัญญา AD ลดน้อยลง แต่ราคายังคงไหลอย่างต่อเนื่อง สงผลให้เกิดการอ่อนแรงของฝั่งใดฝั่งหนึ่ง หรือมีแรงอีกฝั่งหนึ่งกดดันราคาเข้ามา มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแนวโน้มหรือพักตัวได้ในไม่ช้า

ข้อความระวังและวิธีนำไปปรับใช้

 • AD สามารถนำไปประกอบการใช้กับระบบหรือเครื่องมือทางเทคนิคอื่น ๆ
 • เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ไม่ได้แสดงจุดเข้าออกที่ชัดเจน
 • เทรดเดอร์ควรมีความเข้าใจ เรื่องของแนวโน้มเช่นทฤษฎีย์ดาว และนำเครื่องมือไปใช้ประกอบกัน
 • ไม่ควรใช้เครื่องมือดังกล่าวเพียงอย่างเดียว เพราะข้อมูลอาจไม่เพียงพอต่อการวิเคราะห์และการหาจุดเข้าเทรด

เครื่องมือดี ๆ แต่ใช่ว่าจะสามารถใช้ได้ดีทุกคน เทรดเดอร์ควรนำไปฝึกฝนและทำการทดสอบให้รู้จัก ใช้เป็น เห็นประโยชน์ของเครื่องมือเสียก่อน เมื่อนั้นจึงจะสามรถใช้ประโยชน์ของเครื่องมือได้อย่างเต็มที่

 

เสมือนกระบี่ดี ๆ สักเล่มหนึ่ง แต่ไม่รู้จักวิธีใช้ ก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควร

 

ตัวอย่างการทำงาน 1

ภาพแสดงการทำงาน และวิธีใช้อินดิเคเตอร์ AD

จากในรูปภาพ จากเดิมราคาเป็นแนวโน้มขาขึ้น กราฟยังคงพยายามสร้าง Swing High แต่เส้น AD กลับลดตัวต่ำลง ซึ่งไม่สัมพันธ์กับราคาในปัจจุบัน แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มเดิมเริ่มอ่อนแรง เพราะอาจจะมีการกดดันมาจากแรง Sell ที่เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดเป็นสัญญาณ Divergence ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเวลาต่อมา

 

หนึ่งภาพล้านความหมาย ใช้กับกราฟได้เช่นเดียวกัน

 

ตัวอย่างการทำงาน 2

ภาพแสดงถึงการทำงานของ AD ในแนวโน้มขาลงเกิดเป็นสัญญาณ Divergence

จากในรูปภาพ กราฟไหลลงอย่างต่อเนื่องในแนวโน้มขาลง ที่ผ่านมาสัมพันธ์กับเส้น AD จนกระทั่ง เส้น AD มีการยกตัวสูงขึ้น ในระหว่างที่ราคายังคงสร้าง Swing Low แสดงให้เห็นว่าตลาดเริ่มมีแรงซื้อหรือ Buy กลับเข้ามา และเริ่มเกิดความไม่สัมพันธ์กับราคา เกิดเป็นสัญญาณ Divergence กราฟจึงมีการพักตัวในระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะไหลลงต่อ

อินดิเคเตอร์ AD จะเห็นได้ว่าสามารถบอกได้ถึง Demand Supply ที่มีการความคุมราคาอยู่เบื้องหลัง แต่ความต้องการตลาดมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา การวิเคราะห์ภาพในปัจจุบันจะสำคัญกว่าการเชื่อในอดีต วิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็น ย่อมมีความถูกต้องกว่าการวิเคราะห์เพื่อให้เกิดสิ่งที่อยากให้เป็น

 

แรงใดไม่สำคัญ เท่าความต้องการซื้อหรือขาย

 

การสะสมไม่ว่าจะเป็นฝั่ง Buy หรือฝั่ง Sell หรือการกระจายฝั่งใดก็ตาม เมื่อมีผู้ซื้อย่อมต้องมีผู้ขาย เมื่อมีผู้ชนะย่อมมีผู้แพ้ สิ่งเหล่านี้จะต้องสมดุลกันเสมอ แต่การเทรดเพื่อให้ชนะตลาด ถ้าเทรดเดอร์สามารถเข้าใจและหาจุดเข้าให้ได้ฝั่งเดียวกับรายใหญ่ หรือแรงส่วนใหญ่ในตลาด ย่อมมีโอกาสชนะตลาดได้มากกว่า

 

วิธีเปิดใช้อินดิเคเตอร์ AD

ภาพแสดงขั้นตอนการเปิดใช้อินดิเคเตอร์ AD
 1. มองไปทางซ้ายหาคำว่า Indicator แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
 2. มองหาคำว่า Examples แล้วกด + เพื่อขยายตัวเลือก
 3. จะเห็นคำว่า AD ทำการแดรกเมาส์ไปวางในกราฟ
 4. จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ปรับตั้งค่า สามารถปรับแต่งได้ตามความพอใจ แล้วกด OK
 5. อินดิเคเตอร์ AD พร้อมใช้งาน

 

สรุป

AD คือ เครื่องมือที่แสดงถึง Demand/Supply ที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของราคา ที่กำลังถูกกดดันหรือควบคุมราคาอยู่เบื้องหลัง ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้ม ที่ราคาไม่สัมพันธ์กับ Volume อย่างมีนัยสำคัญ

 

ไม่มีอะไรมาทดแทนมนุษย์ได้ ตราบใดที่มนุษย์ไม่ยอมให้สิ่งใดมาทดแทน

 

ทีมงาน: forexthai.in.th

 

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments