คู่เงิน GBP/USD เป็นคู่เงินหลักอีกตัว ที่เทรดเดอร์เทรดเยอะเพราะเรื่องของ volatility ที่เกิดแต่ละวัน ทั้งเรื่อง spread ก็น้อยเมื่อตอนตลาดเปิด เรื่องวอลลูมการเทรดแต่ละวันก็เยอะ แม้ว่าตลาดจะเปิดให้เทรด 5 วัน 24 ขั่วโมงก็ตาม แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกชั่วโมงน่าเทรด

เพราะการเปิดเทรด มันเกี่ยวกับเรื่องของ volatility แต่ละชั่วโมงต่างกันออกไป การที่จะเทรดจำต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับค่าเงินนั้นๆ และสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคา หรือกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์มืออาชีพใช้กันแบบไหน

GBPUSD เกี่ยวข้องกับค่าเงินอังกฤษ GBP และดอลลาร์ USD ของอเมริกา ที่ถือว่าเป็นค่าเงินหลักๆ ของตลาดการเงินโลก ดังนั้นควรรู้ว่าอะไรก็ตามที่กระทบต่อค่าเงินทั้งสองก็กระทบต่อคู่เงิน GBPUSD หมด

GBP/USD กับช่วงตลาด

สิ่งแรกที่จำเป็นต้องรู้ก่อนเทรดคู่เงินไหนๆ ก็ตามคือ ช่วงตลาดที่ค่าเงินนั้นๆ เปิด เพราะแม้ว่าตลาดฟอเรกจะเทรดได้ 24 ชั่วโมง 5 วันก็ตาม แต่การเทรดจำเป็นต้องรู้เรื่อง volatility จำเป็นต้องรู้ว่าตลาดที่เกี่ยวกับค่าเงินที่เทรดอยู่ช่วงไหน อย่าง GBPUSD เกี่ยวกับ GBP ที่เป็นค่าเงินจากตลาดยุโรป ก็ไปดูว่าตลาดยุโรปเปิดตอนไหน ปิดตอนไหน และตลาด USD หรือ อเมริกาหรือเรียกว่า New York ว่าเปิดและปิดตอนไหน  

อย่างมองภาพด้านบน ช่วงตลาดจะเป็นข้อมูลจาก forexfactory ที่มีกำหนดเวลาเป็นเวลาไทย London หรือช่วงตลาดยุโรป เริ่มที่เวลา 14.00-23.00 และตลาดอเมริกาหรือ NY เริ่มเวลา 19.00-04.00 ของอีกวันเวลาบ้านเรา และช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกัน หรือที่ตลาดทั้งสองเปิดอยู่คือช่วง 19.00-23.00 ดูจากชาร์ตเปล่าที่แสดงพร้อมกับใส่ market sessions เข้าไปตรงกับเวลาที่กำหนดใน forexfactory จะเห็นว่าราคาวิ่งตอนไหน เห็นแท่งทียนยาวๆ เกิดขึ้น

GBPUSD กับช่วงตลาด FOREX

สิ่งส่งผลกระทบต่อ GBP/USD

นอกจากเรื่องของแต่ละช่วงตลาดที่ต้องดูเป็นตัวแรกสำหรับค่าเงิน GBPUSD แล้วยังต้องตามด้วยว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลกระทบทำให้ราคาขึ้นหรือลงแรงๆ หลักๆ ก็เหมือนการเทรดค่าเงินทั่วๆ ไป เป็นเรื่องของข้อมูลเศรษฐกิจ หรือข่าวการเมืองหรือเหตุการณ์อื่นๆ สำคัญที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินนั้นๆ GBPUSD เกี่ยวข้องกับค่าเงินอังกฤษ (GBP) และค่าเงินดอลลาร์ (USD) ของสหรัฐฯ ก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากข้อมูลที่มาจาก 2 ค่าเงินนี้เป็นหลัก

เช่น การดูข่าวพวกนี้ได้จากที่ forexfactory ที่มีรายการข่าวแต่ละวันที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินนั้นๆ โดยตรงให้ดู และยังให้ข้อมูลเรื่องของผลกระทบที่มีต่อค่าเงินนั้นๆ ในการที่จะเทรดด้วย ท่านก็เปิดดูรายการข่าวเป็นวันหรืออาทิตย์ก่อน หรือท่านอาจจะหาแหล่งที่มีการวิเคราะห์ประกอบข่าวเช่น  จาก investing.com หรือ forexlive.com หรือเว็บอื่นๆ ทำนองเดียวกันซึ่งมีเยอะมากในปัจจุบัน

เพราะฟอเรกเป็นตลาดใหญ่ โบรกเกอร์ต้องการให้เกิดการเทรดเพื่อจะได้รายได้จาก trading transactions ทั้งข่าวและข้อมูลพื้นฐานส่งผลต่อคู่เงิน เช่น อาจจะส่งผลระยะสั้น หรือช่วงมีการประกาศมักจะเกิด high volatility ราคาวิ่งแรงๆ และยังส่งผลตามมาอีก  ก็จะทำให้เกิดรูปแบบการเทรดของแต่ละเทรดเดอร์ที่ต่างกันออกไป เช่น เทรดข่าวเก็บสั้นเพราะเรื่องของ high volatility ที่เกิดขึ้น เน้นเข้าเร็วออกเร็ว หรือเทรดเพราะอ่านข้อมูลหรือตัวเลขข้อมูลพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับคู่เงินแล้วถือรอนาน

สิ่งส่งผลกระทบต่อ GBPUSD

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเทรด GBP/USD

เมื่อเข้าใจช่วงตลาดเปิดที่เกี่ยวกับคู่เงินที่เทรด ในที่นี้คือ GBPUSD เกี่ยวกับทั้งสองตลาดหลักๆ ของการเงินโลก คือ ค่าเงินอังกฤษ GBP อยู่ในช่วงตลาดยุโรป (14.00-23.00 เวลาประเทศไทย) และตลาดอเมริกา 19.00-04.00 แล้วมองดูที่ชาร์ตว่าอะไรเกิดขึ้นเทียบกับช่วงเวลาอื่นที่ตลาดเปิดให้เทรด 24 ชั่วโมง

จะเห็นด้วยตัวเองว่า volatility เกิดขึ้นตอนไหน เมื่อท่านเทรดเป็นประจำ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมาก เมื่อมองดูราคาแบบง่ายๆ คือความเร็วในการเคลื่อนไหวของราคา นั่นคือผลของ volatility ที่เกิดขึ้นตอนที่ช่วงตลาดเปิด

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับเทรด GBPUSD

ท่านจะเห็นสิ่งที่ชาร์ตบอกคือเรื่อง volatility ที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดตลาดเทียบกับตลาดช่วงก่อน คือช่วง Tokyo (07.00-14.00) แต่พอตลาดยุโรปมา จะเห็นชาร์ตปลี่ยนแปลงชัดเจนเกิดขึ้นเพราะเรื่องของ volatility ที่มาจากตลาดยุโรปมากกว่าตลาดช่วงแรก

บางเทรดเดอร์เทรดเพราะความต่างช่วงเวลาที่เปิดตลาด เรียกว่า London Breakout เพราะเรื่องนี้ แต่พอตลาดอเมริกามาเปิดอีก volatility ก็มากขึ้นอีกเพราะอีก 1 ตลาดการเงินโลกเปิดเพิ่ม ก็เลยกลายเป็นว่าช่วงที่ตลาดทั้ง London และ New York เปิด หรือช่วงเวลาทับซ้อนกันเป็นช่วงเวลาที่น่าเทรดที่สุด

กลยุทธ์การเทรด GBP/USD – London Breakout

กลยุทธ์การเทรดก็จะต่างกันออกไปเมื่อเข้าใจช่วงตลาดเปิดและช่วงไหนที่มี volatility มากสุด อย่างกลยุทธ์แรกที่ถือว่านิยมกันคือ London Breakout เป็นการเน้นเทรดตอนตลาด London เปิด 1-3 ชั่วโมงแรก ด้วยการเปรียบเทียบกับช่วงตลาดก่อน เมื่อตลาด London เปิดมา

ถ้าราคาเบรคช่วงตลาดไปทางไหน ก็จะเน้นเทรดทางนั้นเมื่อราคาเกิด breakout เป็นหลักของวันนั้นๆ ของคู่เงินนี้ เทรนที่เกิดขึ้นอาจส่งผลไปต่อถึงช่วงตลาดอเมริกาเปิดอีกด้วย เหตุผลหลักที่เทรดเดอร์นิยมเทรด London Breakout เป็นเพราะเรื่องของ volatility พร้อมกับ price structure ที่เกิดขึ้นแต่ละวัน

กลยุทธ์การเทรด GBPUSD – London Breakout

เทรด GBP/USD – Demand/Supply ด้วยการหา Imbalance 

การเทรดแนว demand/supply เป็นการเทรดด้วยการแกะรอยว่าขาใหญ่เปิดเทรดตรงไหน ก็จะสัมพันธ์กับตลาดด้วยเพราะ GBPUSD ก็จะมี volatility เกิดขึ้นช่วงตลาดหลักๆ พอดี อย่างที่อธิบายมาด้านบน สิ่งหนึ่งที่จะเห็นประจำ คือ imbalance ที่เกิดขึ้นระหว่างการสูงกันระหว่าง sell และ buy ออเดอร์ ในช่วงที่ 2 ตลาดการเงินโลก

โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดคาบเกี่ยวกัน เมื่อ imbalance เกิดขึ้น ส่วนมากจะเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่พื้นที่ตรงนั้น impulsive move ที่เกิดขึ้น จะตามมาด้วย corrective move เมื่อจบมักจะไปทางเดียวกันที่เกิด Impulsive move และวิ่งไปเยอะมากด้วยเพราะเรื่องของ การมีส่วนร่วมจากขาใหญ่

ดังนั้น Base ของ demand/supply ที่เกิดในช่วงนี้ถ้าไม่กี่วัน จะทำให้ความเป็นไปได้สูงเกิดขึ้น หรือถ้าเป็นราคาเบรค demand/supply ก่อน ที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็จะมีผลเช่นกัน เพราะเป็นการเข้ามามีส่วนรวมจากขาใหญ่

กลยุทธ์การเทรด GBPUSD – Demand/Supply ด้วยการหา Imbalance Forex

จากภาพประกอบดูสิ่งที่ราคาบอกว่าจริงหรือเปล่า จะเห็นว่า demand/supply หรือ swap level ที่เกิดขึ้นในช่วงตลาด Lodon และ New York โดยเฉพาะช่วงที่ 2 ตลาดเปิดพร้อมกัน หรือเป็นช่วงที่น่าเทรดที่สุดสำหรับคู่เงินนี้ เมื่อ supply/demand level เกิดขึ้นช่วงนี้ เมื่อราคากลับมาครั้งแรก จะทำให้ราคาทำงานไปทางที่ level ที่เกิดขึ้นดี แต่ต้องไม่ลืมว่าท่านต้องเห็น impulsive move ประกอบให้เห็นด้วย

กลยุทธ์การเทรด GBP/USD ด้วยการ Correlation

วิธีการเทรดด้วย Correlation ถือว่าเป็นการเทรดที่ง่าย เพราะเป็นการใช้ความสัมพันธ์ของค่าเงินที่เกิดขึ้นที่ชาร์ตอื่นมายืนยันกันเอง การ correlaction จะเป็นคู่ GBPUSD กับ Dollar Index ด้วยการเน้นดู price structure ที่เป็น impulsive move เป็นหลัก

เพราะบอกถึงการมีส่วนร่วมในการดันราคาไปทางนั้นๆ ด้วยของขาใหญ่ ต้องเป็นลักษณะเดียวกัน แต่ต่างทิศทางกัน Impulsive move ที่เป็นการยืนยัน ต้องมีการเอาชนะพื้นที่ตรงข้าม เห็นบาร์ยาวๆ ราคาสามารถปิดทางที่เกิด Impulsive move ได้ ไม่มีหางบาร์หรือมีน้อย และมีบาร์ไปทางเดียวกัน ยิ่งไม่มีการย่อตัวทับพื้นที่เดียวกันยิ่งดี

กลยุทธ์การเทรด GBPUSD ด้วยการ Correlation forex

จะเห็นว่า Dollar Index และ GBPUSD ต่างยืนยันกันและกัน บอกว่า demand ที่เกิดขึ้นที่ GBPUSD เป็นการเข้าเทรดจริง

วิธีการ correlaction อีกแบบคือ ใช้คู่เงินที่มีค่าเงินเดียวกันมาประกอบเพื่อเป็นการยืนยันกันเอง อย่างกรณีของ GBPUSD ด้วยการดูชาร์ต GBPJPY EURGBP GBPNZD GBPCHF GBPCAD ประกอบ ดูที่ impulsive move ที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะเดียวกันหมด

ก่อนที่ราคาจะย่อตัวลงมาจุดที่ตีเส้นแนวตั้งแล้วเปิดเผยโอกาสการเทรดตามเทรนหรือตาม impulsive move ซึ่งการ correlation ในที่นี้เน้นไปที่การดูร่องรอยว่าเป็นการเข้าเทรดของขาใหญ่จริงหรือเปล่า ด้วยการใช้ชาร์ตเปรียบเทียบชาร์ตนั่นเอง

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments