Charles Dow ถือได้ว่าเป็นบิดาของวงการเลย เนื่องจากเขาได้เป็นคนคิดค้น ดัชนีราคาในการวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ของอเมริกาเป็นคนแรก และเป็นต้นแบบในการวิเคราะห์กราฟทางเทคนิค

ทฤษฎีดาว Dow Theory คืออะไร forex
 ทฤษฎีดาว Dow Theory

Dow มีองค์ประกอบสำคัญ 6 ข้อ คือ

1. ราคาได้สะท้อนทุกอย่างไว้หมดแล้ว

ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆ พฤติกรรมความต้องการของคนในตลาด ปัจจัยทางพื้นฐานต่างๆ Dow เชื่อว่าได้ถูกสะท้อนออกมาเป็นราคา ณ ขณะนั้นเรียบร้อยแล้ว

2. ราคาเคลื่อนไหวอย่างเป็นแนวโน้ม

เมื่อมองในภาพใหญ่แล้ว Dow เชื่อว่าราคาเคลื่อนไหวไปเป็นอย่างมีแนวโน้ม โดยมี 2 แนวโน้ม คือ Bull market (ขึ้น) และ Bear market (ลง) อีกทั้งในทฤษฎีของ Dow นั้นแบ่งแนวโน้มออกเป็น 3 ประเภท คือ

1) Primary trend หรือแนวโน้มใหญ่ – 1 ปีขึ้นไป

2) Secondary trend หรือแนวโน้มกลาง  – เป็นช่วงการพักตัวของแนวโน้มใหญ่

3) Minor trend หรือ แนวโน้มย่อย – ต่ำกว่า 6 วัน – การเคลื่อนไหวของแนวโน้มย่อยนั้นจะไม่ส่งผลอะไรต่อภาพใหญ่ เป็นเพียง noise ของตลาด

3. ราคาต้องยืนยันซึ่งกันและกัน

เมื่อเกิดสัญญาณการขึ้นหรือลงของราคานั้น ราคาที่เกี่ยวข้องกัน ควรจะต้องยืนยันทิศทางซึ่งกันและกัน ถึงจะเป็นการเคลื่อนไหวในทิศทางนั้นอย่างแท้จริง โดยในทฤษฎีของ Dow แรกเริ่มนั้นได้คิดค้นว่าถ้าดัชนีของ Utilities (หุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค) ขึ้นทำ New high นั้น ดัชนีของ Railroads (หุ้นกลุ่มขนส่ง) ต้องทำ New High ด้วยเช่นกัน ถึงจะยืนยันทิศทางขาขึ้นของดัชนีหุ้นในสหรัฐ เนื่องจาก Dow มองว่าถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจจะเป็นขาขึ้นจริง ภาพใหญ่ต้องขึ้นไม่ใช่ขึ้นเฉพาะบางอุตสาหกรรม

4. ปริมาณวอลุ่มยืนยันทิศทางราคา

เมื่ออยู่ในช่วงแนวโน้มขาขึ้น ในช่วงการขึ้นนั้นปริมาณวอลุ่มควรเพิ่มขึ้น แต่ในช่วงพักตัววอลุ่มควรหดตัว และในทางตรงกันข้ามเมื่ออยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง เมื่อราคาปรับตัวลง วอลุ่มควรเพิ่มขึ้นและหดตัวในช่วงรีบาวด์ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่ง คือ ปริมาณวอลุ่มจะสูงสุดในช่วงที่เป็นจุดสูงสุดของ Bull market หรือไม่ก็เป็นช่วงที่ตลาด panic ใน Bear market

5. ใช้ราคาปิดเท่านั้น

Dow เชื่อว่าการใช้ราคาปิดของวันนั้นถือว่าเป็นช่วงราคาที่สำคัญสุด เพราะทั้งพวกเดย์เทรดที่ต้องปิดสถานะเมื่อสิ้นวัน หรือไม่พวกนักลงทุนหรือ Hedge fund ต่างๆที่ชำระราคากันที่ราคาปิดทั้งสิ้น ทำให้ราคาปิดนั้นมีความสำคัญ แต่หลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถามว่า แล้วถ้าตลาดเปิด 24 ชั่วโมงจะทำอย่างไร? ซึ่งไม่ว่าตลาดจะเปิด 24 ชั่วโมงหรือไม่ สุดท้ายก็ต้องมีเวลาที่ใช้ในการคำนวณราคาที่ใช้ชำระราคา หรือ Settlement price เพื่อที่จะคำนวณ กำไร ขาดทุน คำนวณเงิน margin ต่างๆ ซึ่งในกรณีนี้อาจใช้ช่วงที่พวกธนาคารหรือโบรกเกอร์ใช้ทำการ Settlement มาแทนช่วงของราคาปิดได้

บทความแนะนำสำหรับผู้เริ่มเทรด Forex 

6. แนวโน้มจะเกิดขึ้นต่อเนื่องจนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแนวโน้ม

พื้นฐานของการเทรดสไตล์ Trend-following คือ เชื่อว่าแนวโน้มจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะเกิดสัญญาณเปลี่ยนแนวโน้ม โดย Dow จะไม่คาดการณ์ว่าแนวโน้มนั้นจะเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่ หรือระยะทางไกลแค่ไหน แต่แค่รอว่าถ้าเกิดสัญญาณการเปลี่ยนแนวโน้ม นั้นแหละใกล้ถึงใกล้จบแนวโน้มนั้น โดยปกติการแบ่งแนวโน้มของทฤษฎี Dow นั้นจะดูจากการทำ High และ Low ของราคา โดยถ้าราคาขึ้นทำ Higher high (ทำ High ใหม่) และทำ Lower High (ทำ Low สูงขึ้น) แสดงถึงทิศทางของขาขึ้น (Bull market)

แต่ถ้าราคาทำ Higher Low (ทำ High ต่ำลง) และทำ Lower Low (ทำ Low ต่ำลง) แสดงถึงทิศทางของแนวโน้มขาลง (Bear market)

ทฤษฎีดาว Dow Theory คืออะไร forex

3 อันดับหนังสือทฤษฎี “Dow Theory” ยอดนิยม

อันดับที่ 1 “The Dow Theory” โดย Robert Rhea

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือพื้นฐานในการเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎี Dow โดย คุณ Robert Rhea เขาคือนักวิเคราะห์เทคนิคคนหนึ่งที่นำทฤษฎีของ Charles Dow มาพัฒนาต่อ โดยหนังสือเล่มนี้มีข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับหลักการของทฤษฎี Dow รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและการกำหนดจุดเข้า-ออกตามทฤษฎีนี้

อันดับที่ 2 “Technical Analysis of Stock Trends” โดย Robert D. Edwards และ John Magee

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นตำราการวิเคราะห์เทคนิคที่มีชื่อเสียงและยอมรับในวงการ มีการอธิบายถึงหลักการของทฤษฎี Dow และการประยุกต์ใช้ทฤษฎีนี้ในการวิเคราะห์สต็อก นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการวิเคราะห์อื่นๆ ที่น่าสนใจ

อันดับที่ 3 “The Dow Theory Today” โดย Richard Russell

หนังสือเล่มนี้เป็นการอัปเดตทฤษฎี Dow ให้ทันสมัยโดย Richard Russell ซึ่งเป็นนักเขียนคอลัมน์การเงินที่มีชื่อเสียง หนังสือเล่มนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี Dow ในยุคปัจจุบัน และวิธีการปรับปรุงวิธีการวิเคราะห์เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน

ตัวอย่างหนังสือ Dow Theory ทั้ง 3 เล่ม

ทฤษฎี Dow Theory สามารถประยุกต์ใช้กับ Indicators ใดได้บ้าง

  1. Moving Averages:
    • เครื่องมือสำคัญสำหรับการวิเคราะห์เทคนิค โดยใช้ค่าเฉลี่ยของราคาในช่วงเวลาที่ผ่านมา เพื่อคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ตัวอย่างที่นิยมใช้ คือ Simple Moving Average (SMA) และ Exponential Moving Average (EMA) ซึ่งนำไปใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มราคา และสัญญาณซื้อขายได้สบายๆครับ
  2. Trendlines:
    • เส้นแนวโน้ม หรือ Trendlines เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับระบุแนวโน้มของตลาด โดยเชื่อมต่อราคาสูงสุด (Lower Highs) หรือ ราคาต่ำสุด (Higher Lows) เพื่อให้เห็นชัดเจนถึงแนวโน้มของราคา ซึ่งนักลงทุนสามารถนำไปใช้เพื่อวางแผนการซื้อขายในตลาด Forex
  3. Price and Volume Indicators:
    • Indicator กลุ่มนี้ใช้เพื่อวัดราคาและปริมาณการซื้อขาย มันจึงถูกตั้งชื่อว่า Price and Volume Indicators เช่น On Balance Volume (OBV) และ Chaikin Money Flow (CMF) เป็นต้น Indicators เหล่านี้สามารถช่วยให้ Trader สามารถวิเคราะห์เส้นทางของเงินที่เข้ามาในตลาด รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างราคาและปริมาณการซื้อขาย ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต

สรุปทฤษฎี Dow Theory

การศึกษาทฤษฎีและเทคนิคการลงทุนเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์แนวโน้มราคาสินทรัพย์ และตัดสินใจซื้อขายด้วยความมั่นใจยิ่งขึ้น หากคุณมีความรู้ในการใช้ตัวชี้วัดเทคนิค คุณจะสามารถเข้าใจอารมณ์ของตลาด รวมถึงการคาดการณ์ตลาด forex อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อคุณสามารถนำทฤษฎีและเทคนิคต่าง ๆ ที่เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการลงทุน คุณจะพบว่าการตัดสินใจซื้อขายเพื่อทำกำไรนั้นไม่ยากอีกต่อไป การมีทักษะการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะช่วยให้คุณเห็นโอกาสในการลงทุนที่คนอื่นอาจพลาด และยังช่วยคุณจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพื่อให้คุณประสบความสำเร็จในการลงทุนในระยะยาว

 

ทีมงาน: forexthai.in.th

แสดงข้อคิดเห็น ให้กำลังใจ

comments