1-2-3 Pullbacks คือ ระบบการตั้งค่าชนิดหนึ่งที่ถูกเก็บไว้ในจังหวะที่ตลาดจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงที่ตลาดมีแนวโน้มที่จะไปที่แฟรนไชส์เพียง 3 แท่งเทียนที่จะขึ้นไปข้างบน นั่นคือ จังหวะที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม

1-2-3 Pullbacks สำหรับฝั่งซื้อ (ยาว)

  1. หาช่วงที่แนวโน้มหนังสือโดยใช้เครื่องมือ ADX (14 วัน) โดยดูจาก ADX (14) ต้องมีค่ามากกว่า 30 (ADX (14)> 30)
  2. ใช้ +DI และ –DI ในการดูทิศทางในฝั่งซื้อจะทำการซื้อขายในช่วงแนวโน้มขาขึ้น + DI ต้องมากกว่า –DI (+ DI> -DI)
  3. รอจังหวะที่ราคาตัวย่อโดยการย่อตัวแล้วแตะตัวย่อ 3 วันติดต่อกัน (ทำ Lower Lows ต่อเนื่อง) หรืออีกครั้งหนึ่งคือติดกัน 2 วันและอีก 1 วันในบาร์
  4. รอเปิดยาวตามราคาทะลุ High of แท่งเทียนที่ 3 (ใช้คำสั่งซื้อหยุด)
  5. เมื่อราคาเพิ่มตามที่เราคาดว่าจะใช้การหยุด Trailing
1-2-3 Pullbacks คืออะไร forex
กราฟ USD / EUR ที่สัญญาณ ADX> 30 และ + DI> -DI แสดงทิศทางของฝั่งขึ้น

ตัวอย่างกราฟ USD / EURAX

 1. สัญญาณเตือน ADX> 30 และ +DI> -DI แสดงทิศทางของฝั่งขึ้น
 2. รอจังหวะที่ราคาย่อตัว 3 วันติดต่อกันหมายเลข 1-2-3
 3. ตั้งยาวเมื่อราคาทะลุ High of แท่งหมายเลข 3 ที่ 0.9086
 4. เมื่อจับคู่ในที่นี้จะจับคู่ในแท่งหมายเลข 4 ให้ตั้ง Stop loss ที่จุดต่ำสุดสุดของแท่งหมายเลข 3 ที่ 0.9051

1-2-3 Pullbacks สำหรับฝั่งขาย (สั้น)

เมื่อเกิดขึ้นแล้วผลตอบแทนที่ได้รับมักจะคุ้มค่ากับการรอคอยอย่างมากในแนวโน้มนี้ ดั่งเช่น ร้านกาแฟที่ไม่จำเป็นต้องมี 3 วัน อาจจะ 2 วันหรือ 4 วัน แต่ส่วนมากเป็น 3 วันทำการตั้งค่าการซื้อขายด้วยความรู้สึกที่ต่ำและผลตอบแทนที่สูงทำให้การตั้งค่านี้น่าสนใจที่จะนำมาใช้อย่างมากมากขึ้นครับ

สรุป

1-2-3 Pullbacks คือ เทคนิคการตั้งค่า indicator ที่ชื่อ ADX เพื่อเก็บข้อมูลการซื้อ-ขาย การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในตลาด forex แล้วทำมาวิเคราะ์และสังเคราะห์เป็นช้อมูลชุดใหม่เพื่อให้เราทราบถึงความเป็นไปได้ในอนาคตอันใกล้ครับ ซึ่งปัจจุบันได้มีคนนำเทคนิคไปสร้าง Indicator ตัวใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยเราสามารถเข้าไป download ได้ที่ >>> click <<<

 

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments